Fra vuggen til gaden

Herbergcentret på Amager fungerer som et akut boligtilbud, hvor hjemløse, udover en seng for natten, kan få hjælp og rådgivning til i at komme tættere på en permanent boligsituation.  Foto: Sine Pam Jensen
Herbergcentret på Amager fungerer som et akut boligtilbud, hvor hjemløse, udover en seng for natten, kan få hjælp og rådgivning til i at komme tættere på en permanent boligsituation.
Foto: Sine Pam Jensen

I et telt i skoven. Helst i Klampenborg. Det er der, 22-årige Daniel foretrækker at tilbringe sine nætter. Alligevel tjekkede han for 14 dage siden ind på Herbergcentret på Amager. Men selvom Daniel lige nu er skrevet op til en ungdomsbolig hos kommunen, så forsvinder trangen til at tage tilbage på gaden aldrig.

Læs også: »De kalder mig Junior«

– Når du har boet syv år på gaden som jeg, så er det bare så let. Du vil altid have trangen til at være ude. Når du har en lejlighed, har du en masse forpligtelser. Du er bundet til den, og der er mange udgifter. Og du får en helvedes masse regninger, fortæller Daniel.

Vi oplever helt klart, at der er flere unge, der kommer og henvender sig og bliver skrevet op her, og det er selvfølgelig alarmerende. Når jeg har skullet skrive folk op og har fået deres CPR-numre, så lægger jeg altså mærke til, når der står ’89.
Dorthe Mikkelsen, pædagog på Herbergcentret

Daniels navn var et af de mange navne med tilhørende ungt CPR-nummer, der tidligere på året blev noteret på landets herberger som en del af en national optælling af hjemløse. Nu er tallene offentliggjort, og resultaterne omhandlende gruppen af unge hjemløse er bekymrende. Inden for de seneste fire år er antallet af 18-24-årige hjemløse i Danmark steget med 80 procent – og det til trods for en intensiveret politisk indsats med en halv milliard kroner afsat netop til at nedbringe antallet af hjemløse.

Læs også: Kommune har ingen planer om hjemløse-kontakt

Hjemløshedens unge ansigt

– Vi oplever helt klart, at der er flere unge, der kommer og henvender sig og bliver skrevet op her, og det er selvfølgelig alarmerende. Når jeg har skullet skrive folk op og har fået deres cpr-numre, så lægger jeg altså mærke til, når der står ’89. Altså meget unge mennesker, fortæller pædagog på Herbergcentret, Dorthe Mikkelsen.

Antallet af hjemløse i Danmark har ifølge den nye rapport generelt været stigende gennem de seneste fire år, men hvor den samlede gruppe af hjemløse er steget med 16 procent, så er gruppen af unge altså steget med 80 procent. Det betyder, at hver femte hjemløs i dag er mellem 18 og 24 år.

Og så er der selvfølgelig mange, der siger, ”jamen, det er da det samme som at være SU-modtager, og de kan da godt finde tag over hovedet”. Men når du er på kontanthjælp, så har du ikke samme mulighed for at finde en kollegiebolig, du har ikke samme mulighed for at tage lån, og du må ikke have en indkomst ved siden af.
Heidi Hesselberg Lauritzen, hjemløseforsker

Ungeydelsen rækker ikke til husleje

Heidi Hesselberg Lauritzen er hjemløseforsker og medforfatter til den nye kortlægning af hjemløse i Danmark. Hun mener, at den primære årsag til den drastiske stigning i antallet af unge hjemløse skal findes i manglen på billige boliger. Hun pointerer, at netop disse unge er særligt udsatte, da 82 procent af denne gruppe modtager den såkaldte ungeydelse, som er en lavere kontanthjælpsats. En ung hjemløs som Daniel modtager 5.753 kroner før skat, mens kontanthjælpsmodtagere over 30 år modtager næsten det dobbelte.

Læs også: Flere danskere bliver ven med en hjemløs

– Og så er der selvfølgelig mange, der siger, ”jamen, det er da det samme som at være SU-modtager, og de kan da godt finde tag over hovedet”.  Men når du er på kontanthjælp, så har du ikke samme mulighed for at finde en kollegiebolig, du har ikke samme mulighed for at tage lån, og du må ikke have en indkomst ved siden af. Det betyder, at problematikken med manglende billige boliger i særdeleshed forværres for de unge hjemløse, fordi de på forhånd er så økonomisk dårligt stillet, siger Heidi Hesselberg Lauritzen.

Fakta om unge hjemløse:

  • Optællingen af landets hjemløse er sket hvert år i uge 6 i en periode på fire år.
  • Optællingen er sket på herberger og væresteder landet over.
  • Siden 2009 er der i Danmark kommet 505 flere hjemløse unge. Det svarer til en stigning på 80 procent.
  • I alt anslås der i 2013 at være 1138 unge hjemløse i alderen 18-24 år.
  • Antallet af hjemløse generelt er steget med 16 procent siden 2009. Det betyder, at der i dag er næsten 6.000 hjemløse i Danmark.
  • Rapporten vurderer, at de knap 6.000 borgere, som var hjemløse i uge 6, svarer til, at mellem 13.000 og 15.000 borgere rammes af hjemløshed på et år.
  • Over de sidste fire år har der gennem Socialministeriet været afsat en halv milliard kroner til Hjemløsestrategien, der har skullet nedbringe antallet af hjemløse.

Kilde: Kortlægning af hjemløshed i Danmark 2013 fra Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI).

Kampen om boligen

Som årsag til manglen på de billige boliger, peger Heidi Hesselberg Lauritzen blandt andet på de senere års massive renovering af den almene boligmasse, som i udbredt grad er blevet finansieret af stigende husleje. Samtidig har man i mange socialt belastede områder gjort en stor indsats for at tiltrække ressourcestærke beboere, hvilket har skubbet nogen af de udsatte grupper ud.

– Det er på sin vis også rigtig godt at tiltrække de ressourcestærke borgere, men det er også rigtig problematisk for denne her gruppe, som i forvejen er udsatte, og som nu får endnu dårligere vilkår til at finde en bolig. Det gør det endnu sværere særligt for de unge at finde en bolig, og det er derfor, vi bliver ved med at se denne stigning blandt de 18-24-årige hjemløse, siger Heidi Hesselberg Lauritzen.

Hjemløsheden er jo bare en lille ting ud af alle de problemstillinger, de også kæmper med. Så hvis man er psykisk utrolig dårlig og samtidig har et misbrug, så hjælper det ikke meget med egen bolig.
Gitte Frydensbjerg, generalsekretær, Missionen Blandt Hjemløse

– Oven i hatten kommer så hele problematikken med, at de studerende jo også mangler steder at bo, så vi har en stor gruppe, som kæmper med næb og klør for at finde en billig bolig. Problemet er bare, at de unge hjemløse er særlig dårligt stillede til at kunne kæmpe deres egen kamp, siger Heidi Hesselberg Lauritzen.

Støtte er afgørende

Generelsekretær for organisationen Missionen Blandt Hjemløse, som blandt andet driver en række væresteder for hjemløse, Gitte Frydensbjerg, er enig i, at manglen på billige boliger er en central faktor, hvis antallet af unge hjemløse skal nedbringes. Hun mener dog langt fra, at boligen kan stå alene.

– De har behov for støtte de her unge, og det er, fordi de ofte også har massive misbrugsproblemer og psykiske lidelser. Hjemløsheden er jo bare en lille ting ud af alle de problemstillinger, de også kæmper med. Så hvis man er psykisk utrolig dårlig og samtidig har et misbrug, så hjælper det ikke meget med egen bolig, siger Gitte Frydensbjerg.

På Herbergcentret kan 22-årige Daniel få hjælp fra sin kontaktperson, socialrådgiver Sarah Schou. Hun hjælper ham med at ordne skattepapirer og kontakt til kommunen. Hun mener ikke nødvendigvis, løsningen med egen bolig er den rette for de unge.

– Det, de siger, er, at de ikke kan være alene. Og derfor er det ikke altid løsningen med en permanent bolig. Vi så gerne, at der var flere steder som bofælleskaber, hvor de unge kan få råd og vejledning, hvor de bor. Vi henviser dem altid til de steder, der er, men det er fuldstændig umuligt at få plads til dem, fortæller Sarah Schou.

Hvis vi kan komme manglen på billige boliger til livs, så er vi kommet et ret godt stykke. Og hvis vi så får det udbredt til, at det ikke kun er otte strategikommuner, der arbejder ud fra denne her tankegang, så vil hjemløsetallene i 2015 formentligt se helt anderledes ud.
Heidi Hesselberg Lauritzen, hjemløseforsker

Ikke flere midler

De sidste fire år har Socialministeriet afsat en halv milliard kroner til at nedbringe antallet af hjemløse. Otte af landets kommuner har gennemført konkrete initiativer for at nedbringe antallet af hjemløse, men strategiens bevilling udløb 1. september i år. Gitte Frydensberg fra Missionen Blandt Hjemløse mener, det er altafgørende, at der arbejdes videre med de igangsatte initiativer, selvom der på nuværende tidspunkt ikke er sat flere penge af til formålet.

– Selvom der er sket en stigning i antallet af hjemløse, så er der alligevel rigtig mange gode træk i mange af de her projekter, der er igangsat. Og man bliver nødt til at arbejde videre med nogle af de gode resultater, der har været. Det er det, der er problemet, når man kun laver en fire-årig strategi. Det kan åbenlyst ikke løse problemerne, udtaler Gitte Frydensbjerg.

I forhold til, hvor der bør sættes ind i de kommende år, vurderer hjemløseforsker Heidi Hesselberg Lauritzen, at billige boliger stadig er det mest centrale område.

– Hvis vi kan komme manglen på billige boliger til livs, så er vi kommet et ret godt stykke. Og hvis vi så får det udbredt til, at det ikke kun er otte strategikommuner, der arbejder ud fra denne her tankegang, så vil hjemløsetallene i 2015 formentligt se helt anderledes ud, vurderer Heidi Hesselberg Lauritzen.

Trangen til at tage ud

Tilbage på Herbergscentret gør Daniel sig tanker om et liv med permanent tag over hovedet.

– På nogle punkter vil det nok give mig mere ro at få en lejlighed, på andre punkter vil det nok ikke. For den vil altid være der – trangen til at være ude.

– Det er jo bare et sted at bo. Det er jo ikke, fordi hele verden ændrer sig.