Færre unge gennemfører en ungdomsuddannelse

Kun 67 % af de 25-årige har gennemført en ungdomsuddannelse. Det er et fald på 6 procentpoint siden 2003, hvor 73 % gennemførte, viser nye tal fra Danmarks Statistik. Det går stik mod regeringens egen målsætning om at få 95 % gennem en ungdomsuddannelse.

   ”Regeringen har grundlæggende ikke ændret på noget som helst. De har foretaget lappeløsninger på uddannelsesområdet, ” siger forsker i Ungdomsuddannelse fra DPU, Ulla Højmark Jensen.

Børne- og undervisningsministeren, Christine Antorini (S), har en indvending mod fortolkningen af tallene:
   ”Jeg har forstået, at tallene fra Danmarks Statistik omfatter eksempelvis udvekslingsstuderende og indvandrere. Vi baserer dog udelukkende vores tal på dem, der har en dansk grundskoleuddannelse. De viser, at op mod 80 % får en ungdomsuddannelse. Men uanset hvordan man vender tallene ændrer det ikke ved, at regeringen ønsker, at 95 % skal have en ungdomsuddannelse, ” siger hun.

Grundlæggende handler regeringen målsætning om, at Danmark skal have kvalificeret arbejdskraft og opretholde en høj global konkurrenceevne, som sikrer et velfungerende samfund. Det skal ske ved, at få 95 % til at gennemføre en ungdomsuddannelse. Det fremgår af hjemmesiden for Ministeriet for Børn og Undervisning.

Regeringen sover i timen
De nye tal fra Danmarks Statistik viser, uanset hvordan man tolker dem, at regeringen er langt fra deres målsætning og uddannelsesforsker Ulla Højmark mener, at regeringen skal vågne op:

   ”Man har ikke gennemset regeringssystemet, så man ved ikke om det rent faktisk kan lade sig gøre at få 95 % i uddannelse. I stedet har man lavet lappeløsninger, ” fortæller hun. Hun fremhæver mentorordninger, fællesmorgenmad, kontaktlærer og lektiecaféer som initiativer, der ikke ændrer på bundlinjen.

Regeringen har været særlig opmærksom på uddannelsesområdet, men foreløbig uden resultater.
   ”Det er ironisk, når der har været så meget fokus på det, ”siger Ulla Højmark.
Hun tilføjer at ”der har været masser af udviklingsprojekter, som hver i sær har fremvist gode resultater, men når det ikke ændrer på bundlinjen, så viser det at man skal tænke ungdomsuddannelser mere grundlæggende, hvis man vil tage målsætningen alvorlig. ”

Christine Antorini understreger, at regeringen behandler uddannelsesproblemet seriøst:
   ”Det er vigtigt for regeringen, at alle unge, der har evnen og den tilstrækkelige flid, får mulighed for at få en erhvervsuddannelse. Vi vil derfor sikre en reel uddannelsesgaranti og på at gøre det mere attraktivt for de unge at tage en erhvervsuddannelse. Vi vil også styrke kvaliteten i erhvervsuddannelserne gennem bedre undervisning og et bedre praktikpladsopsøgende arbejde, ” siger hun.

En utopisk målsætning
Tiden vil vise, om regeringens målsætning er utopi eller om nye initiativer kan nå at få vendt den kedelige tendens og få flere unge i uddannelse.

   ”Det er en udfordring, og skal vi nå det mål, kræver det handling. Vi forbedrer praktikpladssituationen ved blandt andet at oprette praktikpladscentre, vi skaber en ny fleksuddannelse, der gavner de unge, der har vanskeligt ved at tage en almindelig uddannelse, og vi kommer med et udspil til et løft af folkeskolen, ” siger Christine Antorini.

Foreløbig er forsker i Ungdomsuddannelse, Ulla Højmark Jensen skeptisk over for regeringens ambitioner:
”Målsætningen lykkes ikke, medmindre regeringen for alvor tager fat. Jeg tror sådan set ikke, at der er nogen der tror på det, ” fastslår hun.
 

Læs også:
Regeringen vil styrke erhversuddannelser

Erhversuddannelserne skal være ungdomsvenlige

Regeringsgrundlaget

Kilder:
Nye tal fra Danmarks Statistik

Regeringens målsætning om at få 95 % af de unge i uddannelse