Fyringer på universiteter kan forringe undervisningen

Københavns Universitet og Roskilde Universitet lægger op til fyringer i 2016. Det er en reaktion på Venstres finanslovsforslag, der indeholder besparelser på to procent om året for alle landets universiteter. Foto: Wikipedia
Københavns Universitet og Roskilde Universitet lægger op til fyringer i 2016. Det er en reaktion på Venstres finanslovsforslag, der indeholder besparelser på to procent om året for alle landets universiteter.
Foto: Wikipedia

Det vil påvirke undervisningen, hvis landets universiteter må ud i fyringsrunder som en konsekvens af de besparelser, der ser ud til at ramme uddannelsesområdet med næste års finanslov. Både Københavns Universitet og Roskilde Universitet lægger op til fyringer i begyndelsen af 2016, og sidstnævnte har allerede tyndet ud i medarbejderstaben her i efteråret, hvor der blev sagt farvel til 24 ansatte. Heraf var fem ufrivillige fratrædelser.

Det betyder blandt andet, at hver underviser skal undervise større hold af studerende, og at der bliver mindre tid til enkeltvejledning. Det fortæller Allan Dreyer Hansen, der er lektor på RUC og underviser på Institut for Samfund og Globalisering og sidder i det Samfundsfaglige Bachelorsekretariat.

Besparelser på landets universiteter

Hvis Venstres finanslovsforslag vedtages, skal landets universiteter spare to procent om året. Universiteterne i København og Roskilde lægger dermed op til fyringer i 2016.

RUC reducerede medarbejderstaben med 24 ansatte her i efteråret. Heraf var fem ufrivillige afskedigelser.

Rektoraterne på Aarhus Universitet, Aalborg Universitet og Syddansk Universitet melder alle, at de kan klare sig igennem 2016 uden at skulle fyre personale.

Større hold og mindre vejledning er umiddelbart et skridt i den forkerte retning, siger professor ved Institut for Naturfagenes Didaktik på KU Lars Ulriksen, der blandt andet forsker i universitetspædagogik.

– Hvis man ikke gør andet end at fyre folk uden at ændre i undervisningsudbuddet, så er der en risiko for forringelser. Man skal i hvert fald tænke sig om, så man klæder underviserne på til at kunne afbøde nogle af de negative konsekvenser, siger han.

Læs også: RUC-ansatte vil holde protestmøde efter fyringer

Lars Ulriksen mener, at der er muligt at opretholde en god kvalitet i undervisningen, selvom holdene af studerende bliver større, men at det vil kræve en udvikling af undervisernes pædagogiske kompetencer. Det er især den mindre tid til vejledning, der bekymrer ham.

– Vejledning er en særlig undervisningsform, hvor den studerende får svar på, hvad personen skal gøre videre frem. Det giver meget bedre muligheder for at bevæge sig fagligt fremad end andre former for undervisning, fordi vejledning er mere præcist og konkret. Den form for fagligt udbytte bliver reduceret med mindre vejledning, siger han.

Uenighed om tallene
I Venstres finanslovsforslag for 2016 lægges der op til, at samtlige af landets universiteter skal spare to procent om året. Partiets uddannelsesordfører, Anni Matthiesen, mener, at det må være muligt at spare uden at forringe undervisningen.

– Det er ærgerligt, hvis det er fyringer, man starter med, når man skal finde de to procent. Det er ikke vores mål overhovedet, at det skal påvirke undervisningen, siger hun og tilføjer, at uddannelsesområdet har været fritaget i en længere periode.

Den opfattelse deles ikke af prorektor på RUC, Peter Kjær, der kalder det en »sandhed med modifikationer«.

– RUC’s økonomi var allerede spændt for. Vi har været underkastet procentvise besparelser tidligere, siger han.

Læs også: Prorektor: »RUC bliver et mindre universitet«

RUC har skåret 16 millioner kroner i budgettet for 2016, men det dækker ifølge Peter Kjær kun halvdelen af de besparelser, universitetet skal spare, hvis Venstres finanslovsforslag går igennem. Derfor lægger rektoratet op til yderligere fyringer i 2016.

– Hvis vi reducerer medarbejderstaben, så vil det have en påvirkning. Det kan selv rektoratet se. Det er en ny situation, vi skal forholde os til. Der er ikke nogen enkel løsning på, hvordan vi reducerer, uden at det får konsekvenser, siger han.

Bekymret for mindre vejledning
Det stiller store krav til undervisere, der går fra at undervise mindre grupper til at skulle forelæse for større hold af studerende, siger Anna Bager-Elsborg, der er ph.d.-studerende ved Center for Undervisning og Læring på Aarhus Universitet.

– Det er ikke en omstilling, der bare sker af sig selv – hverken for nye undervisere eller dem, der har undervist i 30 år. Det vil kræve en form for efteruddannelse, ellers kan det påvirke kvaliteten af undervisningen, siger hun.

Hun er også bekymret for konsekvensen af mindre vejledning til de studerende.

– Feedback er med til at give den studerende en fornemmelse af, hvor personen står henne. Hvis man skærer noget væk uden at sætte noget i stedet for, så er det en forringelse, siger Anna Bager-Elsborg.

Prorektor på RUC, Peter Kjær, erkender, at besparelserne betyder, at RUC bliver et mindre universitet.

– Vi skal se på, hvordan vi kan klare det uden at blive et dårligere universitet. Et mindre universitet kan betyde færre studerende. Det kommer an på, hvordan vi griber det an, siger han.

Det var desværre ikke muligt at få en kommentar fra rektoratet på Københavns Universitet.