Greenpeace må ikke bryde loven i den gode sags tjeneste.

Det er ikke i orden, at Greenpeace-aktivister krænker husfreden og den private ejendomsret, mener det danske retssystem. Et endeligt punktum er blevet sat i sagen om Greenpeace Nordic og aktivisten Sebastian Ostenfeldt Jensen, der i sommeren 2010 ulovligt opsatte GPS’er i fem fiskekuttere ved Gilleleje Havn.

»Vi har akkurat modtaget procesbevillingsnævnets afgørelse, og de har ikke givet os grønt lys til at føre sagen ved 3. instans. Landsrettens dom bliver således punktum mht. anklagemyndigheden mod Greenpeace,« lyder det fra pressemedarbejder i Green Peace Sune Scheller.

Aktivisterne krænkede ejendomsretten og satte GPS op i fiskekutterne med henblik på at dokumentere, at fiskerne spredte deres net ulovligt i fredede farvande i Kattegat, hvor den truede torskebestand lever. 

Det sidste ord blev sagt i Østre Landsret
Hammeren faldt allerede i april måned over miljøorganisationen i Østre Landsret og tildelte en bøde på 25.000 kroner til organisationen for at sætte GPS’erne ulovligt op på skibskahytterne. Udover bøden blev en enkelt af aktivisterne tildelt 15 dagsbøder à150 kroner. Dommen vejede ulovligheden af at krænke den private ejendomsret højere end organisationens hensigt med at afsløre ulovligt fiskeri i Kattegat. Gårsdagens afslag fra Højesteret om at anke sagen slår hermed fast, at det ikke er i orden at gå på kompromis med loven og krænke husfreden, heller ikke selvom det er i en større sags tjeneste.

Læs også: Greenpeace for retten i fiskeri-sag

Frifundet i første omgang
Der har været tvivl om alvoren af miljøorganisationens forbrydelse siden aktivister og organisation blev frifundet ved Retten i Helsingør i januar måned. Frifindelsen var dengang meget konkret og grunden til, at Greenpeace undgik straf var, at straffesagerne mod fiskerne og det ulovlige fiskeri ikke var blevet afsløret, hvis ikke Greenpeace havde krænket husfreden. 

»Det handler dybest set om, hvad man stiller op, når det offentliges kontrol er mangelfuld, og private afslører ulovligheder ved at begå krænkelser,« forklarede Professor i Strafferet ved Aarhus Universitet, Gorm Toftegaard Nielsen til Frederiksborg Amtsavis i forbindelse med frifindelsen i januar

Fiskernes lovbrud
Sagen mod de 10 fiskere er stadig under behandling.

»Fire af de ti sager har været for retten og alle fire er dømt, men idet både forsvarer og anklager har appelleret til landsretten, er behandlingen af de resterende seks sager udskudt til landsrettens domme,« fremgår det af en pressemeddelelse fra Greenpeace i januar.

Tre af disse sager er lige blevet udskudt til december, da der var tvivl om selve grundlaget for ulovligheden. Forsvarsadvokaten stiller tvivl om, hvorvidt den danske fiskerilovgivning var i strid med EU’s lovgivning på området.
 

Læs også: Fiskerisager kan ende for EU-domstolen