Polyester er mere miljøvenligt end bomuld

Bomuldsproduktion er en langvarig og ressourcekrævende proces  Fotograf: Hyku
Bomuldsproduktion er en langvarig og ressourcekrævende proces
Fotograf: Hyku

Det er ikke nødvendigvis mere miljøvenligt at købe tøj fremstillet af naturfibre, end at købe tøj fremstillet af kunstfibre, som for eksempel polyester.

Fibre og materialer
Naturfibre dyrkes, mens kunstfibre fremstilles kemisk.
Naturfibre: F.eks. bomuld, uld, silke, hør og hamp.
Kunstfibre: F.eks. polyester, acryl, elastan, nylon
Kilde: Forbrugerkemi

Det tærer nemlig på naturen at dyrke bomuld, mens polyester er kemisk fremstillet:

– Polyester er på mange områder  bedre for miljøet og klimaet end bomuld. Det skyldes simpelthen at når man dyrker bomuld, så skal man bruge rigtig meget landareal, vand og kemikalier. For at dyrke bomuld skal man derfor fælde noget skov, og det udleder meget CO2, siger Torben Chrintz som er videnschef hos tænketanken Concito.

– Til et kilo bomuld skønnes det, at der udledes omkring 40 kg. CO2 når hele produktkæden tages med , mens der til et kilo polyester udledes omkring 5 kg. CO2

Torben Chrintz, videnschef hos tænketanken Concito

Bomuldsproduktion er meget mere ressourcekrævende end polyesterproduktion:

– Noget andet er, at selve processen med at producere bomuld er belastende for klimaet og miljøet. Den samlede produktionskæde af bomuld udleder meget CO2, mere end produktionen af polyester, siger Torben Chrintz og fortsætter:

– Til et kilo bomuld skønnes det, at der udledes omkring 40 kg. CO2 når hele produktkæden tages med , mens der til et kilo polyester udledes omkring 5 kg. CO2, fortæller Torben Chrintz.

Polyester kan bedst genanvendes

Polyester kan desuden langt bedre genanvendes end bomuld kan:

– Ifølge informationscentret Forbrugerkemi, som er et informationscenter for miljø og sundhed, kan kunststof, såsom polyester, genanvendes, og derfor reducere nyproduktionen. Det kan naturfibre, såsom bomuld, ikke på samme måde, siger Vibeke Myrtue Jensen, som skriver om tøjindustrien i sit speciale, og er kommende kandidat i teknologisk samfundsvidenskab.

Årsagen er, at polyester er et mere solidt materiale, fortæller Vibeke Myrtue Jensen:

– Forbrugerkemi angiver, at polyester er mere slidstærkt end for eksempel bomuld. Det er holdbart på en anden måde. Det kræver ikke så meget vedligeholdelse, og bliver ikke bleget af solen ligesom bomuld. Det vil sige, at kvaliteten er noget højere på længere sigt. Derfor har det en høj kvalitet i forhold til genanvendelse, siger hun.

I et klimaperspektiv kan meget vindes ved, at genanvende polyester ved tøjproduktion:

– Der er eksperter der mener, at genanvendelse af polyester kan reducere energi og drivhusgas udledning ret markant i forhold til nyproduktion, siger Vibeke Myrtue Jensen.

Polyester er bedre for miljøet. Selv hvis det ikke genanvendes:

– Meget polyester bliver genanvendt. Selv hvis du ikke genanvender polyester, så vil det stadig være bedre for klimaet og miljøet end bomuld, siger Torben Chrintz fra Concito.

Tøjproduktion er altid ressourcekrævende

Men tøjproduktion er ressourcekrævende, hvad enten der er tale om kunstfibre eller naturfibre:

Bomuld er den naturfiber som anvendes mest, forklarer Vibeke Myrtue Jensen. Og produktionen af bomuld har mange omkostninger:

– Forbrugerkemi angiver, at bomuldsproduktion står for 25% af de insektgifter der globalt anvendes, og 10% af det globale forbrug af pesticider, selvom bomuldsmarkerne kun fylder mellem 2,5-5% af langbrugsarealet i verden, siger Vibeke Myrtue Jensen og fortsætter:

– Ifølge Forbrugerkemi, bruges der altså utrolig meget plads, vand, kemikalier og sprøjtemidler til bomuldsproduktion, siger hun.

Læs også: Tøj er en miljøbelastning

Der er dog også væsentlige miljøomkostninger ved produktion af kunstfibre, som for eksempel polyester, som fremstilles i en kemisk proces:

– Kunststof er fibre som er lavet af råolie eller naturgas. Det vil sige, at der bruges en del kemi og en del energi ved fremstillingen. Ifølge Forbrugerkemi påvirkes både mennesker, dyr og miljø negativt, fortæller Vibeke Myrtue Jensen.

Det er ikke alle kunstfibre som er mere miljøvenlige end naturfibre. For eksempel er naturfibren hør udnævnt til den mest miljøvenlige naturfiber, påpeger Vibeke Myrtue Jensen. Den anvendes dog ikke nær så ofte som bomuld.