Haveejere kan købe pesticider i litervis: »Det er op til folks egen samvittighed«

Sprøjtemidler holder blomsterbedene ukrudtsfri
Foto: Oregon State University

Drømmer du om flotte roser og er ligeglad med miljøet, så er der ikke lang vej til en ukrudtsfri have.

For selvom det er ulovligt for privatpersoner at købe de mest skrappe sprøjtegifte, sælger butikkerne det gerne, og Miljøstyrelsen fører ingen kontrol med, om privatpersoner anvender sprøjtemidlerne.

På webshoppen HD2412 kan alle for eksempel nemt og ubesværet købe en 20 liters dunk med det professionelle sprøjtemiddel Roundup BIO. Kunden bedes blot afkrydse et felt, hvor kunden tilkendegiver at være indforstået med, at produktet kræver bekæmpelsesautorisation og kun må anvendes i Danmark.

– Det er vores pligt at gøre kunden opmærksom på, at midlet kun må anvendes til professionelt brug, men derfra er det op til folks egen samvittighed. Det er Miljøstyrelsens opgave at føre kontrol med, at professionelle sprøjtemidler ikke anvendes af folk uden sprøjtecertifikat.

Det siger salgsmedarbejder hos HD2412 Mogens Kristensen.

Spørger man Miljøstyrelsen, får man dog ikke samme besked.

Fakta om sprøjtemidler

    • Roundup BIO indeholder glyphosat, som er et pesticid, der benyttes til at bekæmpe ukrudt.
    • I Danmark anvendes glyphosat primært på markerne før fremspiring, til nedvisning og til bekæmpelse af ukrudt i frugt- og juletræsplantager.
    • EU-regler kræver, at salg og køb samt brug af professionelle sprøjtemidler kun sker af personer, der har et certifikat dertil.

Kilde: Miljøstyrelsen

Miljøstyrelsen: Vi fører ingen kontrol

Eva Rosenørn, der beskæftiger sig med jordbrugskontrol hos Miljøstyrelsen, siger,

– Det er Landbrugsstyrelsen, som gennemfører pesticidkontrollen hos primærproducenter på vegne af Miljøstyrelsen. Landbrugsstyrelsen gennemfører cirka 750 pesticidkontroller hvert år, og fører altid kontrol med, at reglerne om autorisation er overholdt.

Læs også: Miljøstyrelsen har ikke tjek på, hvor meget affald der genanvendes

Til spørgsmålet om de 750 pesticidkontroller inkluderer en kontrol over, om private haveejere anvender sprøjtemidler til professionelt brug uddyber fuldmægtig Lene Kristine Alnor fra Jordbrugskontrol i Miljøstyrelsen.

– Landbrugsstyrelsen fører kun kontrol med erhvervsmæssige brugere af pesticider. Vi fører således ikke kontrol med, hvilke midler private haveejere anvender.

Frit spil indtil 2020

Om over et år får forhandlere som Mogens Kristensen ansvaret for at tjekke, at kunder, der køber pesticider, faktisk har loven på deres side.

1. juli 2020 træder en ny lovgivning nemlig i kraft. Loven tvinger forhandlerne til at kontrollere kundens sprøjtetilladelse, førend de kan købe produktet.

Egentlig har haveejere og professionelle siden 2016 kunne få en autorisation på nettet, da Miljøstyrelsen dengang indførte et nyt digitalt autorisations-system, der i perioden 2016-2020 skal autorisere alle brugere og købere af sprøjtemidler.

Men om kunderne så har den rette autorisation, er der altså ingen der tjekker. Endnu.

Et stort problem for miljøet

Det Økologiske Råd er en uafhængig miljøorganisation, der arbejder for en bæredygtig omstilling af samfundet. De ser det som et problem, at helt almindelige haveejere, der ikke har sprøjtecertifikat, på nuværende tidspunkt nemt kan købe og anvende sprøjtemidler som Roundup BIO.

– Det ser vi som et stort problem! Helt generelt ser vi med stor bekymring på, at der bliver anvendt sprøjtegift på alle mulige arealer, hvor der helt klart er nogle alternativer, som man sagtens ville kunne anvende.

Det siger landbrugsfaglig medarbejder Leif Bak Jørgensen fra Det Økologiske Råd.

Sådan gjorde vi: Historien opstod fordi skribenten fandt ud af, at der på DBA sælges sprøjtemidler til professionelt brug. Det var derfor relevant at undersøge, om det er i strid med lovgivningen. Citaterne kommer fra en mailkorrespondance og telefoninterviews med kilderne.