Hva’ f*ck kan en humanist?

Mange studerende på humaniora er usikre på, om der er job til dem i fremtiden. På Humanistisk Karrieredag vil man få de studerendes øjne op for, at der er også er brug for dem i erhvervslivet.
Foto: Flickr.dk

”Hva’ f*ck kan en humanist” sådan står der på Facebook-begivenheden for Humanistisk Karrieredag. Og det er netop det, de studerende skal have svar på i løbet af karrieredagen, der løber af stablen på Københavns Universitet 27. november. Formålet med arrangementet er, at de studerende skal opleve, at deres kompetencer også kan bruges i erhvervslivet.

Karrieredagen er arrangeret af organisation HUMA, Humanisternes Erhvervskontakt. Simone Hauskov, der er medstifter af HUMA og arrangør af Humanistisk Karrieredag, mener, at der er et behov for karrieredagen både for den studerende og for erhvervslivet.

– For det første er det vigtigt med en karrieredag for at vise de studerende på humanistiske uddannelser, at der er opgaver i erhvervslivet og i private virksomheder for humanister, hvor de kan få lov at bruge deres kompetencer. For det andet er det vigtigt, da man i erhvervslivet generelt fortæller, at man kan bruge de humanistiske kompetencer, men ikke får dem, fortæller Simone Hauskov.

– Mange af de studerende oplever, at de ikke taler det samme sprog, som de gør ude i erhvervslivet. De studerende har heller ikke altid de kontakter, der skal til. Derfor er hensigten med eventet at skabe relationer mellem erhvervslivet og de studerende. Det handler om at skabe et netværk, allerede inden de studerende kommer ud på arbejdsmarkedet, siger hun.

Derfor er der netop fokus på at skabe relation mellem erhvervslivet og de studerende på karrieredagen. Den rummer både oplæg fra folk i erhvervslivet og fra færdiguddannede humanister, der fortæller om, hvordan de selv endte i erhvervslivet.

Hvad er humaniora?

Humaniora eller humanvidenskab er studiet af menneskets kulturprodukter og sprog, studiet af mennesket som handlende og skabende væsen samt studiet af menneskets natur. Humaniora omfatter videnskaber som antropologi, filosofi, historie, kommunikation, kunst, litteratur, psykologi, lingvistik og sprogfag såsom engelsk.

Kilde: Wikipedia.dk

Undersøge muligheder

Eva Juul Andersen, etnologistuderende på Københavns Universitet, er interesseret i den humanistiske karrieredag.

– Som studerende på et humanistisk studie oplever man meget de her skræmmebilleder, hvor man bliver gjort opmærksom på usikkerheden på jobmarkedet. Det er ikke fordi, jeg ikke tror, der er job, men jeg mener, at det er vigtigt at undersøge de muligheder, der er, siger hun.

Ifølge Eva Juul Andersen er det bedst, hvis folk kan vælge uddannelse ud fra det, de synes, er spændende, så de kan arbejde med noget, de brænder for. Hvis alle laver det, de brænder for, mener hun, at man får et bedre samfund.

Mange af de studerende oplever, at de ikke taler det samme sprog, som de gør ude i erhvervslivet.
Simone Hauskov, medstifter af Humanistisk Erhvervskontakt

Humanister og teknologi

Ifølge Mads Eriksen, uddannelse- og forskningspolitisk chef i Dansk Erhverv, er der i stigende grad brug for humanister inden for en række områder.

– Samtidig med at flere arbejdsopgaver bliver digitaliseret, har vi brug for humanister til de opgaver, som maskinerne ikke kan tage, fortæller Mads Eriksen.

– Eksempelvis bliver etik som humanistisk kompetence vigtig i en tid, hvor virksomheder som Google og Facebook har mange data om os alle sammen. Her får man brug for humanister, da det kræver store etiske overvejelser at vurdere, hvordan man må bruge de data, siger han.

Det er vigtigere at studere etik i en dansk tech-virksomhed end at studere medmenneskelighed i en indianerstamme.
Mads Eriksen, uddannelse- og forskningspolitisk chef i Dansk Erhverv

Mads Eriksen mener dog ikke, at det nødvendigvis er en god idé at uddanne flere humanister.

– Vi er tilfredse med, at man har skruet ned for optaget på humaniora. Det er sværere for humanister generelt at få job, men vi tror på, at der fremadrettet vil være en stigende efterspørgsel på humaniora særligt inden for teknologiske virksomheder – men det kræver, at humanister også begynder at interessere sig for teknologi, siger han.

Mads Eriksen sætter det på spidsen:

– Det er vigtigere at studere etik i en dansk tech-virksomhed end at studere medmenneskelighed i en indianerstamme.

Simone Hauskov fra HUMA mener dog, det er vigtigt at uddanne humanister:

– Hvis vi ikke har humanister, mister vi den menneskelige dimension, siger hun.

Sådan gjorde vi: Journalisten fandt begivenheden på Facebook og ringede en af arrangørerne op. Derefter ringede journalisten til Dansk Erhverv for at høre, om den havde samme opfattelse som arrangøren af eventet. Til sidst ringede journalisten til af de deltagere, der havde markeret sig som interesseret i eventet.