Hypokondri er en overset sygdom

Det er op ad bakke, hvis man lider af hypokondri. Det er nemlig stadig en ret ukendt, bagatelliseret og stigmatiseret sygdom at fejle her i landet. Og så er behandlingsstederne i øvrigt også for få, lyder kritikken nu fra flere vinkler.
 
»Helbredsangst er af de mest oversete lidelser overhovedet. Dels fordi der er en holdning blandt både befolkningen og nogle læger om, at det ikke er en rigtig sygdom, og at det bare handler om at tage sig sammen. Og dels også fordi der ikke har været behandlingssteder nok,« lyder det fra Lisbeth Frostholm, psykolog ved Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser og Psykosomatik på Aarhus Universitetshospital.
 
Lægerne selv mener ikke, at de få henvisninger er et udtryk for manglende anerkendelse af sygdommen blandt de praktiserende læger, men mere et udtryk for at lægerne ser sig nødsaget til, at prioritere de patienter som er fysisk syge.
 
»Alle kan blive enige om, at de her mennesker ikke har det godt. Men de dør heller ikke af deres sygdom, og derfor vægter lægerne ofte behandlingen af de fysisk syge patienter højere,« forklarer Flemming Skovsgaard, praktiserende læge og bestyrelsesmedlem ved de Praktiserende Lægers Organisation (PLO). 
 
 
Oplysning vil bane vejen
Flere skal vide, at hypokondri er en alvorlig angstlidelse, hvor patienten overfortolker kroppens signaler og er meget bange for at fejle noget livstruende. Så bange, at patienten ofte har fantom-symptomer, som kan gøre det svært for lægen, at skelne mellem hvad der er fysisk- og psykisk sygdom, fremgår det af Angstforeningens hjemmeside.
 
»Grundvilkåret for stort set alle psykiske lidelser er, at der mangler viden i befolkningen. Området er forbundet med fordomme, stigmatisering og manglede accept af, at folk er rigtigt syge. Få ved, at det er noget, der kan behandles og heldigvis ofte helbredes,« lyder det fra Dorthe Lysdahl, pressechef fra Psykiatrifonden.
 
Fagfolk vurderer, at oplysning vil skabe større forståelse og anerkendelse af sygdommen, hvilket vil føre til, at flere med lidelsen vil opsøge læge, og at lægerne vil henvise flere patienter til behandling.
 
»En øget information om hypokondri til praktiserende læger og almenbefolkningen vil angiveligt få henvisningerne til at stige,« forklarer Mette Nygaard Jensen, afdelingssygeplejerske ved Liasonpsykiatrisk Enhed på Bispebjerg Hospital.
 
 
Se også:
 
 
Behandlingsstederne hænger ikke på træerne
Med flere henvisninger følger imidlertid også en belastning af de få behandlingssteder, der findes i dag. Der findes lige nu to specialiserede behandlingssteder i Danmark for patienter med hypokondri. Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser og Psykosomatik på Aarhus Universitetshospital og Liasonpsykiatrisk Enhed på Bispebjerg Hospital.
 
»Der er for få specialiserede steder at henvise hypokondri-patienterne til, hvilket også gør det sværere for lægerne at håndtere disse patienter, for hvor skal vi sende dem hen?«, siger Flemming Skovsgaard.
 
På dette punkt er der enighed mellem de praktiserende læger og behandlerne.
 
»Der er slet ikke nok behandlingssteder til, at tage sig af alle de patienter der lider af sygdommen, og det vil selvfølgelig kun blive et større problem, når sygdommen bliver mere anerkendt, og der vil blive henvist flere patienter,« lyder det fra Per Fink, forskningsleder og administrerende overlæge på Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser og Psykosomatik.
 
 
Læs mere: