Inddragelse af psykiatri-patienter vinder pris

Psykiatriafdeling i Frederikshavn hædres for borgerinddragende initiativ
Psykiatriafdeling i Frederikshavn hædres for borgerinddragende initiativ

Når patienter bliver indlagt på psykiatriske afdelinger er det en god idé, at de selv bliver inddraget i deres behandlingsforløb. Derfor har Sengeafsnittet på N7’ i Frederikshavn med projektet ’Patienten for bordenden’, modtaget en pris for at inddrage borgerne. En pris, som vækker begejstring hos vinderen:

–  Vi er glade for prisen, mest af alt er vi glade for, at den inddragende kultur på psykiatriområdet vinder indpas, siger Karin Berg-Hanssen, der er leder af sengeafsnittet N7.

De fik prisen på Danske Regioners generalforsamling torsdag den 7. april, hvor prisen for ’Årets borgerinddragende initiativ’ for første gang blev uddelt.

Kulturændring på arbejdspladsen

Projektet ’Patienten for bordenden’ handler om at få patienterne til at være mere synlige og aktive i behandlingsforløbet, derfor har patienter og pårørende nu mulighed for at deltage aktivt i behandlingsmøderne, hvor det sundhedsfaglige personale er til stede. Med initiativet sikres   patienterne som minimum tre behandlingsmøder under indlæggelsen.

Målet med behandlingsmøderne er at skabe tryghed og gennemsigtighed for patienten og de pårørende. Typisk handler møderne om alt lige fra det praktiske omkring indlæggelsen, hvorfor patienten er indlagt til, hvornår patienten kan forvente at blive udskrevet. Men det kan også være mere tunge samtaler, der omhandler patientens psykiske tilstand og det tilrettelagte forhandlingsforløb.

Beslutningen om at inddrage patienterne og de pårørende blev taget på Regionsniveau og udmeldt i ledergruppen i psykiatrien tilbage i januar 2014. Ledelsen mente, at tiden var moden til at ændre kurs. Samtidigt med en ændret ledelsesstruktur på både somatiske og psykiatriske sygehuse, indførte man et begreb kaldet ”Patientens team.” Det var et signal om, at man på sygehusene skulle arbejde hen i mod at den enkelte patient havde en fast gruppe af fagfolk ”omkring sig” som fulgte patienten fra indlæggelse til udskrivelse. Behandlingsforløbet skulle være præget af indflydelse og inddragelse både hvad angik patient og pårørende, og sidst, men ikke mindst skulle der være en opmærksomhed på, hvem der ville tage over, når et behandlingsforløb afsluttes. Ingen patienter skal lande mellem to stole. På sengeafsnittet har denne forandring kunne foregå fordi hele personalegruppen har været inddraget og støttet op om processen

– Ledelse handler også om, at få de ansatte til at føle ejerskab over det, de laver. Vi er et lille sted, og hvis køkkenassistenten er syg, så skal patienterne stadig have mad. Vi er løsningsorienterede og korporative, forklarer Karin Berg-Hanssen.

Fakta om prisen for Årets borgerinddragende initiativ:
•   Danske Regioner har op til generalforsamlingen 2016 stiftet prisen ”Årets borgerinddragende initiativ”, som skal sætte fokus på og hylde de mange initiativer, der sikrer gode patientinddragende forløb rundt om i landet.•   Alle sygehusafdelinger har haft mulighed for at indstille initiativer til at vinde prisen. Initiativerne skulle leve op til kriterier for god patientinddragelse.•   En bedømmelseskomite bestående af repræsentanter fra KL, Danske Patienter, SIND, FOA, DSR, Lægeforeningen og regionerne har udvalgt fem nominerede initiativer til at vinde prisen.•   Vinderen er blevet kåret af et patientpanel, som gav de fem nominerede point inden for en række parametre.

Kilde: Danske Regioner

Færre genindlæggelser

Selvom projektet er nyt, og det tager tid at ændre arbejdskulturen, så er gevinsterne ikke svære at overse, i hvert fald hvis målevalutaen er positiv omtale og færre genindlæggelser.

– Vi får færre genindlæggelser, men det er stadig svært at spå, om det har haft en signifikant virkning. Der er interesse for at præsentere vores projekt i udlandet , de vil gerne vide, hvad det er vi render rundt og foretager os her oppe nordpå’, fortæller Karin Berg-Hanssen.

Friheden kan være farlig

Når tidligere indlagte beskriver deres behandlingsforløb, er noget af det sværeste ofte, når behandlingstiden er ovre. Selvom de indlagte har en kontaktperson og andet personale tilknyttet, er det typisk der, der opstår tilbagefald. Men det er der sat en midlertidig stopper for i Frederikshavn. Frederikshavn har med økonomiske midler fra puljer hos Sundhedsstyrelsen fået stablet et tre-årigt forsøg med såkaldte ambulant-akut-team på benene. Akut-teamet tilbyder en lettere overgang fra indlæggelse på en psykiatrisk afdeling til en hverdag, som foregår i hjemmet. Nu har patienterne mulighed for at få efterbehandling i hjemmet op til 30 dage efter udskrivelsen.

Med prisen kan ’Sengeafsnittet N7’ se frem til et gavekort på 10.000 kr., der skal bruges på at styrke indsatsen yderligere.