Jensen’s Bøfhus: »Vi følger såmænd bare reglerne«

Foto: Sepatton, Flickr
Foto: Sepatton, Flickr

Af Jakob Stig Jørgensen, Politiken

Tim Lund Larsen, økonomidirektør på Jensen’s Bøfhus, Hvad er din reaktion på, at tre tidligere medarbejdere fortæller, at de føler, at Jensen’s Bøfhus har stjålet deres drikkepenge?

»Vi tager ikke drikkepengene fra de ansatte. Vi følger reglerne på området. Drikkepengene tilhører modtageren, og vi bruger ikke drikkepenge til at dække et eventuelt underskud i en restaurant«

Hvordan ved du det?

»Vi samler alle drikkepenge i en fælles pulje, der bliver delt mellem de ansatte – også køkkenet og også opvasken. Det gør vi, fordi vi mener, det er en fælles oplevelse, gæsten får, når de er her. De penge, der ligger i puljen, bliver så fordelt ligeligt efter det antal timer, den enkelte har arbejdet«, siger Tim Lund Larsen og fortsætter:

Læs også: Jensen’s Bøfhus stjæler de ansattes drikkepenge

»Der, hvor modregningen kommer ind, er, hvis en tjener er kommet til at give en gæst for meget tilbage i forbindelse med betalingen. Så modregner vi det i forhold til drikkepengene. Det er i overensstemmelse med de regler og den overenskomst, der gælder«.

Men det er jo ikke det, de tidligere ansatte siger i artiklen. En af dem siger, drikkepengene bliver brugt til at dække underskud i restaurantens kasse. Hun har arbejdet for jer i et år og fik i den tid kun udbetalt 96 kroner i drikkepenge, selvom hun siger, hun fik omkring 50 kroner i drikkepenge per vagt. Så kritikken går jo ikke på, at I deler drikkepengene mellem medarbejderne, men på, at restauranten napper de ansattes penge for at dække et underskud.

»Ja. Og hvis der er underskud i de punge, de ansatte har, eksempelvis hvis en gæst har fået for mange penge retur i forbindelse med betaling, så bliver de ansattes drikkepenge modregnet. Det er helt i tråd med reglerne. Jeg har ingen viden om, hvad der skete, dengang den pågældende arbejdede hos os. Så vidt jeg ved, var det i 2011, men jeg har ikke været dagsrapporterne igennem fra den tid«.

Hvordan kan du så afvise, at det er sket?

»Jamen, det jeg kan forholde mig til er, at jeg ved, hvad vores procedure er, og hvad jeg er blevet informeret om i forhold til, hvordan vi gør det. Hvorfor de dengang har haft så stort et underskud, kan jeg ikke udtale mig om. Men jeg ved, at modregningen kun er sket, hvis der har været underskud i forbindelse med betalingen«.

At dømme ud fra kritikken, så har der været underskud i kassen stort set hver aften, eftersom tjenerne siger, man ikke fik drikkepenge hos Jensen’s Bøfhus. Sker der virkelig så mange fejl?

»Det må der jo være sket i den specifikke sag. Det kan jo godt være, det ikke er den pågældende tjeners skyld, men at den fælles pulje i restauranten har haft underskud«.

Så det, du siger, er, at i det år, den pågældende tjener har arbejdet på Jensen’s Bøfhus, er der på næsten hver vagt sket en fejl, der har gjort, at restauranten har måtte inddrage drikkepengene fra tjenerne?

»Det er den information, jeg har fået, ja«.

Hvordan har du det som økonomidirektør med, at der sker så mange fejl?

»Det er selvfølgelig ikke positivt. Vi arbejder naturligvis med at styrke opgørelsen af pengene og reducere kassedifferencerne«.

Det arbejder I med, siger du. Det kan ikke være gået særlig godt, eftersom der er to andre tidligere tjenere, der siger det samme…

»Jeg ved jo ikke, om de refererer til en enkelt dag, hvor de har mistet drikkepenge, eller om det handler om en længere periode, hvor de har mistet drikkepengene. Og jeg ved heller ikke, hvad der konkret har gjort, at der har været underskud i deres restaurants kasse. Men generelt er problemet ikke så omfattende og differencerne ikke så store, at folk over en længere periode ikke får drikkepenge«.

Men hvorfor skal tjenernes drikkepenge dække helt almindelige menneskelige fejl for at undgå, I får underskud?

»Skal og skal. Reglerne i overenskomsten er sådan, at hvis en tjener giver for meget tilbage i forbindelse med en ekspedition, så dækkes det af drikkepenge og – i yderste konsekvens – også af lønnen generelt. Vi følger såmænd bare reglerne«.

Der er en anden af dem, der udtaler sig, der direkte siger, at hvis man arbejder på Jensen’s Bøfhus, skal man ikke regne med at få drikkepenge. Hvordan har du det med at have det ry?

»Det er jeg selvfølgelig ked af at høre. Men jeg ved, at der er nogen, der får drikkepenge, og at procedurerne kører ganske fint. Det er selvfølgelig beklageligt og uheldigt, at flere har fået en dårlig oplevelse. Men det er ikke det generelle billede«.

Men ærlig talt; en af kilderne har arbejdet hos jer et halvt år, en anden et år og den tredje i to år. De har alle samme oplevelse, nemlig at drikkepenge var noget, Jensen’s Bøfhus tog, fordi der var underskud. Er det virkelig dine ansattes drikkepenge, der skal dække det underskud?

»Det er vigtigt at understrege, at det ikke er driftsunderskuddet, de dækker. Det er den difference, der er, når de lægger deres pung og siger tak for i dag, der gør, at vi inddrager drikkepengene. Så kan du spørge, om det kan være rigtigt, men sådan er reglerne. Så kan du så diskutere, om de er sympatiske eller ej«.

Synes du, de er sympatiske?

»Jeg synes, det er rimeligt, at hvis nogen ikke er fokuserede og koncentrerede i deres arbejde og derfor laver fejl, når de arbejder med penge, så er det rimeligt, at personalet bærer ansvaret for det«.

Er det virkelig almindeligt, at der så ofte forekommer underskud i kassen hos jer, som det alt andet lige tyder på, når man hører på de tre tidligere ansatte?

»jeg har intet statistisk grundlag, så det skal jeg afholde mig fra at udtale mig om«.

Men noget tyder på, I har eller har haft et ret stort problem?

»Der kan jeg kun sige, at med den viden, jeg har, om den aktuelle situation, så er det ikke mit indtryk, at vi har et usædvanligt problem. Men jeg kender ikke omstændighederne i 2011, hvor de var ansat«.

Denne artikel er blevet til i et samarbejde mellem Politiken og Journalistik på RUC. Den originale artikel på Politiken kan ses her.