Ensomme førtidspensionister: Mange forlader ikke hjemmet medmindre det er nødvendigt

Mange førtidspensionister er ensomme. Årsagen kan være tab af førlighed og underkendelse af diagnoser. Foto: Pixel2013

I disse dage rulles regionernes Sundhedsprofiler for 2017 ud. De spørger kort sagt borgerne: ’Hvordan har du det?’. De sidste Sundhedsprofiler udkom i 2013. De nye tal viser endnu en gang, at ensomhed stadigvæk er et stort problem i Danmark i flere befolkningsgrupper.

Læs også: Risiko for ensomhed blandt ældre

Ifølge David Vincent Nielsen fra Ældresagen, som er konsulent på ensomhedsområdet defineres ensomhed som en subjektiv følelse, der opstår når det enkelte menneskes behov for sociale og nære relationer ikke bliver tilfredsstillet.

Især hos førtidspensionister er ensomhedstallet bekymrende. Rundt omkring i regionerne føler op imod en femtedel af førtidspensionisterne sig ensomme. I eksempelvis Region Sjælland drejer det sig om 22,9 % og 20,9 % for Nordjylland.

Ensomhed og tab går hånd i hånd

Årsagen til ensomhed kan skyldes mange forskellige ting. Hos ældre og førtidspensionister, er der dog nogle generelle tendenser, siger David Vincent Nielsen:

– Den sociale isolation følges ofte af tab: Tab af ægtefælle, førlighed, hørelse, evnen til at færdes frit. Det er ofte de fysiske omstændigheder, der får livet til at stramme gevaldigt til.

Læs også: Flere kommuner sætter fokus på ensomhed blandt ældre

Men isoleringen fra sociale relationer, er ydermere et stort problem hos mennesker med længerevarende psykiske lidelser, som mange førtidspensionister lider af.

Ensomheden mærkes også i Landsforeningen for Førtidspensionister, hvor Carl-Erik Nielsen er formand.

– Mange går faktisk og gemmer sig. Jeg kender rigtig mange, som ikke har lyst til at gå ud for en dør, medmindre det er piskende nødvendigt, siger han.

Bange for at blive hængt ud

Carl-Erik Nielsen ser, udover tab og psykiske lidelser, flere årsager til ensomheden hos de danske førtidspensionister.

– Med de få ressourcer vores medlemmer har, er det meget svært at få dem til at lave noget – og så er de i øvrigt også bange for at blive hængt ud, siger han.

Førtidspensionisterne har blandt andet en frygt for, at deltagelse i arrangementer og lignende, vil resultere i at deres pension bliver taget fra dem og det holder dem hjemme.

– For det er rigtigt, at mange af vores medlemmer kan lave noget én dag, men folk ser ikke de to næste dage, hvor pensionsmodtagerne ligger med smerter, siger Carl-Erik Nielsen.

Ensomheden skyldes ifølge Carl-Erik Nielsen endvidere en manglende anerkendelse fra samfundets side og underkendelse af diagnoser.

– For at få tilkendt en førtidspension, skal de fleste igennem årelange forløb. Undervejs i det her sagsforløb, der mister folk deres netværk og det går rimelig stærkt. Først ryger bekendte, så venner, så perifer familie og så sågar deres børn. Ikke en gang den forhadte kommune ringer længere.

Det er alt sammen med til at give en mere isoleret hverdag, der skaber ensomhed for mange. Carl-Erik Nielsen tilføjer, at mange førtidspensionister ikke har et synligt handikap og hvis de kunne arbejde, så havde de også gjort det.

Behandling af ensomhed

Regionernes Sundhedsprofiler er lavet på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse blandt tusinder af borgere. Det bruges som værktøj til at afdække, hvor den sociale ulighed er størst, så de borgere der har størst behov, også gives en ekstra støtte.

Landsforeningen for Førtidspensionerede har allerede for mange år siden, sat ind i kampen mod ensomheden hos deres medlemmer.

– Vi er i gang med at lave et stolemotionsprojekt og så forsøger vi at lave arrangementer, hvor ensomme kan mødes og spise sammen, siger formand, Carl-Erik Nielsen.

Læs også: Overlæge om behandling af depression: “Danmark er et uland”

David Vincent Nielsen fra Ældresagen støtter op om tiltagene. Samspisning er godt, men det er desværre ikke nok.

– Der er ikke én løsning, det er mange løsninger. Vi har brug for et samspil mellem mange aktører, siger han.

Derfor forsøger flere organisationer at give den ekstra støtte til de udsatte danskere. Ældresagen er gået sammen med blandt andre kommunerne og Røde Kors, i Folkebevægelsen Mod Ensomhed.

– Når først ensomheden har bidt sig fast og man har mistet de nære relationer, så har man brug for en håndsrækning fra fællesskabet, siger David Vincent Nielsen.

Det er ifølge David Vincent Nielsen ikke kun for de ensommes skyld, at der er nødt til at blive skabt fokus på problemet. Også fællesskabet taber, når en stor del af danskerne er uden sociale relationer.

 

Sådan gjorde vi: Idéen blev skabt med afsæt fra Region Sjællands Sundhedsprofil. Deri fandt vi tal om førtidspensionister, som virkede interessante at arbejde videre med. Dernæst ringede vi formanden for Landsforeningen for Førtidspensionister til et interview. Vinklen om ensomhed blev herved understøttet af foreningens tiltag og bekymringer for deres medlemmers sociale relationer. Til sidst blev David Vincent Nielsen fra Ældresagen interviewet telefonisk, for at give indblik i forskningen bag og mulighederne for at udbedre antallet af danskere, som føler sig ensomme.