Jordskælvs-ekspert: Ingen kan forudse jordskælv

Seks italienske videnskabsmænd og en embedsmand blev dømt for mord, da de ikke forudså og varslede om et jordskælv i byen L’Aquila i Italien. Jordskælvet blev målt til at være 6,3 på Richterskalaen, og det ramte italienerne den 6. april 2009. ”Mærkeligt,” lyder det fra seismologen Peter Voss fra GEUS, De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland.

Morten Voss forklarer, at det først og fremmest ikke er muligt at forudse jordskælv: ”Der er ikke nogen, der kan forudse jordskælv.” Dette på trods af, at man er blevet meget bedre til at måle jordskælv de sidste 60 år. Han fortæller, at jordskælvs-eksperter bruger viden og erfaring, de har opbygget gennem mange års målinger af jordskælv til at vurdere sandsynligheden for, om et jordskælv vil finde sted i fremtiden. Det kaldes en risikovurdering.

Risikovurderingerne laves ud fra viden om tidligere jordskælv i et område, hvor man har undersøgt dybden og størrelsen af jordskælvene. Disse oplysninger bliver brugt til at klarlægge fordelingen af jordskælvene for at kunne sige noget om, hvordan fremtidsscenariet vil komme til at se ud for det pågældende sted. Ifølge Morten Voss skyldes det, at spændinger i pladerne ikke ændrer sig så markant, at det kræver store ændringer i risikovurderingen.

Morten Voss er overbevist om, at stor viden om tidligere jordskælv resulterer i mere præcise risikovurderinger: ”Jo større viden man har om de jordskælv, der er sket i området, jo mere præcis kan man også lave sin risikovurdering.”

Læs også: www.b.dk/globalt/seismologer-idoemmes-haarde-straffe-efter-jordskaelv