Kajak og stand-up skal forbedre unges mentale helbred

Foto: LimeLight BoardSport Club

Over hele Danmark stiger antallet af unge mennesker, der har et dårligt mentalt helbred. Den tendens gælder også på Stevns, hvor kommunen nu vil gøre en ekstra indsats for at hjælpe de mentalt udsatte unge i kommunen.

Kommunen har afsat 550.000 kr. i budgettet for 2021 til et tværfagligt projekt mellem socialpsykiatrien, ungdomsklubberne og bibliotekerne. Projektets formål er at skabe aktiviteter, der inkluderer de unge, der kæmper med et dårligt mentalt helbred.

Henning Urban Dam Nielsen (S), Formand for Social og Sundhedsudvalget i Stevns Kommune, glæder sig over, at der nu kommer fokus på de mentalt udsatte unge i kommunen.

– Mange unges mentale helbred ikke har det så godt, og det gælder også på Stevns. Jeg har haft et ønske om, at vi gjorde os lidt mere umage og skabte nogle flere tilbud til den målgruppe, siger Henning Urban Dam Nielsen (S).

Gruppen af unge, som skal få gavn af tilbuddene, er bred. De kan enten allerede have været i kontakt med psykiatrien eller være på vej derhen. Fælles for gruppen er, at de har svært ved at blive etablerede og har brug for et pusterum i hverdagen. Dét pusterum skal de få ved at deltage de i forskellige aktiviteter, som kommunen nu har sat i søen.

Aktiviteter skal skabe meningsfulde fællesskaber

Det er en bred vifte af aktiviteter, som de unge kan deltage i. Alt fra vandremeditation og læseværksteder til stand-up og kajakroning er på plakaten, og alle aktiviteter skræddersys til den gruppe af unge, der har et dårligt mentalt helbred.

Alle aktiviteterne eksisterer allerede i både ungdomsklubberne eller på bibliotekerne, men har indtil nu ikke formået at inkludere de mentalt udsatte unge. For at få de mentalt udsatte unge med vil aktiviteterne foregå i mindre hold, og der vil altid være en person fra socialpsykiatrien til stede.

Ungeindsatsen i Stevns Kommune

    • Målgruppen for aktiviteterne er unge op til 25 år, der er i kontakt eller har været i kontakt med psykiatrien.
    • De 550.000 kr. skal bruges på øgede personaleressourcer og aktivitetstilbud til de unge i målgruppen.
    • Projektet er et samarbejde mellem kommunens socialpsykiatri, ungdomsskoler og biblioteker.

Kilde: Stevns Kommune

På den måde vil Stevns Kommune forsøge at kombinere kompetencerne fra de tre parter i samarbejdet.

Bibliotekerne og ungdomsklubberne skaber rammerne for aktiviteterne, og socialpsykiatrien har den nødvendige indsigt i, hvad der skal til, for at de unge kan være en del af dem.

 

Seniorforsker på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center i Region Hovedstaden, Pia Jeppesen, ser positivt på kommunens projekt.

– Alle mennesker har brug for at indgå i meningsfulde sammenhænge. Det er almindelige sociale aktiviteter, og jeg synes, det er et meget fint initiativ, siger Pia Jeppesen, Seniorforsker på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center i Region Hovedstaden.

Læs også: Hjælpelinjer: Unge, der i forvejen mistrives, har fået det værre under corona

Ved at skabe mange forskellige aktiviteter kan kommunen ramme flere unge mennesker, der har forskellige interesser. Det giver de unge en mulighed for at blive en del af et fælleskab, der både interesser dem og styrker deres mentale helbred, forklarer seniorforsker Pia Jeppesen.

Gode resultater kræver langsigtede planer

Der er kun afsat penge til projektet i 2021. Det er et problem, fordi det kræver et langsigtet forløb, hvis unges mentale helbred for alvor skal forbedres.

– Det, at lave sammenhængende og velkoordinerede forløb, er et skridt i den rigtige retning. Så kunne det være rart, hvis det ikke bare er et projekt, der forløber over kort tid, siger seniorforsker Pia Jeppesen.

I Stevns Kommune ved de godt, at det kræver en mere langsigtet indsats, hvis kommunens unge skal få et bedre mentalt helbred. Men kommunens økonomi er presset, og det er svært at finde midler til nye projekter.

– Jeg håber, vi får skabt noget varigt. Nu sætter vi noget i gang, og når vi så har et større grundlag at stå på, så tager vi stilling til fremtiden, siger Henning Urban Dam Nielsen (S), Formand for Social og Sundhedsudvalget i Stevns Kommune.

Kommunen vil løbende lave evalueringer på de mange forskellige aktiviteter, så de ved, om projektet rent faktisk virker. Derefter vil de beslutte, om projektet skal køre videre.

Læs også: Sociale medier kan skabe mistrivsel og skubbe til unges grænser

Sådan gjorde vi: Journalisten kiggede i dagsordener fra Social og Sundhedsudvalget i Stevns Kommune og så, at udvalget netop havde godkendt et udviklingstiltag for unge med dårligt mentalt helbred. Herefter kontaktede journalisten en lokalpolitiker fra kommunen og en forsker og foretog to telefoninterviews.