Københavns Kommune ville forhindre jødisk forening i at flage til minoritetsfest

I begyndelsen af september dannede Nørrebro rammen for en række minoriteters fejring af kulturel mangfoldighed. Det var dog ikke alle flag, der var lige velkomne på festivalen:

”Vi fik at vide, at vi helst ikke måtte flage synligt, men hvordan kan man flage usynligt?” lyder det undrende fra Malgorzata H. Hansen.

Hun var repræsentant for den jødiske forening til møderne, hvor man sammen med kommunen planlagde, hvordan ”Smag Verden – Mangfoldighedsfest” skulle løbe af stablen. Baggrunden for opfordringen var, at Københavns Kommune frygtede, at det kunne komme til sammenstød mellem den jødiske forening og muslimske og venstreradikale grupperinger, da det blev kendt, at israelerne ønskede at deltage.

De fleste flag er velkomne

Repræsentanter for TaskForce Inklusion, som er den afdeling i Københavns Kommune, der stod for samarbejdet med de deltagende grupper, forklarede ifølge den jødiske forening efterfølgende, at man opfordrede alle deltagende foreninger til ikke at medbringe flag. Det er dog ikke den melding, alle foreninger har fået. Fire andre minoritetsgrupper, som Netavisen har været i kontakt med, flagede alle på festivalen, og afviser, at de er blevet bedt om ikke at flage.

Efterfølgende har TaskForce Inklusion ændret forklaring over for Netavisen og præciseret, at det kun er enkelte foreninger, som har modtaget opfordringen, fordi man vurderer, at disse minoriteter er særligt udsatte:

”Det er ikke sådan, at der er en flagpolitik. Det er blevet nævnt for særlige foreninger, hvor deres flag kan virke provokerende for nogen, så det er altså af sikkerhedsmæssige årsager,” forklarer Pernille Kjeldgaard, kontorchef hos TaskForce Inklusion.Håber på fælles regler fremover

Max Meyer er formand for Dansk Zionistforbund. Han mener, det er uheldigt, at der ikke gælder samme regler for alle deltagende grupper:

”Man skal selvfølgelig ikke gøre forskel på minoriteter til en mangfoldighedsfest. Jeg synes, det er ærgerligt,” lyder det fra formanden. Han opfordrer til, at der i fremtiden skal herske samme vilkår for alle deltagere: ”Jeg vil klart håbe, at man laver fælles spilleregler for alle fremover,” siger han.

Pernille Kjeldgaard fortæller, at man vil overveje at ændre praksis fremover: ”Vi lærer jo af konflikter, og vi vil nu se på, om vi skal ind og lave nogle fælles retningslinjer på området,” lyder det fra kontorchefen.

Læs også:
Overfald på rabbiner udløser demoer

Vold og chikane mod danske jøder

One Response to "Københavns Kommune ville forhindre jødisk forening i at flage til minoritetsfest"