Knap så farligt at være mand

Morguefile

I de seneste fire et halvt år er der blevet registreret væsentligt færre mandlige voldsofre på de danske skadestuer end i de otte foregående otte år. Det konkluderer rapporten ”Vold i Danmark,” som Statens Institut for Folkesundhed har lavet for Det Kriminalpræventive Råd. Den blev udgivet i går og sammenfatter oplysninger fra 1995 til og med første halvdel af 2012.

– Set med min kasket på, så håber man jo, at det er den kriminalpræventive indsats og oplysning, der har virket. Men det er i hvert fald rigtig, rigtig glædeligt, og vi håber, det holder, siger formanden for Det Kriminalpræventive Råd, Linda Nielsen.

Rapporten viser, at antallet af mænd, der endte på skadestuen pga. vold i 2000-2007 lå helt oppe på 14.600 om året, hvorimod antallet i 2008-2011 faldt til ca. 13.000 årligt. Det tal faldt yderligere i første halvdel af 2012, og dermed ligger volden på samme niveau som i sidste halvdel af 90’erne.

Færre unge mænd, flere unge kvinder

Rapporten viser også, at lidt over halvdelen af de voldsramte mænd i 2011 var under 25 år gamle. Men i en tid med bandekonflikt og debat om knive i nattelivet er det bemærkelsesværdigt, at rapporten understreger, at “det er blandt de 15-24-årige, at der er sket det mest markante fald i hyppigheden af sygehuskontakter pga. voldudsættelse.”

Faktisk er antallet af voldsramte mænd under 25 faldet hvert år siden 2007, viser rapporten, og det har ikke været lavere siden 1999.

– En del af årsagen kan findes i, at de unge drikker mindre, at nogle byer har indført karantæner fra nattelivet, og at der bliver undervist i konflikthåndtering i skolen, påpeger Linda Nielsen.

Den positive udvikling gælder dog desværre kun de unge mænd, for til sammenligning viser rapporten, at volden mod de 15-24-årige kvinder er næsten fordoblet siden 1995.

– Ligestillingen finder også vej til de områder, hvor vi ikke ønsker det, og det er virkelig en ulykkelig tendens. Så det er selvfølgelig et område, vi vil følge med interesse, fortæller Linda Nielsen, som dog understreger, at årsagen også delvist kan være, at de unge kvinder er blevet mere ærlige omkring årsagen til deres skader.