Kvinder i Forsvaret: »Man får at vide, at hvis man ikke kan lide lugten i bageriet, så kan man bare skride«

Flere i Forsvaret frygter for repressalier, hvis de anmelder krænkelser. Foto: Lukas, PxHere

Som i flere andre brancher finder krænkelser sted i Forsvaret. Men flere ofre vælger ikke at anmelde krænkelserne. Foreningen Kvindelige Veteraner har fået henvendelser fra over 100 kvinder, som har oplevet krænkelser i Forsvaret. Mange af de kvinder, der har kontaktet foreningen, har haft svært ved at fortælle om deres oplevelser. Det siger forkvinden for Kvindelige Veteraner, Sara La Cour.

Læs også: Forsvaret gentager »problematisk« krænkelsesundersøgelse

– Der er mange af de kvinder, der er kommet til os, som siger: ”Hvor er det dejligt at snakke med en uden at skulle forsvare mig”. Der er mange af dem, som aldrig har fortalt deres historier før, siger Sara La Cour.

Krænkelser er forskellige

Krænkelserne kan være af forskellig karakter. Seksuelle eller ubehagelige på anden vis. Fysiske, verbale eller skriftlige.

Man vil jo ikke ekskluderes fra fællesskabet. Især et sted, hvor du har brug for at vide, at din kammerat har din ryg. Så der er ekstra meget på spil.
Anonym kvinde i Forsvaret

– Det kan være måden, man bliver talt til på, man bliver taget på, folk prøver at kysse en åbenlyst, man bliver taget på brysterne. Til julefrokoster går det helt over gevind. Derfor kommer jeg heller ikke længere. Der er carte blanche til at gøre, hvad man vil, og der er ingen konsekvenser for nogen, fortæller en anonym kvinde i Forsvaret. Hun ønsker at være anonym, fordi hun er bekymret for arbejdsmæssige konsekvenser, hvis hun står frem.

– Man vil jo ikke ekskluderes fra fællesskabet. Især et sted, hvor du har brug for at vide, at din kammerat har din ryg. Så der er ekstra meget på spil, fortæller kvinden.

Kønskrænkelser blandt kvinder forsvaret

    •       11,6 % af kvinder i forsvaret mener, at der er en kønskrænkende tone eller adfærd på deres arbejdsplads
    •       55% af kvinder, der har oplevet at blive krænket, blev krænket af en kollega
    •       27% af kvinderne blev krænket af deres leder
    •        44% af de kvinder, som blev krænket, håndterede situationen selv
    •       24% af kvinderne svarer, at situationen slet ikke blev håndteret

Kilde: Forsvarets undersøgelse af kønskrænkende adfærd 2019.

Frygter konsekvenserne

Netop konsekvenser holder mange fra, at gå videre med sager. Maj Britt Dahl Nielsen er forsker i seksuel chikane på Syddansk Universitet og vurderer, at ofre for krænkelser står i en svær situation.

– Noget, vi kan genkende i forskningen, er frygten for, hvad der sker, hvis man går videre med det. De er bange for at blive straffet. Både af deres kolleger og af dem, der i virkeligheden burde hjælpe dem. Det er en virkelig svær situation, der også viser, at problemet ikke skal løses af dem, der bliver krænket, lyder det fra Maj Britt Dahl Nielsen.

Det kan især være svært at stå frem, hvis kulturen på arbejdspladsen er svær at kritisere. To kvinder i Forsvaret fortæller, at man skal finde sig i en hård tone på arbejdet.

– Ofte får man bare at vide, at det er en mandeverden, og hvis du ikke kan lide lugten i bageriet, så kan du skride, siger to anonyme kvinder i Forsvaret uafhængigt af hinanden.

Læs også: 3F foreslår sexisme-erstatning

Sager skal tages alvorligt

Forsvarsminister Trine Bramsen (S) understreger, at der ikke accepteres nogen former for krænkelser i Forsvaret. Ministeriet søsatte sidste år fem initiativer, som skal komme krænkelser til livs.

– Det er et langt træk at få ændret, og det kræver et stærkt ledelsesmæssigt fokus, hvilket jeg har tænkt mig at fastholde, skriver forsvarsministeren i en mail.

Fagforeningen Centralforeningen for Stampersonel (CS) har omkring 8.800 medlemmer i Forsvaret. Foreningen har ikke set eksempler på, at medlemmer ikke har følt, at de kunne gå til deres tillidsmænd. Men formand Jesper Korsgaard Hansen anerkender, at det ikke er ensbetydende med, at problemet ikke findes.

–   Vores tillidsrepræsentanter skal håndtere de her sager på en måde, hvor alle parter bliver behandlet ordentligt og ikke mindst på en måde, hvor den krænkede part føler, at man bliver lyttet til, og sagen bliver taget alvorligt. Vi kan ikke have en situation, hvor man som medlem har brug for sin tillidsrepræsentant, men ikke har tillid til vedkommende. Det er derfor også noget, vi vil gå ind og kigge nærmere på i vores egen organisation, siger Jesper Korsgaard Hansen.

Sådan gjorde vi: Denne artikel er skrevet i forlængelse af en anden artikel om kønskrænkelser i Forsvaret. Idéen til artiklen kom fra journalistens egen interesse. Journalisten har haft kontakt med flere kvinder, der ikke ønskede at stå frem. To af kvinderne ville dog gerne stå frem anonymt. Derudover har journalisten konsulteret en forsker, en interesseorganisation, en fagforening og en minister med relation til emnet.