Lærervikarer står uden indtægt under lockout

Det kan blive svært for lærervikarer at betale deres udgifter, hvis lockouten bryder ud.
Foto: Wikimedia

Hvis lockouten bliver en realitet, kan det komme til at gå hårdt udover lærervikarene. For modsat deres fastansatte kollegaer står de fleste vikarer uden mulighed for hverken konfliktstøtte eller konfliktlån under lockouten, også selvom de er organiseret i en fagforening.

– Som vikar er man som regel timelønnet, hvilket betyder, at man får løn for de antal timer, man er på arbejde. Vikarer har derfor ikke en fast månedsløn, så vi har ikke et grundlag at betale konfliktstøtte på. De er i løs ansættelse, så de bliver ikke lockoutet fra noget, da de ikke har en fast stilling, siger Gordon Ørskov Madsen, der er formand for Overenskomstudvalget i Danmarks Lærerforening.

Det betyder, at de timelønnede vikarer er henvist til dagpengesystemet, såfremt de er medlem af en A-kasse. Og det skaber stor bekymring blandt vikarerne.

Læs også: “Hvis jeg betaler for min egen spisepause, så løber jeg ikke på et hjertestop”

En ærgerlig løsning

Om storkonflikten

– Kommuner, stat, regioner og fagforeninger forhandlede i februar om en ny aftale angående lønudvikling og pauser for offentligt ansatte. Forhandlingerne brød sammen og medførte, at fagforeningerne varslede strejke.

– Regeringen valgte som modspil at true med lockout, der vil lukke ca. 440.000 offentligt ansatte ude fra deres job. Hvis lockouten bliver en realitet, vil den træde i kraft tidligst 10. april.

– I torsdags valgte flere fagforeninger i stedet for at yde konfliktstøtte til deres medlemmer at tilbyde dem et konfliktlån, hvor medlemmer kan vælge at få udbetalt deres løn som et lån, der skal tilbagebetales.

– Ved at tilbyde et lån i stedet for en støtte vil fagforeningerne kunne overkomme konflikten over en længere periode.

– Jeg synes, det er enormt ærgerligt, nu hvor vikarerne er meget nødvendige ude på skolerne hver dag. Det gør mig utryg, for en mulig lockout vil have konsekvenser for min privatøkonomi, siger Hannah Aurora Almstrup, der er lærervikar og medlem af en fagforening.

– Hvis man er fastansat vikar, f.eks. på et barselsvikariat, så er man som medlem af vores fagforening berrettiget til konfliktstøtte. Men vi er jo nødt til at sætte skillelinjen et sted, og det er afgørende for os at give støtte til de fastansatte, fortæller Gordon Ørskov Madsen.

Det forholder sig dog sådan, at langt de fleste lærervikarer er løstansatte. Men det er også de færreste, der er organiseret i en fagforening.

– Stort set ingen af de løse vikarer er organiseret. Det er meget sjældent, for de fleste lærervikarer går fra et job til et andet, da mange af dem ikke er læreruddannede, fortæller Ivan Jespersen, der er sekretariatschef i Københavns Lærerforening.

En utryg hverdag

Blandt de løstansatte, uorganiserede vikarer er hverdagen også præget af uro.

– Det er lidt utrygt. Jeg ved ikke, om jeg skal gå en måned uden indtægt, og så kan man jo ikke betale sine udgifter. Men på den anden side ville det være fjollet at søge nyt job og stoppe her, for jeg er rigtig glad for mit arbejde, siger Emilie Hansen, der er lærervikar på Herstedøster Skole.

Sådan gjorde vi: Artiklen blev til efter et tip fra en ven, der arbejder i som folkeskolelærer på en folkeskole i Albertslund. Ingen af de ovennævnte kilder har tidligere haft kontakt til journalisten.