Lejre Kommune har planer om et banebrydende kulturforskningsprojekt

Et musikforløb i 3. klasse på Allerslev skole i Lejre Kommune. Kilde: Sonja Eliassen, Kumult

Børn fordyber sig i kunstens verden som en del af undervisningen Lejre kommune. Skoleskemaet byder blandt andet på museumsudflugt, teaterforestilling, musik eller produktion af egne film. Lejre er én af seks kommuner, som er med i Danmarks største børnekulturindsats Kumult. Projektet tilbyder børn kreativ udfoldelse i deres skolegang. Nu håber professor i pædagogisk psykologi Lene Tanggaard, at indsatsen kan udmøntes i forskning, der kan give indsigt i, hvilken betydning det har for de deltagende børn.

– Vi håber i først omgang at få lov til, at følge projektet i fem år. Og så er det vores drøm at følge børnene i tyve år for at følge deres udvikling over tid, siger Lene Tanggaard.

Lene Tanggaard har indtil nu været knyttet til projektet i et års tid. Hendes forskning er fordelt på tre niveauer; kommunens arbejde for at sikre indsatsen, samarbejdet mellem kunstnere, lærere og pædagoger samt hvordan børnene oplever forløbene. Med de rette midler mener Lene Tangaard, at forskningsprojektet kan være banebrydende.

– Det er et ret unikt projekt. Man prøver sjældent at integrere både et individuelt, praksis- og systemanalytisk niveau i det samme forskningsprojekt. Lige præcis på den måde det gøres her, det er ikke lavet før, siger Lene Tanggaard.

Centerchef for Kultur og Fritid i Lejre Thure Dan Petersen ser også potentialet i et længerevarende forskningsprojekt.

– Vi vil kigge på, om børn og unges arbejde med at skabe noget kan gøre en forskel for deres trivsel og indlæringsevne. Hvis det lykkes at lave den form for forskning, vil det være rimelig banebrydende i Danmark, siger Thure Dan Petersen.

Læs også: Professor: Rektorer skal arbejde sammen om at beskytte forskningsfriheden

Kumult kan bane vejen for ny forskning 

Kumult startede som en børnekulturindsats i Lejre Kommune i 2017, men er nu udbredt til de andre kommunerne i Midt- og Vestsjælland. Projektlederen for Kumult i Lejre, Sonja Eliassen, mener, at lærere og pædagogers deltagelse i kulturforløbene er afgørende for, at indsatsen virker. Hun hører oftest fra børnene, at de kunstneriske forløb er sjove, fordi de er anderledes.

– Indsatsen skal fremme børnenes kreativitet og understøtte lærernes kreativ tilgang i den faglige undervisning. Vi lægger mere vægt på processen end på produktet, siger Sonja Eliassen.

Bliv klogere på Kumult 

  • 12.000 børn og unge i Kulturregionen blev i 2022 undervist i kulturforløb.
  • Kulturregionen består af 6 kommuner i Midt- og Vestsjælland.
  • Kulturforløbene tilbydes i alle aldre fra vuggestue til 9. klasse.
  • I Kumult er der 13 forskellige kunst- og kulturforløb pr. år.
  • I skoleåret 2022-2023 tilbydes 8 forløb inden for de forskellige kunstarter.
  • Kulturforløbene blev i 2022 eksekveret af 4000 lærere, 100 pædagoger, 25 kunstnere og 7 kulturinstitutioner.

Dette understøttes af Lene Tanggaard foreløbige forskning. Hun påpeger, at kunstens metoder kan give børnene erfaring med kunstneriske praksisser:

– Det kan gøre, at de har mere lyst til at gå i skole. Lærerne og pædagogerne ser også børnene på nye måder og ser, at de kan noget andet i undervisningen og i pædagogikken, fortæller Lene Tanggaard.

Læs også: Pædagoger skal lære små børn om kunst og kulturarv

Thure Dan Petersen, centerchef for Kultur og Fritid i Lejre, påpeger ligeledes, at projektet er vigtig.

– Det er jo tre statsministre, som har stået på talerstolen og sagt, at Danmark skal konkurrere på innovationsevne. Og det er jo et spørgsmål om at kunne skabe selv og være kreativ samt troen på at realisere sine ideer, siger Thure Dan Petersen.

Lene Tanggaard anerkender dog også, at denne slags studie kræver en del ressourcer. Desuden er økonomisk støtte fra flere fonde en væsentlig præmis for, at et længerevarende forskningsprojekt ikke blot forbliver en drøm, fortæller Thure Dan Petersen.

Sådan gjorde vi: Journalisten fandt anmodningen om forskningsprojektet i et referat fra et udvalgsmøde i Lejre Kommune. Hun foretog interviews med alle kilderne telefonisk.