Pædagoger skal lære små børn om kunst og kulturarv

Projektet KULT skal klæde pædagoger bedre på til at lære børn om kunst og kultur. Foto: Pixabay

På torsdag skal 50 sjællandske pædagoger mødes i Roskilde, for at lære hvordan de bedre kan formidle kunst og kultur til 1-6-årige børn i dagtilbud. Projektet, kaldet KULT, er støttet af Kulturministeriet, og skal skabe et bedre samarbejde mellem pædagoger og kunstinstitutioner, og sætte fokus på børns kunst- og kulturoplevelser.

– Pædagogerne skal være hverdagens kulturformidlere. Børnene skal dels have de enkeltstående oplevelser, men pædagogerne skal også lære de teknikker og metoder, som kunstnerne benytter, og bruge dem i dagligdagen, siger projektleder for KULT, Bennye Austring.

Bennye Austring mener ikke, at 1-6-årige, er for små til at lære om kunst og kultur.

– Børn i den alder er så læringsparate, som de aldrig bliver igen. De er meget ivrige og kan bruge kulturen direkte som oplevelser. Teater og musik er store oplevelser i sig selv, men børnene kan også lære noget af det. Der er både en oplevelses- og læringsdel, siger Bennye Austring.

Børnene skal opnå mere livskvalitet i hverdagen ved hjælp af kunst og kultur, og have en begyndende historisk bevidsthed. Det er måske første gang nogensinde at de støder på de større dele af vores kulturBennye Austring.

Børnene skal i en kreativ proces bearbejde oplevelser og indtryk indenfor musik og bevægelse, drama og dans, billedkunst og skulptur samt litteratur og digitale medier.

– De kan for eksempel skabe musik ud fra de instrumenter, der er til rådighed – de har måske prøvet at være til en koncert, hvor de har fået nogle indtryk, som de gerne vil udtrykke. Børn har et stort udtryksbehov, siger Bennye Austring.

Manglende kompetencer
Rambøll lavede i 2016 en undersøgelse af ´Børns møde med kunst og kultur i dagtilbud´, der viser, at pædagoger mangler kompetencer indenfor kulturformidling til børn, og at mulighederne for efteruddannelse er meget sparsom, på trods af, at det er pædagoger der står for en stor del af kunst- og kulturformidlingen til børn.

– 62 procent af alle dagtilbudsledere svarer, at dagtilbuddet ikke har pædagogisk personale med formelle kompetencer til at formidle kunst og kultur til børn og/eller igangsætte aktiviteter, og der er stort set ingen, der afsætter midler til efter og videreuddannelse inden for området, vurderer Rambøll i kortlægningen.

Projektet handler i høj grad om, hvordan man kan forberede pædagogerne og børnene til at få kulturoplevelser og efterfølgende bearbejde refleksionerne, og Henning Holt Christensen, der er studieleder for Pædagoguddannelsen i Hjørring, og en del af udviklingsteamet på KULT-projektet, oplever generelt at pædagogerne er positivt stemt overfor projektet.

– Jeg tænker, at det giver pædagogerne nogle ideer til hvordan de kan arbejde med kulturinstitutioner, og det er vigtigt for pædagogerne, at børnenes oplevelse ikke kommer til at stå alene, men kan sættes i en udviklingssammenhæng, som de kan arbejde med, siger Henning Holt Christensen.

– Vi vil gerne skabe et netværk, sådan så det ikke skal være en overvindelse for pædagogerne at få børnene med ud til teateret. Måske får institutionerne ligefrem en invitation fra teatre og andre kulturinstitutioner, der måske endda opfordrer børnene til selv at lave historier, siger Bennye Austring.

Livskvalitet og ny viden
Projektet skal være med til at skabe ny viden, og skal blandt andet munde ud i en ny lærebog og en række efter- og videreuddannelsestilbud med fokus på formidling af kunst og kulturarv. Formålet med kurset på torsdag er at give pædagogerne nogle redskaber, der skal støttes af coaching hjemme i institutionerne.

Læs også: CPH:DOX satser på film til børn og unge

Bennye Austring ønsker, at man med projektet, opnår to vigtige ting.

– Børnene skal opnå mere livskvalitet i hverdagen ved hjælp af kunst og kultur, og have en begyndende historisk bevidsthed. Det er måske første gang nogensinde at de støder på de større dele af vores kultur. Dels kan de få oplevelser ud af det, og dels kan pædagogerne via redskaber fordybe, uddybe, forberede og efterbearbejde, siger Bennye Austring.

Der er afsat 1,5 mio. kr. til projektet, der afsluttes i 2018 med en landsdækkende konference i Roskilde, med deltagelse af kulturministeren.