Livgardens værnepligtige hjælper med at aflive mink

Gardernes almindelige vagter skiftes ud med mink håndteringen i Jylland for en stund. Foto: Sofie Staunsager.

40 værnepligtige gardere og 4 befalingsmænd fra Livgarden hjælper i den igangværende aflivning af 16 millioner mink i Danmark. Beredskabet blev oprettet sidst i oktober måned, men beslutningen om at inddrage de værnepligtige gardere, møder kritik fra Poul Sørensen fra HKKF, soldaternes fagforening.

– Livgardens værnepligtige har en betydelig arbejdsbyrde i tilknytning til at løse vagtopgaver. Derfor kan der bestemt være tale om, at de pålægges en urimelig arbejdsbyrde oven i vagtopgaverne, når de bidrager til mink-håndteringen, siger han.

Ifølge vagtgående sergent Christian Bay Greisen, som også er en del af det nuværende beredskab i mink-håndteringen, kan Livgardens involvering i mink sagen alligevel godt hænge sammen med de nuværende vagter.

– Det er en opgave, vi sagtens kan varetage, og vi varetager den bedre end så mange andre, vil jeg da mene. Men om det giver mening, det gør det måske ikke, siger Christian Bay Greisen.

Skal sikre ordentlige forhold

Forholdene for mink-medarbejderne ikke har været i orden, og Livgarden skal derfor sikre ordentlige forhold og sørge for, at de forskellige procedurer bliver udført korrekt, siger Christian Bay Greisen. Garden skal ikke være en aktiv del af selve aflivningen af mink eller transporten af mink.

– Det ligger selvfølgelig lidt uden for vores beføjelser og kerneopgaver, da beredskabsgruppen egentlig blev oprettet som særlig støtte til Politiet, og nu er vi så særlig støtte til Beredskabsstyrelsen og Sundhedsstyrelsen i stedet, siger Christian Bay Greisen.

Livgardens primære opgave er at sørge for transport fra de såkaldte rensepunkter, hvor mink-medarbejderne klargøres, ud til minkfarmene. Derudover står Livgarden for bevogtning af rensepunkterne og andre steder, der kræver adgangskontrol.

Fakta boks om Livgarden:

  • Den Kongelige Livgarde blev oprettet i 1658.
  • Livgarden er kongefamiliens ceremonielle vagtkorps, men også et infanteriregiment der indgår i hæren.
  • Værnepligten i Livgarden er delt op i to dele: De fire første måneder foregår på Garderkasernen Høvelte, mens de sidste fire måneder er vagtgående tjeneste ved Livgardens kaserne i København.

Kilde: Forsvaret.dk

Hærens fagforening ser mink-sagen som ekstraordinær

Da værnepligtige i Livgarden er under uddannelse, mener soldaternes fagforening, HKKF, ikke, at de skal anvendes til driftsopgaver. Omvendt ser HKKF mink-sagen som ekstraordinær.

– Man kan diskutere om opgaverne i forbindelse med at håndtere mink-aflivning er så ekstraordinære og kritiske, at de kan tilsidesætte de grundlæggende principper om anvendelse af værnepligtige, siger Poul Sørensen fra HKKF.

Forsvarets pressevagt har ikke ønsket at kommentere yderligere på Livgardens involvering i mink-sagen. Værnepligtsrådet ønsker heller ikke at udtale sig om sagen, men oplyser at de er i løbende dialog med Forsvarets ledelse og de værnepligtige ved Livgarden om den nuværende situation.

Livgarden skal indtil videre hjælpe med mink-håndteringen frem til start januar 2021. Men da situationen nu er ændret til, at alle Danmarks mink skal aflives, ved sergent Christian Bay Greisen ikke, hvor længe Livgarden skal deltage, og hvad deres rolle bliver fremadrettet.

 

Sådan gjorde vi: Journalisten fandt frem til sergenten Christian Bay Greisen igennem Facebook. Derefter kontaktede journalisten soldaternes fagforening for at få deres syn på sagen. Forsvarets pressevagt og Værnepligtsrådet blev dernæst kontaktet, men de ønskede ikke at kommentere sagen. Alle interviews er foretaget telefonisk.