Lokal erhvervsforening retter skarp kritik mod Frederiksberg Kommune: »Der er overhovedet intet samarbejde«

Frederiksberg Centeret, som udgør en vigtig del af Frederiksberg erhvervsliv. Foto: Emma Loft Gjelstrup

Christian Jensen, formand for Frederiksberg Erhverv, er klar i spyttet; det er tid til at gøre noget ved erhvervsklimaet på Frederiksberg. Han funderer især sin kritik på den årlige undersøgelse kaldet Lokal Erhvervsvenlighed, der er udført af Dansk Industri, og som placerer Frederiksberg helt nede på en samlet 73. plads ud af 93 kommuner. I kategorien “sagsbehandling” indtager kommunen sidstepladsen. Christian Jensen mener derfor, at der mangler fokus på at sikre gode forhold for erhvervslivet, og at en kommune som Frederiksberg bør gå forrest for at ændre på dette.

Siden sidste år er Frederiksberg Kommune faldet 17 pladser ned af listen. Det kommer ikke bag på Christian Jensen, han oplever nemlig slet ikke, at det er et samarbejde mellem kommunen og de lokale erhvervsdrivende.

– Der er overhovedet intet samarbejde. Der er ikke fælles projekter, og det har der ikke været i årtier. Der savnes handling. De lokale erhvervsdrivende ser det som udtryk for, at politikerne ikke har den rette interesse for det lokale erhvervsliv, siger han.

Den manglende interesse fra kommunen resulterer ifølge Christian Jensen i et lokalt erhvervsliv, der ikke når sit fulde potentiale.

– Det (undersøgelsen red.) er jo udtryk for, at erhvervslivet vurderer, at det kan gøres bedre. Der er et stort potentiale, der erhvervsmæssigt ikke bliver udnyttet, siger Christian Jensen.

Den omtalte undersøgelse udføres af Dansk Industri, og er en spørgeskemaundersøgelse, der sendes ud til erhvervsdrivende i diverse kommuner. Der måles på forskellige kategorier såsom arbejdskraft, information og dialog, uddannelse og sagsbehandling. I den sidstnævnte kategori ligger Frederiksberg nummer sjok. Placeringerne, der findes frem til i den enkelte kategori, lægges til sidst sammen til en samlet placering.

Kategorier i DI’s undersøgelse:

·      Undersøgelsen baserer sig på 10 kategorier, hvoraf forskellige faktorer indgår i bedømmelsen af kommunerne og deres placering.

Eksempler på kategorier, hvor virksomhederne har svaret på spørgsmål vedrørende:

·      Arbejdskraft: Tilfredshed med kommunens indsats og jobcentrenes samarbejde med virksomhederne + fem statistiske indikatorer, der belyser adgangen til kvalificeret arbejdskraft.

·      Information og dialog: Tilfredshed med dialogen med kommunens embedsmænd og politiker + kommunens formidling af væsentlig information til virksomhederne.

·      Uddannelse: Tilfredshed med kommunens tiltag for at få unge til at tage en erhvervsuddannelse og kvaliteten af folkeskoler + seks statistiske indikatorer der belyser, hvorvidt det lykkes at give den fremtidige arbejdsstyrke en god uddannelsesmæssig ballast.

·      Sagsbehandling: Tilfredshed med sagsbehandling + fem statistiske indikatorer der belyser, hvor effektiv sagsbehandlingen i kommunen er.

Kilde: Dansk Industri

Når Christian Jensen skal give sit bud på, hvad der skal ske i fremtiden, der skal skubbe det lokale erhvervsklima i den rigtige retning, er det netop samarbejde med kommunen han fokuserer på.

–  Det er et spørgsmål om at få etableret et konstruktivt samarbejde og samspil mellem politikere, kommune, forvaltning og det lokale erhvervsliv. Kommunens opgave er at påtage sig rollen, der skaber det gode erhvervsklima, men det er jo altid et samarbejde, siger han.

Fra kommunens side er man klar på at arbejde på de ting, som Christian Jensen påpeger, men man mener samtidig, at der i forvejen er et fint samarbejde i gang mellem parterne.

– På mange måder vil jeg sige, at vi gør, hvad vi kan. Det handler jo også om at lytte, og så må dem der ved, hvor skoen trykker blive konkrete om, hvad det er vi kan gøre bedre, siger Lone Loklindt (R), der er viceborgmester og formand for By- og erhvervsstrategisk udvalg.

I et skriftligt svar udtrykker borgmester Michael Vindfeldt (S) samme åbenhed for fortsat at fokusere på et bedre forhold med erhvervslivet.

– Vi har et rigtig godt samarbejde og en god dialog, men vi skal hele tiden arbejde for, at det bliver endnu bedre, skriver Michael Vindfeldt (S).

Både Lone Loklindt (R) og Michael Vindfeldt (S) påpeger, at der allerede er sat initiativer i gang, der skal sikre bedre forhold for erhvervslivet fremover. Det inkluderer bl.a. fire politiske udvalg, der har det som fokus samt en aktuel dialog med erhvervslivet om nye initiativer.

Læs også: Dragør i bunden: Hitter ikke på listen over erhvervspræstationer

Lokal Erhvervsvenlighed i Frederiksberg Kommune

·      79 virksomheder har besvaret årets undersøgelse i Frederiksberg Kommune.

·      Besvarelserne dækker 9 procent af den private beskæftigelse i kommunen. Det svarer til 2.179 arbejdspladser.

·      Kommunen indtager sidstepladsen som nr. 93 i kategorien ”sagsbehandling”.

·      Kommunen er faldet 17 pladser siden sidste år i den samlede placering.

·      Undersøgelsen er lavet siden 2010. I år er den dårligste placering, Frederiksberg Kommune har ligget på i alle de år, undersøgelsen er udført.

Kilde: Dansk Industri

Slet ikke repræsentativ

Fra kommunens side forholder man sig dog lidt kritisk overfor den undersøgelse, som er omdrejningspunktet for hele diskussionen. Dog anerkender viceborgmesteren, at der er ting i kommunen, som kan gøres bedre.

– Den (undersøgelsen red.) er overhovedet ikke repræsentativ, men det betyder ikke, at vi ikke vil interessere os for de emner, der er med. Det er alligevel en anledning til at kigge lidt på os selv og faktisk gøre noget ved det, siger Lone Loklindt (R)

I et skriftligt svar kommenterer borgmester Michael Vindfeldt (S) også på undersøgelsens repræsentativitet.

– Der er 10.556 virksomheder på Frederiksberg, og det er kun 79, der har deltaget i undersøgelsen, så man skal passe på med at konkludere for bastant. Når det er sagt, vil jeg gerne understrege, at erhvervsvenlighed er højt prioriteret her i byen, og jeg ønsker en god dialog med erhvervslivet, skriver Michael Vindfeldt (S).

Christian Jensen kender til borgmesterens skepsis overfor undersøgelsen og ærgrer sig over den.

– Han stiller jo spørgsmålstegn ved spørgeskemaet. Han siger, at dem der udfylder det, er en lille del af alle virksomheder. Det er i sig selv uheldigt, for så anerkender han ikke det svar, de har givet, siger han.

I en skriftlig udtalelse svarer Dansk Industri Hovedstadens bestyrelsesformand, Peter Lanng Nielsen, på den kritik, som undersøgelsen har modtaget.

– DI’s måling af Lokal Erhvervsvenlighed er unik, fordi den kombinerer en omfattende spørgeskemaundersøgelse med en lang række officielle statistiske data om den enkelte kommune. Ved offentliggørelsen påpeger vi altid, at målingen er et dialogværktøj, som kan bruges i arbejdet med at forbedre de lokale erhvervsvilkår. Det rokker dog ikke ved, at de adspurgte virksomheder på Frederiksberg mener, at der er plads til forbedringer i kommunens erhvervsvenlighed. Og det synes jeg da, at man skal tage til efterretning i Frederiksberg Kommune, skriver Peter Lanng Nielsen.

Denne opfordring lader det da også til, at Lone Loklindt (R) har tænkt sig at imødekomme på trods af kommunens skepsis.

– Jeg vil jo selvfølgelig altid bruge sådan en undersøgelse til at se på, hvad vi kan gøre bedre. Der er ting vi kan gøre bedre – eksempelvis bæredygtighed, flere involverede og bedre kommunikation – det er jeg helt sikker på, siger Lone Loklindt (R).

Tilfredshed blandt to erhvervsdrivende

Blandt flere af de erhvervsdrivende på Frederiksberg mærker man ikke den store utilfredshed, som undersøgelsen giver udtryk for. I hvert fald ikke fra direktør for Urban 13, Alexander Stevns Jensen og Center Manager i Frederiksberg Centeret, Thomas Thalbitzer.

– Jeg oplever faktisk et fint samarbejde med kommunen. Jeg føler, at vi bliver inddraget og lyttet til, så det er ikke en problematik jeg selv mærker til, siger Alexander Stevns Jensen.

Det samme udtrykker Thomas Thalbitzer, der er Center Manager for Frederiksberg Centeret.

–  Jeg har arbejdet i Frederiksberg Centeret de seneste 10 år, og har altid haft et godt samarbejde med kommunen. Jeg har godt set resultaterne fra DI’s analyse, men kan ikke genkende resultaterne eller forklare, hvorfor resultatet skulle være dårligere end tidligere, skriver han i et skriftligt svar.

Det er altså ikke alle lokale erhvervsdrivende, der mærker til den dårlige erhvervsvenlighed, som Dansk Industris undersøgelse og Frederiksberg Erhverv lægger op til, at der er i kommunen.

Kaffe eller ej

Frederiksberg Kommunes hjemmeside kan det ses, at borgmester Michael Vindfeldt (S) tilbage i september har udtalt, at han ville invitere lokale virksomheder til en snak om erhvervslivet i kommunen over en kop kaffe. I et skriftligt svar skriver han det samme.

– (Jeg har red.) også inviteret virksomhederne, der har besvaret undersøgelsen på kaffe, så de kan fortælle, hvor skoen trykker. Den dialog tager vi løbende, siger Michael Vindfeldt (S).

Ifølge Christian Jensen er kaffeinvitationen dog ikke blevet modtaget.

– Han inviterede jo på kaffe, men det har vi ikke hørt mere til. Så har vi selv gjort det i stedet for, siger han.

Christian Jensen henviser her til en erhvervskonference, der skal finde sted senere på måneden, d. 30. november. Ifølge Christian Jensen er det Frederiksberg Erhverv selv, der har arrangeret konferencen, som han ser frem til, selvom han ærgrer sig over, at kommunen endnu ikke selv har taget kontakt til den lokale erhvervsforening. Både borgmester Michael Vindfeldt (S) og viceborgmester Lone Loklindt (R) deltager i den forestående erhvervskonference.

Læs også: Viceborgmester anbefaler artmoney til erhvervslivet på Frederiksberg

Sådan gjorde vi: Journalisten fandt tallene over Dansk Industris undersøgelse på Frederiksberg Erhvervs hjemmeside. Derefter kontaktede journalisten DI og fik en samtale til baggrund. Efter dette blev der udført telefonisk interview med Christian Jensen fra Frederiksberg Erhverv. Derefter tog journalisten kontakt til viceborgmesteren og de lokale erhvervsdrivende, der også blev interviewet telefonisk. Der blev senere indhentet skriftlige svar på kritik fra borgmesteren og Dansk Industri.