Parkeringskælder under fredet plads har lange udsigter

Hvis det står til Socialdemokratiet, Radikale Venstre og Enhedslisten skal der under den årlige skøjtebane på Frederiksberg Runddel bygges en parkeringskælder. Foto: Frederiksberg Kommune.
Hvis det står til Socialdemokratiet, Radikale Venstre og Enhedslisten skal der under den årlige skøjtebane på Frederiksberg Runddel bygges en parkeringskælder. Foto: Frederiksberg Kommune.

En fredet plads, en presset kommunekasse og billige parkeringspladser andre steder i kommunen.

Det er alt sammen elementer, der gør, at Socialdemokratiets, Radikale Venstres og Enhedslistens forslag om, at der skal bygges en parkeringskælder under Frederiksberg Runddel, ser ud til at have lange udsigter, før det kan blive en realitet.

Det viser et referat fra et møde i kommunens Miljø-, Bynatur- og Mobilitetsudvalg, der blev afholdt mandag aften. Konkret har de politiske partier foreslået, at der skal laves en forundersøgelse, som skal vurdere, om projektet kan lade sig gøre.

Men da Frederiksberg Runddel i 2018 blev fredet, skal Slots- og Kulturstyrelsen først give grønt lys til projektet. Det indebærer, at kommunen skal indsende et projektforslag, der beskriver, hvordan selve byggearbejdet vil påvirke runddelen og det omkringliggende område.

En sådan godkendelse kan være vanskelig at få igennem, fortæller Lone Loklindt (R), 1. viceborgmester og et af de medlemmer i kommunalbestyrelsen, der står bag forslaget.

– Slots- og Kulturstyrelsen skal godkende, hvordan projektet konkret skal udformes, og de tager jo højde for, at Frederiksberg Runddel og Frederiksberg Allé bevares som de er. Det kan derfor være en udfordring at få et projekt som parkeringskælderen igennem, da den blandt andet kræver en ind- og udgang på overfladen, siger hun.

Læs også: Parkering er øretævernes holdeplads i den historiske bymidte

Og her viser næste udfordring sig. Ifølge referatet bliver projektforslaget vurderet til at skulle koste 1 million kroner, og det er ikke penge, som lige nu er muligt at bruge på projektet.

– Finansieringen til projektforslaget skal nu indgå i vores budgetforhandlinger, og der ved vi, at vi får en masse udfordringer i at få pengene til at slå til, fordi vi har nogle strukturelle udfordringer på vores økonomi i kommunen. Så vi ved, at det i forvejen kan blive et lidt vanskeligt projekt at realisere, siger Lone Loklindt (R).

Parkeringskælderen skal ifølge partierne fjerne de parkeringspladser, der løber op af Frederiksberg Allé. Det skal blandt andet give plads til cykelstier. Foto: Kristoffer Trolle.
Parkeringskælderen skal ifølge partierne fjerne de parkeringspladser, der løber op af Frederiksberg Allé. Det skal blandt andet give plads til cykelstier. Foto: Kristoffer Trolle.

En allé med cykelstier

Forslaget om en parkeringskælder gemt under runddelen blev foruden Lone Loklindt (R) fremsat tilbage i november 2021 af borgmester Michael Vindfeldt (S), rådmand Gunvor Wibroe (S) og daværende rådmand Thyge Enevoldsen (Enhl.).

Selvom Thyge Enevoldsen (Enhl.) ikke længere sidder i Frederiksbergs kommunalbestyrelse, står Enhedslisten stadig bag forslaget om at undersøge projektet, da det kan være med til at give plads til at anlægge en cykelsti på Frederiksberg Allé.

Læs også: Parkeringsafgift skaber fortsat frustrationer: »Folk er dødnervøse«

– Grundlæggende er vi skeptiske over for at bruge infrastruktur-kroner, der tilgodeser bilister. Både fordi det er begrænset, hvor mange penge vi har i kommunen til det område, og det koster enormt på kommunens CO2-regnskab at bygge en parkeringskælder i beton. Vi er dog åbne over for at undersøge projektet, da det kan frigive plads til cykelstier, siger Rasmus Holme Nielsen (Enhl.), der er næstformand i Miljø-, Bynatur- og Mobilitetsudvalget.

Billig parkering

Forslaget om at flytte parkeringspladserne på Frederiksberg Allé ned under jorden skal imidlertid ikke kun bane vejen for cykelstier, men kan også give mulighed for, at turister, der kommer kørende til byen, kan parkere slæden.

Og det er netop dem, der kan være med til at finansiere projektet, fortæller Lone Loklindt (R).

– Vi forslår, at parkeringskælderen kan finansieres gennem private midler. Det vil sige, at turister, der kommer til byen og skal parkere, skal betale for at holde der, siger hun.

Den mulighed er Ramus Holme Nielsen (Enhl.) også positiv over for:

Parkeringspriser i Frederiksberg Kommune

For borgere, der ikke bor i Frederiksberg Kommune, er det gratis at parkere i de to første timer. Derefter er taksterne:

  • 3 timer: 15 kroner
  • 4 timer: 35 kroner
  • 5 timer: 60 kroner
  • 6 timer: 85 kroner

Kilde: Frederiksberg Kommune.

– Noget af det, der kan tale for forslaget, er netop det private aspekt, som betyder, at kommunen ikke har nogle udgifter forbundet med anlæggelsen af parkeringskælderen, siger han.

Men hvis det skal lade sig gøre, kræver det ændringer på de parkeringsregler, som lige nu er gældende i kommunen, mener Lone Loklindt (R):

– Det er svært at drive noget kommercielt, hvis det næsten er gratis at holde på gaden. Så der er en række ting på det område, som først skal gå op, før finansieringsforslaget giver mening, siger hun.

Som reglerne er nu, kan borgere, der ikke bor i Frederiksberg Kommune, parkere gratis i de to første timer. Herefter koster det penge pr time.

Læs også: Langtidsparkerede veteranbiler får lov til at blive – indtil videre

Det aspekt skal ifølge viceborgmesteren drøftes i kommunens kommende parkeringsforlig, hvilket også vil få betydning for, om projektforslaget kan gennemføres.

– Projektforslaget kommer først efter, at vi har fået en ny betalingsstruktur ved parkering. Der er en evaluering på vej om vores parkeringsordning, hvor vi skal overveje, hvilke nye tiltag vi kan komme igennem med, siger Lone Loklindt (R).

Sådan gjorde vi: Idéen stammer fra et referat om, hvor langt forvaltningen er i forhold til at vurdere, om der kan bygges en parkeringskælder under Frederiksberg Runddel. Referatet stammer fra kommunens hjemmeside. Udfordringerne ved projektet blev udfoldet gennem telefoniske interviews med Lone Loklindt (R) og Rasmus Holme Nielsen (Enhl.).