Målrettet medicin kan hjælpe cystisk fibrose patienter

Erik Wendels medicinskuffe. Ifølge ham selv, tog han i 2012 20.543 piller.
Erik Wendels medicinskuffe. Ifølge ham selv, tager han 120 piller om dagen.
Privatfoto.

I fremtiden kan man lave en mere målrettet behandling af den bakterie, der giver størstedelen af cystisk fibrose patienterne en kronisk lungeinfektion.

Det kan man, fordi en gruppe forskere ved DTU har kortlagt arvematerialet for bakterien pseudomonos aeruginosa og kan derfor se, hvorfor bakterien bliver multiresistent. Infektionen bliver i dag behandlet med en bredspektret antibiotika, der giver bivirkninger hos patienten.

– Når vi undersøger bakteriens arvemateriale, så kan vi forudsige, hvad den er resistent overfor. Så behøver vi ikke at prøve alle mulige antibiotika af. Det betyder, at vi kan målrette behandlingen, og det kan først og fremmest gøre, at patienten undgår bivirkninger fra den overflødige medicin, siger Rasmus Lykke Marvig, ph.d. i systembiologi fra DTU.

Læs også: Forskere finder nyt våben i kampen mod multiresistente bakterier

Fakta om forskningen:
-Forskningen er et led i Rasmus Lykke Marvig ph.d. afhandling på DTU
-Bakterieprøverne er indsamlet over 38 år af Rigshospitalet
-Prøverne er indsamlet fra 41 patienter
-Forskningen fortsætter på Rigshospitalets afdeling for klinisk mikrobiologi

Færre bivirkninger

Erik Wendel, der er cystisk fibrose patient og konsulent for Dansk Cystisk Fibrose Forening, ser DTU’s forskning som et vigtigt led i at kunne målrette behandlingen.

– Der er patienter, hvor en del af pseudomonos bakterierne pludselig bliver multiresistente. Og lige der er det sindssygt interessant at vide, hvad der påvirker bakterien, og det er måske den viden, der gør, at vi kan målrette behandlingen, siger han.

Erik Wendel har gennem Dansk Cystisk Fibrose Forening kontakt til mange andre patienter, der kæmper med bivirkninger fra en aggressiv bredspektret antibiotikabehandling. Og bivirkninger er et problem for især de voksne patienter.

-I stedet for at skyde ænder med spredehagl, så skal man skyde ænder med enkelte projektiler. Der skal én patron i kammeret til at skyde anden med det stof, der virker. Så slipper man også for nyreproblemer. Og nyreproblemer er et kæmpe problem for cystisk fibrose patienter.

Han tilføjer, at meget af det medicin, han selv tager, er for at bekæmpe bivirkninger for anden medicin.

Fakta om cystisk fibrose:
-150.000 danskere har arveanlægget for CF
-470 lever i dag med sygdommen
-Der fødes ca. 12-15 børn årligt med CF
-80% af CF-patienterne vil blive smittet med p.aeruginosa bakterien
-90% af CF-patienterne dør af en lungeinfektion

Fremtiden

Forskerne har kortlagt bakteriens arvemateriale og opdaget, at bakterien har udviklet sig til at være særligt god til at optage jern fra blodet. Derfor er den også yderst sejlivet i patienternes lunger.

-Vi skal lave en medicin, der forhindrer dem i at få fat i jern. Der kan man sagtens forestille sig, at man laver en medicin, der binder jernkilderne, så bakterierne ikke kan nå den.

Selvom det endnu ikke er lykkedes at udrydde bakterien, forestiller Rasmus Lykke Marvig, at det bliver muligt i fremtiden.

-En medicin, der forhindrer bakterien i at få jern, vil måske kunne fjerne bakterien helt, siger han.

Erik Wendel, der også har kendskab til Rasmus Lykke Marvigs forskning, tilføjer:

-Hvis man kan få slået bakteriens mutation ud af kurs, så man forhindrer den i at blive invaderende. Så skal man bare behandle patienten med det stof, som afholder bakterien for den mutation. Det er der virkelig perspektiver i.