I ny klimapark genbruger man gamle kunstværker i nye rammer

Gammel vin på nye flasker – Klimaparken skal udsmykkes med gamle kunstværker i nye rammer © Hannah Stahr-Christensen

I 2025 skal der anlægges en klimapark på Baltorp-plænen i Ballerup Bymidte. Parken, der skal etableres i samarbejde med landsskabsfirmaet BOGL, vil stå klar til fri afbenyttelse for Ballerups borgere samtidigt med, at opførelsen af de omkringliggende bygninger i lokalområdet er tilendebragt.

Bæredygtig udsmykning af parkområdet glæder kunstner
I forbindelse med et oplæg om en plan for udsmykningen af den nye klimapark er det administrationens forslag, at man genbruger flere af kommunens kunstværker, men i nyskabende rammer. Et af de kunstværker der foreslås genopstillet er ’Dialog’ af Ole Gjermandsen, der tidligere har været stået på Banegårdspladsen foran Ballerup Bibliotek. Kunstneren selv synes, at det er dejligt, at man kan genbruge kunsten.

– Jeg har jo selv været i Ballerup og set planerne for opstilling af mit kunstværk i de nye rammer. Jeg synes det er godt at se, at mit værk bliver brugt igen på en helt anden måde, siger Ole Gjermandsen.

Begejstring i kommunalbestyrelsen

Medlem af Ballerup Kommunes kommunalbestyrelse Sandra Marsenic er godt tilfreds med beslutningen om at genanvende gamle kunstværker til at udsmykke klimaparken. 

– Jeg synes, det er godt at kunsten bliver genbrugt. Begge de to steder, hvor kunstværkerne stod før, er lavet radikalt om. Med genanvendelsen får denne kunst nyt liv og binder til fortiden, forklarer hun. 

I tråd med Ballerups klimapolitik
Som forberedelse til deres oplæg om hvilken kunst man ønskede opstillet i forbindelse med den nye klimapark, har administrationen undersøgt flere muligheder for fondsfinansiering, herunder større puljer som Statens Kunstfond. Men kendetegnende for disse er, at fondene vil have medbestemmelse i forhold til den kunst, der opstilles, og det ønsker man ikke.

Grunden til at medbestemmelse kan være et problem er, at man risikerer, at der bliver opstillet kunstværker, der ikke fungerer i samspil med parkens planlægning, enten fordi de skal graves ned et uhensigtsmæssigt sted, eller fordi materialet er ødelæggende for parkens strategi om frodighed og biodiversitet.

Samtidigt er parken skabt som et sted hvor man kan opleve den fri natur og slappe af i rekreative områder, og der er anlagt en særlig terrænregulering til håndtering af regnvand. Derfor er det ikke muligt at lave om på den måde, parkområdet er tiltænkt og efterfølgende planlagt. I sidste ende risikerer man også, at der bliver opstillet kunst, der ikke svarer til udvalgets æstetiske ønsker.

Genbrug af kommunens gamle kunstværker hænger umiddelbart sammen med Ballerup Kommunes klimapolitik, der stræber efter at at være ”en klimaneutral og klimarobust kommune til gavn for byens borgere, erhvervsliv, transporten og kommunen som egen virksomhed,” jævnfør Ballerup Kommunes Klimapolitik, hvilket fremgår af betænkningen Klima og bæredygtig udvikling.

Ballerup Kommunes klimapolitik:

    • Ballerup Kommune vil være CO2-neutral inden 2050.
    • Ballerup Kommune har nedsat et udvalg for Grøn omstilling, der bl.a. skal rådgive og komme med anbefalinger til Klima- og Miljøudvalget samt Kommunalbestyrelsen om alle aspekter af den grønne omstilling i Ballerup Kommune. 
    • Udvalget består af politikere og særligt udpegede personer fra interesseorganisationer, erhvervsliv og boligorganisationer.
    • Borgmesteren sidder med i udvalget som formand. 

Kilde: Ballerup Kommune

Læs også: Ballerup Kommune kan godt blive endnu vildere 

Sådan gjorde vi: Denne artikel er skrevet på baggrund af interviews med kunstner Ole Gjermandsen og næstformand for Kultur- og Fritidsudvalget Sandra Marsenic. Oplæg til etablering af klimaparken samt FAQ vedrørende kommunens klimapolitik er fremfundet på Ballerup Kommunes hjemmeside.