Milliardplan prioriterer asfalt over skinner

Kødannelse, der sætter køreturen til og fra arbejde i sneglefart, er en daglig stressfaktor for mange billister, der hver dag pendler ad en af de fire store motorveje ind til hovedstaden. 
Foto: Jan Jespersen, Flickr.

Tæt trafik og kødannelser er et problem for rigtig mange bilpendlere, der dagligt færdes på en af de fire store motorveje omkring København. Og det bliver kun værre over de næste ti år, viser de nyeste tal fra Vejdirektoratet.

Derfor har regeringen og DF udarbejdet en infrastrukturplan, hvor der bl.a. bliver investeret flere milliarder i udbygning af det eksisterende motorvejsnet omkring hovedstaden og anlæggelse af to nye motorveje.

Og netop dét er et af de fornuftige elementer i planen, mener professor ved Økonomisk Institut på Københavns Universitet Mogens Fosgerau.

– I dette projekt har man fundet frem til, at det er god forretning at investere i motorvejsnettet omkring hovedstaden. Til sammenligning er det en langt bedre investering end projekterne man planlægger i Jylland, siger Mogens Fosgerau.

Ekspert: Skinner er ikke løsningen

I regeringen og DFs plan afsættes der også en sum penge til investering af tognettet, men dog langt færre end der afsættes til udbygningen af motorvejsnettet omkring hovedstaden. Hvor der investeres 2,9 milliarder i den offentlige trafik, får motorvejsnettet 14,9 milliarder.

Læs også: Hver femte forælder fravælger DSB

Der kunne godt investeres mere i den offentlige trafik. Det mener Michael Svane, der er branchechef i Dansk Industri. Ifølge ham er der fordele i at investere mere i den kollektive trafik omkring hovedstaden.

– Hvis man kan flytte flere folk over i den kollektive trafik, kan man også lette noget af trafikpresset fra vejene, siger Michael Svane

Man har flere gange lavet forsøg på, hvor mange bilister man kunne flytte over i togtrafikken, og tallet har hver gang været ikke særligt mange. Der ville skulle flere fantasilliarder til, hvis man virkelig skulle rykke ved den balance

Mogens Fosgerau, professor ved Økonomisk Institut på Københavns Universitet

Mogens Fosgerau mener dog, at regeringens plan er den mest fornuftige investering, da antallet af personkørte kilometer hos bilisterne er 11 gange højere end hos togpassagererne.

– Man har flere gange lavet forsøg på, hvor mange bilister man kunne flytte over i togtrafikken, og hver gang har tallet været ikke særligt mange. Der ville skulle flere fantasilliarder til, hvis man virkelig skulle rykke ved den balance, siger Mogens Fosgerau.

Læs også: Hovedstadens trafikanter glemmer oftest reflekserne

Størst økonomisk gavn

Planen er også økonomisk fornuftig, forklarer Mogens Fosgerau. Han forklarer, at man gennem en samfundsøkonomisk analyse er kommet frem til, at en større investering i vejnettet omkring hovedstaden giver et større økonomisk udbytte for samfundet.

De investeringer, der skal til, for at kunne gøre togtrafikken i stand til at erstatte biltrafikken, ville være alt for store i forhold til det samfundsøkonomiske udbytte det ville give.

Michael Svane mener ligeledes, at det er rigtig fornuftigt at optimere motorvejsnettet omkring hovedstaden, men at det samtidigt skal suppleres med investeringer i den offentlige transport, ikke kun togtrafikken men også en udvidelse af buslinjeren. Han har dog samtidigt den overbevisning, at det kommende trafikpres ikke bliver noget man vil kunne bygge sig ud af fuldstændigt.

Sådan gjorde vi: Journalisten fandt på historien i kølvandet på regeringen og DFs forslag til en ny infrastrukturplan og en artikel fra TV2 Lorry, hvor det kunne ses at planen fokuserede langt mere på investeringer i motorvejene omkring Hovedstaden fremfor offentlig transport. Interviewsne er alle fortaget over telefonen.