Mørketal mindsker fokus på cykelulykker

Der sker mange flere uheld på de danske veje, end politiet har kendskab til, og derfor bliver kampagner på området nedprioriteret. Foto: Johan Wessman, News Øresund

Rådet for Sikker Trafik er velvidende om, at der i Danmark sker mange cykeluheld. Alligevel bliver kampagner om cykelulykker nedprioriteret på grund af lave ulykkestal. Mange uheld registreres kun på skadestuerne rundt i landet, og disse data kommer ikke videre til de officielle ulykkestal. Skadestuerne skal nemlig selv aktivt dele den information med offentligheden.

Der eksisterer derfor en del mørketal i færdselsuheldsstatistikken på, hvor mange der reelt kommer til skade på cykel, viser tal fra Danmarks Statistik i 2014.

Kampagnemidler bruges på højere ulykkestal
Fynske skadestuer oplevede 1597 tilskadekomne i de tre første kvartaler i 2015, men de officielle tal vidner kun om 23 personskader i 2015. Der sker altså langt flere ulykker, end politiet har kendskab til.

Der er højest sandsynligt flere ulykker end dem, vi har fra de officielle ulykkestal, og det er et kæmpe ønske at få mere fakta og data på det.
Søren Ørsted Pedersen, pressechef for Rådet for Sikker Trafik.

Mørketallene gør, at Rådet for Sikker Trafik prioriterer ulykker med motorkøretøjer højere, da der ofte er flere involveret, og ulykkestallene officielt er langt højere.

– Vi må spørge os selv, ud fra de midler vi har til rådighed, hvor kan vi redde flest liv?, siger Søren Ørsted Pedersen.

Rådet for Sikker Trafik bruger primært tal fra politiet og Vejdirektoratet, da de har registreret de mest voldsomme ulykker med flest tilskadekomne og dræbte.

Læs også: Stiv på cykel: lovligt eller ulovligt?

Dårlige cykelvaner hos de unge
I skadestuernes data fremgår det ikke, hvad der er sket i de forskellige uheld, og hvorfor cyklisterne kører galt. Flere kampagner hos Rådet for Sikker Trafik fraråder kombinationen af alkohol og bilkørsel, men rådet prioriterer ikke kampagner om unge, alkohol og færden på cyklen højt.

NetAvisen har lavet sit egen spørgeskema på Facebook om spritcyklisme, hvor 100 15-30-årige har deltaget. Tallene viser, at 75 % af de adspurgte tager cyklen, selvom de drikker alkohol. Og hertil har hele 38 % oplevet at vælte en enkelt gang eller to.

– Man kan få en bøde på 1.500 kroner, hvis politiet vurderer, at man ikke er i stand til at køre sikkert. Der er dog ikke nogen promillegrænse for cyklister, som man har det for bilister, siger Søren Ørsted Pedersen.

Læs også: Snapsebrandert på cykel koster

Kritik af manglende fokus
Jens Lauritzen, overlæge og del af Ulykkes Analyse Gruppen på Odense Universitetshospital, er kritisk over for det manglende fokus på problemet.

– Selvfølgelig skal alle ulykker som følge af alkohol forebygges. Det er betydeligt mere risikabelt at cykle i påvirket tilstand, siger Jens Lauritzen.

Rådet for Sikker Trafik har nedsat et råd, som i fremtiden skal finde en måde at få bedre data om ulykkerne for at kunne forebygge problemet.

– Vi har brug for flere data generelt for alle slags ulykker, så vi kan blive klogere på de ulykker, som gemmer sig i mørketallene, og ud fra de data gøre kampagner og andre indsatser mere målrettede, siger Søren Ørsted Pedersen.