Mozambique trækker omstridt lov tilbage

En march i hovedstaden Maputo var med til at lægge pres på parlamentet.  Foto: Mellemfolkeligt Samvirke
En march i hovedstaden Maputo var med til at lægge pres på parlamentet.
Foto: Mellemfolkeligt Samvirke

Det skal ikke længere være muligt at slippe for straf, hvis man gifter sig med sit voldtægtsoffer i Mozambique. Det bekræfter Det mozambiquiske justitsministerium til den danske ambassade i Mozambique, efter at organisationer såsom Amnesty International og Mellemfolkeligt Samvirke har kritiseret den nuværende straffelov og dens diskrimination af kvinder.

– Der er jo også en række af de andre ting, som er kritisable i den lov. Blandt andet at man som offer selv skal sikre sig, at der kommer en lovproces, hvis der sker en voldtægt.
Stinne Lyager Bech, policy- og kampagnekoordinator hos Amnesty International

Organisationernes arbejde og pres har båret frugt ifølge Paulino D’Uamba, gender advisor ved den danske ambassade i Mozambique.

– Der var et stort pres fra det civile samfund. Både gennem en stor march, de sociale medier, aviserne og diskussioner på TV. Alt dette betalte sig, siger han.

Demonstrationer har haft effekt

Hos Amnesty International mener man også, at presset fra de civile organisationer har været afgørende for, at lovartiklen bliver fjernet fra straffeloven.

– Det er jo som udgangspunkt rigtig positive toner. Det viser jo også, at både det eksterne pres, men også det pres, der har været lagt fra civilsamfundet i Mozambique med blandt andet demonstrationer og organisationernes arbejde, har haft en effekt, siger Stinne Lyager Bech, policy- og kampagnekoordinator hos Amnesty International.

Læs også: Gift dig med dit voldtægtsoffer og undgå straf

Paulino D’Uamba lægger ligesom Stinne Lyager Bech vægt på de positive takter, som udviklingen illustrerer.

– For første gang har nogle set på denne her lov med et kønsperspektiv, og det er en god ting, siger han.

Organisationerne fastholder presset på parlamentet
Selvom den omstridte lovartikel tilsyneladende bliver fjernet fra straffeloven, vil man endnu ikke helt fjerne presset på parlamentet i Mozambique. Det skyldes for det første, at udmeldingen endnu ikke er fulgt op af et nyt officielt lovforslag. Desuden mener man hos Mellemfolkeligt Samvirke, at den straffelov, der er på bordet nu, stadig har visse problemer.

– Der er også visse ting, der er en forringelse i forhold til den gamle lov. Det er sådan noget som, at strafansvar for mindreårige bliver sat ned fra 16 til 10 år, siger Dorte Tietze, international partnerskabskoordinator i Mellemfolkeligt Samvirke.

Stinne Lyager Bech,  policy- og kampagnekoordinator hos Amnesty International, påpeger også, at der stadigvæk er problematiske elementer i straffeloven.

– Der er jo også en række af de andre ting, som er kritisable i den lov. Blandt andet, at man som offer selv skal sikre sig, at der kommer en lovproces, hvis der sker en voldtægt. At det ikke er samfundets eller statens ansvar at sikre det, som det jo er i Danmark, siger hun.

Dorte Tietze lægger dog vægt på, at det er positivt, at de civile organisationer nu er blevet lovet en plads til høringerne omkring loven. De civile organisationer i Mozambique følte ikke, at være blevet hørt nok tidligere.

Lovartiklen, som parlamentet nu lover at fjerne, gør det muligt for voldtægtsmænd at slippe fra straf, og er en del af straffeloven af 1886. Organisationerne reagerede på lovartiklen nu, da parlamentet tilsyneladende ved en gennemgang i december havde givet den grønt lys. Der har dog efterfølgende været uenigheder mellem organisationerne og de officielle kanaler, om hvornår lovartiklen blev fjernet fra straffeloven.