Nye ideer skal gøre tilværelsen lettere for iværksættervirksomheder

 

 

At starte en virksomhed op, kræver en meget bred palet af forskellige kompetencer. Henning Sørensen, arbejdsmarkedsforsker, opfordrer til at afholde sig fra at starte enkeltpersonsvirksomheder.
Foto: Pixabay

 

Det går langsomt fremad for dansk iværksætteri, hvor flere og flere hvert år har modet til at kaste sig ud i iværksætterprojekter. Efter nogle år hvor den danske iværksætterkultur slikkede sårene ovenpå finanskrisen, har antallet af danske iværksættervirksomheder været langsomt stigende, det viser statistik fra Erhvervsstyrelsen.

Antallet af iværksættervirksomheder er dog stadig langt under niveauet fra før finanskrisen, og de nystartede danske virksomheder har store udfordringer med at få ordentligt gang i væksten. Det vil regeringen nu gøre noget ved.

Der er brug for nye ideer og forslag til forbedringer for at Dansk iværksætteri kan få vind i sejlene og komme ud over rampen, skriver Erhvervsministeriet i en pressemeddelse. Den nytænkning skal komme fra et Iværksætterpanel, som Erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) vil nedsætte snarest. Panelet skal udtænke konkrete forslag, der kan forbedre rammerne for nystartede virksomheder.

Man bør sætte ind på uddannelsesområdet i øget grad, lave specialiseringer på professionsuddannelser og også universitetsuddannelser, hvor man kvalificerer folk med de nødvendige kompetencer til at klare sig som iværksætter.
Henning Sørensen, Arbejdsmarkedsforsker ved Ålborg Universitet

Et panel er ikke løsningen
At et iværksætterpanel skulle være løsningen på Danmarks udfordringer på iværksætterområdet, mener Henning Sørensen, Arbejdsmarkedsforsker fra Ålborg Universitet, ikke. Han er af den holdning, at selve præmissen om at styrke iværksætterkulturen via et panel er forfejlet.

-Panelet er i min optik en helt forkert måde at gå til det her. Der er generelt for meget spin på et centralt plan på det her område, og et panel vil ikke rykke ved noget.

Grundlæggende mener han, at det at få succes som iværksætter handler om to ting: Hvad kan du, og hvad er din ide. Der er ikke nogle restriktioner eller lovmæssigheder, der forhindrer entreprenørskab i Danmark. Udfordringerne ligger i personlige faktorer hos den enkelte. Det at være iværksætter kræver en hel speciel indstilling, der er meget anderledes end den, man lever i som lønmodtager. Derudover kaster for mange mennesker sig ud i enkeltpersonsprojekter, uden ordentlig viden om hvor mange forskellige kompetencer, det kræver.

I de sidste 20 år er der ikke en eneste nystartet virksomhed, der har formået at komme op over 1000 medarbejdere. Der tænkes generelt ikke stort nok i dansk iværksætteri, og her kunne man godt sætte ind med en hjælpende hånd, til hvordan det kunne gøres.
Jonas Ørting, Direktør og stifter af Simplyture

Opgaven med at forbedre grundlaget for dansk iværksætteri ligger derfor ifølge Henning Sørensen i, hvordan vi forbereder de spirende iværksættere, når det kommer til kompetencer og indstilling. Han mener, at der et fordrejet billede af den virkelighed, som man vil komme ud i som iværksætter. Den er skabt af vage tiltag og underholdningsprogrammer, hvor iværksættere kan præsentere deres ideer for millionærer.

Bedre forberedelse af de spirende iværksættere, kan ske via en mere målrettet indsats på uddannelsesområdet.

– Man bør sætte ind på uddannelsesområdet i øget grad, lave specialiseringer på professionsuddannelser og også universitetsuddannelser, hvor man kvalificerer folk med de nødvendige kompetencer til at klare sig som iværksætter, siger Henning Sørensen.

Læs også: Iværksættertrangen er størst hos unge under 30

Behov for hjælp til nystartede virksomheder til at vokse sig store

Jonas Ørting er direktør og stifter af firmaet Simplyture, der arbejder med løsninger, der kan digitalisere og forsimple parkeringsløsninger. Han er 30 år gammel og har en række projekter bag sig. Han er enig med Henning Sørensen i, at der ikke er behov for at gøre det lettere at starte virksomheder. Det har han aldrig oplevet som et problem.

Jeg synes ikke umiddelbart, at der er nogle lovmæssige forhindringer i forhold til at starte virksomhed. Det er gjort ret simpelt, hvor det hele kan klares online med digital signature og forklaringer på, hvad man skal foretage sig

Udfordringerne i opstartfasen handler, om alle de elementer man skal have styr på i egen virksomhed. Men det mener han, handler om at man på egen hånd sætter sig ned og får styr på det. Der hvor han mener et Iværksætterpanel kan gøre en forskel, er ved at fokusere på de udfordringer, som nystartede virksomheder har for vokse sig store.

– I de sidste 20 år er der ikke en eneste nystartet virksomhed, der har formået at komme op over 1000 medarbejdere. Der tænkes generelt ikke stort nok i dansk iværksætteri, og her kunne man godt sætte ind med en hjælpende hånd, til hvordan det kunne gøres.

Han og Simplyture står i den situation, at de ønsker at ekspandere til udlandet, men her oplever han at stå lidt på bar bund. Et iværksætterpanel kunne fokusere på, at i samarbejde med udenrigsministeriet at oprette en pulje af samarbejdspartnere i udlandet. En pulje man kunne få adgang til via en ansøgningsproces, eller en mindre betaling, der er til at finansiere for mindre firmaer.

Læs også: Ny portal kan hjælpe ensomme

Sådan har dansk iværksætteri det
Dansk iværksætteri var støt stigende i årene fra 2002 til 2007, hvor antallet af iværksætterfirmaer nåede sit hidtil højeste niveau med estimerede 24.406 virksomheden. Her indtraf finanskrisen, og ligesom med den generelle økonomi fik det store konsekvenser for antallet. Erhvervsstyrelsens vækstanalyse viser, at det igen begyndte at gå den rigtige vej i 2009. Dansk iværksætteri har overordnet set været langsomt voksende siden da, men der er stadig en forskel på lidt over 5.000 estimerede virksomheder fra før krisen og nu. I Iværksætterbarometeret står det også noteret, at der er tilfredshed med at antallet af iværksættere, men at der som Jonas Ørting formulerede, er en mangel på hvad der kaldes for højvækstvirksomheder.