Nye undersøgelser af fjord-miljø giver grønt lys til bro

Her er den nye fjordforbindelse  Foto: Vejdirektoratet
Her er den nye fjordforbindelse
Foto: Vejdirektoratet

Et minimalt indgreb. Sådan betegner Vejdirektoratet den effekt på miljøet, som en ny bro over Roskilde Fjord vil have. De giver grønt lyd til at broen bygges.

Det fremgik på et informationsmøde afholdt af Vejdirektoratet torsdag aften i Frederiksssund. Broen har været stærkt kritiseret for at have alvorlige konsekvenser for jordbund og dyreliv i fjorden, og der har været bekymringer om, at et EU-direktiv til beskyttelse af miljøet. Men det afvises af Vejdirektoratet.

– Vi har ikke overtrådt nogen EU direktiver. Der er forskellige paragraffer på området. I dag forholder vi os til en anden end tidligere, lød det fra Niels Korsgaard, projektleder for fjordforbindelsen ved Vejdirektoratet.

Cirka 400 mennesker var dukket i Frederikssunds Hallen op for at høre, hvordan den nye forbindelse mellem Frederikssund og Tørslev skulle tage sig ud, når den står færdig.

Svend Kold Johansen, områdechef i Vejdirektoratet, forklarede, at Vikingeskibsmuseet i Roskilde i foråret 2014 havde undersøgt fjordbunden, men at der afventes svar fra museet. Desuden meddelte Vejdirektoratet, at de har igangsat undersøgelser af jordbundsforholdene i Roskilde Fjord for at kunne udpege placeringen af broens søjler.

Vi har ikke overtrådt nogen EU direktiver.
Niels Korsgaard, projektleder for fjordforbindelsen ved Vejdirektoratet.

Læs også: Bæredygtig plast kræver lovgivning for at overleve

– Vi har foretaget boringer på land på 7-8 km på hver side af fjorden, og udført marine undersøgelser af jordbunden i fjorden. Vi er interesseret i at finde ud af, hvordan kalklaget opfører sig, og dermed hvor man kan finde understøtning i kalklaget (til søjlerne som skal bære broen, red.), udtalte Niels Jørgen Larsen, der ekspert i geotermi og ansat som projektleder i Vejdirektoratet.

Danmarks Naturfredningsforening er skeptisk

Tilbage i 2010 blev der udgivet en VVM rapport, hvilket står for Vurdering af Virkninger på Miljøet, hvori Vejdirektoratet fastslår, at anlæggelse af broen vil påvirke områdets rekreative værdi, fordi forøget trafik betyder forøget støjniveau. Desuden vil en bro, der strækker sig fra kyst til kyst påvirke fjordens æstetiske værdi. En fjord, som iøvrigt er den eneste af slagsen på Sjælland.

I Danmarks Naturfredningsforening er man forbavset over beslutningen om at fortsætte broprojektet til trods for, at det er et indgreb på Natura 2000 området.

– Vores holdning er, at vi er overraskede over, at man kan tilsidesætte de miljømæssige konsekvenser for Natura 2000 området, siger Malene Klintskov Skude, der er næstformand for Danmarks Naturfredningsforening i Frederikssund Kommune.

Erkender behov for bro

Dette får hun medhold i af formanden for foreningen, Knud Eskesen.

– Vi så helst, at der ikke var en bro over fjorden, men at man forbedrede den nuværende forbindelse. Ikke kun pga. konsekvenser for dyrelivet, men det handler også om fjordlandskabet. Det er ærgerligt, men der er behov for en bedre forbindelse. Vi kan jo ikke leve som i 1800-tallet, fortæller Knud Eskesen.

Læs også: København er landets mest utrygge storby

Natura 2000 er områder i Europa, der er udpeget til naturfredning, for at beskytte sjældne eller truede naturområder, plante- og dyrearter. Roskilde Fjord er i EU regi netop udpeget til sådan et område.