Nyt projekt skal være starten på et styrket samarbejde mellem Helsingør Kommune og lokale idrætsforeninger

Stemningsbillede over tagene i Helsingør Bymidte. Helsingør.dk

Social- og beskæftigelsesudvalget havde i sommer inviteret forskellige relevante aktører til at deltage i et møde, som skulle blive starten på en plan for, hvordan et styrket samarbejde i kommunen kan hjælpe udsatte borgere. Det har resulteret i et nyt projekt, der i 2024 skal få udsatte borgere ind i foreningslivet og ud at dyrke mere sport.

– Foreningerne var også inviteret med til mødet, og de kunne også godt tænke sig, at man bliver bedre til at inkludere alle. Men det kræver nogle hjælpeværktøjer for dem, og de hjælpeværktøjer kan vi i Helsingør Kommune hjælpe med, siger Knud Vinther Hansen, formand for Udsatterådet og næstformand for Social- og Beskæftigelsesudvalget.

Knud Vinther Hansen lægger vægt på at erfaringer viser, at idrætsaktiviteter for udsatte borgere fungerer godt, og et tættere samarbejde med foreningslivet er derfor at ønske.

Læs også: Dør 20 år før tid: Nyt projekt skal forbedre alderdom for udsatte

 DBU samarbejde

Projektet begynder 1. januar og skal til at begynde med køre i tre år. Det vil foregå i samarbejde med de lokale idrætsforeninger med hjælp fra DBU

Undersøgelse fra Ombold
NGO’en Ombold har foretaget undersøgelser vedrørende socialt udsatte borgeres tendens til ensomhed. Undersøgelsen viser, at ensomhed er tre gange så udbredt hos mennesker i udsatte positioner, som for resten af befolkningen.

– Der er blevet bevilliget nogle penge fra vores byråd til at lave et samarbejde med DBU og idrætsforeningerne, hvor de udsatte borgere kan komme ud og træne her de næste 3 år fra 1. januar. Det glæder vi os rigtig meget til. Det er godt for de udsatte borgere at komme ud og være en del af det fællesskab, der er i idrætsforeningerne, siger Lotte Kragelund, leder i Center for Rusmidler, Omsorg og Støtte.

Motivationen for dette samarbejde er, ifølge Social- og Beskæftigelsesudvalgets mødedagsorden, blandt andet, at socialt udsatte borgere er i højere risiko for stigmatisering og ensomhed. Derfor mener de, at det er vigtigt, gennem nogle konkrete tiltag, at skabe mere inkluderende fællesskaber, så alle kan være med.

Læs også: Stort sportsevent for udsatte skal skabe fællesskab og redde liv

– Vi er optaget af, hvordan vi skaber et samfund med nogle fællesskaber, hvor alle kan være med, uanset om man har det svært eller ej. Jeg tror det er ret væsentligt, at denne opgave bliver løftet af hele kommunen og ikke kun det enkelte center eller udvalg, siger Gry Espe Bak, Specialkonsulent i Center for Særlig Social Indsats.

Gry Espe Bak lægger også vægt på, at der skal en langsigtet tankegang til, og at det er et kontinuerligt arbejde at få skabt nogle rammer for rummelige og inkluderende fællesskaber i foreningslivet.

Sådan gjorde vi: Gennem et telefoninterview blev vi opmærksom på et nyt projekt, der skal være med til at styrke samarbejdet mellem Helsingør Kommune og foreningslivet. Vi fandt også en mødedagsorden, der bidrog med viden om kommunens plan og motivation for at skabe mere samarbejde. Alle interviews er foretaget telefonisk.