Læge frygter ændring af kørekort: De pårørende får et større ansvar

Bilister over 75 år behøver ikke længere lægeattest for fornyelse af kørekort. Det sætter et større pres på de pårørende.

Alzheimerforeningen og Lægeforeningen er meget bekymrede over, at det siden sommer har været slut med det omdiskuterede aldersloft, når man skal have fornyet sit kørekort. Det betyder nemlig, at ældre bilister over 75 år ikke længere har krav på at fremvise lægeattest i forbindelse med fornyelse af kørekort, som de skulle tidligere.

Begge foreninger er bange for, hvem der nu har ansvaret for at opdage, at en ældre ikke længere bør køre bil.

Lovgivningen kan blandt andet ramme de pårørende til en demensramt, frygter Nis Peter Nissen, direktør for Alzheimerforeningen. Han oplever, at det lægger et større pres på de pårørendes skuldre:

–  Når vi taler med pårørende, oplever vi, at de føler sig alene i beslutningen om, hvornår de demensramte ikke kan køre bil længere, siger han.

Lovgivning om fornyelse af kørekort 

  • 1.juli 2017 er der ikke længere særskilte krav om fornyelse af kørekort ved de 75 år
  • Alle kørekort, der er kategoriseret som gruppe 1 (bil, motorcykel, knallert) vil have en gyldighed på 15 år
  • Uanset ansøgerens alder skal der ikke vedlægges lægeattest, når der søges om fornyelse

Kilde: Færdselsstyrelsen 

Det er med til at sætte yderligere bekymringer i gang hos de pårørende i og med, at det er dem, der skal forsøge at overbevise de demensramte om, at det ikke længere er forsvarligt at køre bil.

– Jeg kunne godt forestille mig, at det hen ad vejen rejser en ekstra bekymring for den pårørende, idet det er svært at overtale dem til at tage til læge. De pårørende har rigeligt at tænke over i forvejen, fortæller Dorthe Hennings, som er demensfaglig rådgiver.

Læs også: Diabetesforeningen: Hvor længe skal vi vente på kørekort?

Lægen skal give besked

For Nis Peter Nissen er det vigtigt at understrege, at man sagtens kan køre bil, når man lider af en demenssygdom – i et stykke tid i hvert fald. Derfor skal man i god tid beslutte, hvornår det ikke længere er forsvarligt, og det er ikke de pårørende, der skal have det ansvar:

– Det er helt afgørende, at den vurdering tages af fagpersoner, som har forstand på demenssygdom, forklarer han.

Også Lægeforeningen har fået henvendelser fra pårørende, der er kede af, at de har nogle ældre, der bare kan gå ned på rådhuset og få fornyet deres kørekort uden et lægebesøg.

Læs også: Kvinde, kend dit kørekort

Tue Flindt Müller, som er formand for attestudvalget i Lægeforeningen, forklarer, at ansvaret for at vurdere et ældre familiemedlems køreevne, ikke bør overlades til de pårørende, da de ikke har de nødvendige forudsætninger.

Netop af den årsag mener han, at det bør være lægen, og ikke de pårørende, der skal give besked:

– Hvis familien fortæller en ældre, at de ikke kører så godt længere, så vil de tænke, at det skal de ikke blande sig i. Hvis lægen siger det, vil det give et andet indtryk hos folk. Så skaber det ofte noget autoritet.

Frygt for at ældre undgår lægebesøg

Tue Flindt Müller frygter, at nogle ældre vil undgå en tur forbi lægen, nu hvor man ikke længere skal til et obligatorisk lægebesøg:

– Man kan endda frygte, at dem, der ikke føler sig gode nok, holder sig væk.

Lægeforeningen mener, at lovgivningen fremover vil betyde, at det ikke vil være den ældres læge, men den ældres børn eller børnebørn, der skal tage den svære samtale. Derudover bliver det også sværere for lægen at opdage, hvis der er noget galt.

– Når folk kommer op for at få målt deres blodtryk eller blodsukker hos mig, så laver jeg jo ikke en synstest eller en demenstest på dem, medmindre der er noget, der indikerer det. Det vil altså sige, at jeg ikke opdager sådan nogle ting, hvis der ikke er en speciel anledning til det, forklarer Tue Flindt Müller.

Lægeforeningen er ærgerlig over, at det obligatoriske lægetjek ikke længere er et krav, da de mener, at det vil gå ud over trafiksikkerheden i Danmark. Foreningen henviser til Tyskland, hvor der ikke er nogen fast aldersgrænse eller krav om helbredsundersøgelse. En undersøgelse foretaget af Statistisches Bundesamt viser, at der er en overrepræsentation af ældre over 75 år, der bærer hovedansvaret for trafikuheld.

Sådan gjorde vi: Artiklen er en opfølgning på lovgivningen om fornyelse af kørekort, der blev indført 1. juli 2017. Alle kilder er interviewet over telefon.