Pædagoguddannelsen Sydhavn tilbyder nyt linjefag om iPads

Pædagoguddannelsen Sydhavn har som den første pædagoguddannelse fået blåstemplet fra Undervisningsministeriet til at tilbyde et linjefag, der kan ruste de pædagogstuderende til at bruge iPads som et pædagogisk værktøj. 
Der har været tradition for, at hvis man ikke brød sig om de digitale medier, så kunne man blive pædagog. Sådan var det engang, men nu skal iPads bruge på linje med tusser, der tages ned fra hylderne.

”IPads bør bruges på samme måde, som når man tegner med tusser. Forstået på den måde, at de skal bruges på linje med at tage tusser ned fra hylden. Det handler ikke om, at vi ikke længere skal ud i naturen og bevæge os, iPads skal blot være på linje med de andre pædagogiske redskaber og inddrages på samme vis, når det giver mening,” fortæller Elisabeth Perret-Gentil, der er underviser på linjefaget.

”Der er blevet indkøbt rigtig mange iPads i institutionerne, og det som vi går rigtig meget op i, det er at arbejde hen mod en større digital kultur. De pædagogiske institutioner er virkelig begyndt at tage fat i det digitale, hvilket de ikke har gjort før i tiden,” fortsætter hun.

Man skal have forståelse for teknologien
Visionen med linjefaget er at uddanne pædagoger, der gør det digitale og de nye medier til en naturligt integreret del af dagligdagen med børn. Dette kan ifølge Elisabeth Perret-Gentil kun lykkes, hvis pædagogerne får forståelse for, hvad det er, teknologien gør.

”Institutionerne bliver jo ikke digitale ved blot at købe en masse udstyr, det handler om at tænke det ind i forhold til den pædagogik, der i øvrigt er. For at få en forståelse for teknologien bliver man nødt til at forholde sig til den,” fortæller hun.

Derfor inddrages iPaden hele tiden på linje med andre pædagogiske værktøjer på pædagoguddannelsen.

IPads er en del af børns legekultur
Elisabeth Perret-Gentil mener, at vi bliver nødt til at anerkende, at iPads er blevet en del af børnenes legekultur og at pædagogerne derfor skal se de kreative muligheder, som det digitale tilbyder.

”Det er enormt vigtigt, at de voksne ved, hvad børnene beskæftiger sig med, så det ikke bliver sådan en lukket børneverden, og at det kun er noget man må, når man kommer hjem fra institutionen,” siger hun.

Linjefaget fungerer stadig på forsøgsbasis, men det er Elisabeth Perret-Gertils ønske, at faget bliver en obligatorisk del af alle pædagoguddannelser i fremtiden.

Læs også: Pædagoger savner viden om iPads

Læs også: IPads til nordsjællandske vuggestuer