Plant en blomst og red bierne fra massedød

Tre forskellige humlebier spiser nektar fra en tidsel.
Foto: Majken Sundahl

Hvis du har ligget i græsset på en varm sommerdag, lukket øjnene og hørt biernes summen, så har den summen været noget lavere de sidste år, end den har været tidligere. For der er simpelthen færre bier.

Ifølge Majken Sundahl, naturvejleder fra Dansk Naturfredningsforening, er antallet af biarter i Danmark faldet fra 286 til 233 arter.

Men nu kommer foråret, og du kan hjælpe bierne ved at plante blomster i din have. Det er dog det er ikke alle blomster, der kan nære bierne med nektar.

– Bierne kan ikke altid genkende udenlandske blomster, derfor ser de dem ikke som mad. Det kan altså tage noget tid, før de begynder at spise af dem. For at hjælpe bierne, er der derfor brug for danske blomster i haverne, forklarer Majken Sundahl.

Hun sammenligner det med dræbersnegle. Dem er der nemlig mange af, fordi landets fugle ikke genkender dem som føde. Solsorten er dog begyndt at spise dræbersneglen, men altså først 20 år efter den kom til Danmark.

Læs også: Dræbersnegle kan ses lidt som ukrudt, det kommer du heller aldrig af med

Hanpilen er blandt favoritterne på listen over blomster, der ville være gode at vælge til bierne. Den kan nemlig både give nektar og pollen.

Planter, der kan give bierne mad:

 • Pil
 • Vilde roser
 • Krokus
 • Erantis
 • Geranium
 • Kløver
 • Høgeurt
 • Mælkebøtte
 • Smalbladet klokkeblomst
 • Bølle-slægten (Blåbær, tranebær, tyttebær)
 • Kællingetand
 • Blåmunke
 • Hedelyng

Planterne lever i Danmark og er derfor ikke besværlige at passe. Det man gerne skal lægge mærke til, er tidspunktet de blomstrer på.

– Det handler om at vælge planterne efter, hvornår de blomstrer, så bierne har noget at leve af så længe som muligt, siger Britt Petersen, afdelingsleder hos Plantorama.

Faren ved at købe planterne hos en planteskole er til gengæld, at de ofte er blevet behandlet med midler, der kan være skadelige for bierne. Både Britt Petersen og Majken Sundahl råder til, at man køber frøene.

– Det bedste man kan gøre er at købe frø fra danske planter. Der findes frøblandinger, der er samlet specifikt til bier. Man kan også købe frø eller planter, som man ved er økologiske eller få en stikling fra en nabo, siger Majken Sundahl.

Hvis du ikke vil ud og plante frø

Vil man være plante- og dyrevenlig, er der også en helt anden mulighed.

– Store græsspisende dyr (eksempelvis rådyr) ville normalt fjerne græsset, men de er sky og kommer ikke altid ind i haverne. Så man skal sørge for at fjerne noget af det græs, dyrene normalt ville fjerne, så bliver der plads til, at de nye plantearter kan gro op af sig selv, forklarer Majken Sundahl.

Det kan gøres ved at have græsslåmaskinen på en høj indstilling eller simpelthen bruge en le.

Læs også: Massiv bidød skyldes flere faktorer 

Det går ikke kun udover bierne

De bier, der klarer sig bedst, er generalister. Altså bier som kan spise af de fleste blomster. Nogle bier kan kun spise fra én enkelt blomst.
Men problemet gælder ikke kun bierne. Mange insekter spiser af blomsterne. Og når mængden af insekter falder, begynder også fuglene at mangle mad.

Hvornår blomstrer planterne

 • Erantis og krokus blomstrer tidligst og kan derfor hjælpe de nye dronninger, der skal ud og skabe deres samfund, samt andre enlige bier
 • Pil og bølle blomstrer i maj
 • Klokke og kløver blomstrer ved midsommer
 • Lyngen blomstrer både ved mid- og sensommer

Kilde: Plantorama

– Man har for nylig redegjort, at Danmark de sidste 40 år har mistet knap 3 millioner fugle. En forklaring kan være, at mængden af insekter er formindsket. En undersøgelse viser, at den flyvende insektmasse i Tyskland er faldet med 76 procent siden 1989, forklarer Majken Sundahl.

Den samlede konsekvens af tabet af insekter er svær at danne sig et præcist billede af, da man kun kan gætte på, hvordan en ubalance vil præge i det givne økosystem.

– Økosystemet kan bryde sammen, når et dyr pludselig mangler i cyklussen. Man kan i sidste ende nå et punkt, hvor der bare ikke er så meget liv at komme efter i naturen. Så går man ikke længere ud for døren og hører fuglefløjt.

Et godt eksempel på, hvor man kan ende henne, kan både ses i Kina, hvor landmændene simpelthen bestøver blomsterne manuelt eller i Japan, hvor man har opfundet robot-bier, til at klare skansen.

Sådan gjorde vi: Idéen til artiklen opstod på baggrund af bekendte, der begyndte at tale om, når de skal til planteskolerne og finde blomster. Alle kilder er kontaktet via telefonopkald.