Psykiater: Flere børn og unge i psykiatrien er en succeshistorie

Antallet af børn og unge i psykiatrien er steget med over 60 procent. Foto: Flickr

 

Antallet af børn og unge, der bliver behandlet i psykiatrien, er steget markant, viser en ny analyse med titlen ‘Psykiatrien under pres’, som Tænketanken Cevea netop har udgivet.

Det kan lyde paradoksalt, men ifølge Pia Jeppesen, som er overlæge på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center i Glostrup, så er det stigende patientantal en positiv fremgang.

Helt konkret er der tale om en stigning på 60 procent. I 2009 blev 20.686 børn og unge under 17 år registret i det psykiatriske system – det tal var steget til 33.629 i 2016.

For Pia Jeppesen bør man derfor se stigningen som en succeshistorie.

– Stigningen er et udtryk for, at systemet er begyndt at fungere. Vi er blevet mere tilgængelige, fordi vi er blevet flere børn- og ungepsykiatere. Derfor er det altsammen en succeshistorie, fortæller Pia Jeppesen.

Det er dog ikke alle, der deler den optimistiske opfattelse.

Rie Ljungmann, som er ansvarlig for Ceveas analysearbejde på velfærdsområdet og som står bag analysen, mener, at man som samfund bør interessere sig for problemet, når man oplever så kraftig vækst inden for en specifik patientgruppe.

– Vi kan ikke være bekendt at have så mange børn og unge, der har det svært, og så beholde problemet indenfor rammerne af psykiatrien, lyder det fra Rie Ljungmann.

Årsagerne kan være mange, men Poul Videbech, som er overlæge og professor ved Psykiatrisk Center Glostrup, har udtalt til avisen.dk, at man bør tilskrive karakterræs og skolepres som årsag til stigningen.

Læs også: Behandlere i børne- og ungdomspsykiatri skal behandle flere og flere børn

Vi ser børn, der har brug for at blive set
Pia Jeppesen, ph.d, seniorforsker og overlæge på Glostrup Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center

Vi er et lille speciale i enorm vækst 

Det er rigtig vigtigt at se stigningen i lyset af, hvor man kom fra, da børn- og ungdomspsykiatrien er et relativt nyt speciale, siger Pia Jeppesen.

– Vi har været et lille speciale, som nu har været i enorm vækst. Det betyder også, at vi førhen så meget få af de børn og unge ude i samfundet, som rent faktisk har psykiske helbredsproblemer og sygdomme, forklarer Pia Jeppesen

Selvom der stadig er langt flere end dem, som på nuværende tidspunkt bliver viderestillet til behandling, så bør man stadig se stigningen, fra et lille niveau til et mere rimeligt niveau, som en positiv ting, mener Pia Jeppesen.

– Stigningen har taget os til et mere rimeligt niveau end førhen og det vil sige, at det i dag er tættere på den reelle sygelighed. Vi ser derfor flere af de børn, som har brug for at blive set.

Læs også: Ny app giver psykisk syge en psykiater i lommen

Nedbragte ventetider

I analysen fra Cevea fremgår det, at ventetiderne i børn- og ungdomspsykiatrien er nedbragt markant. I 2008 kunne en patient i risikere at vente helt op til 71 dage på at komme i udredning. I 2016 var ventetiden nedbragt til 22 dage, hvilket vil sige, at ventetiden er blevet nedbragt med omkring 31 procent.

Det er et udtryk for et mere velfungerende system og mere rimelige proportioner, mener Pia Jeppesen.

– Der skal være en dør at gå ind af. Ventetiderne lå på et urimeligt niveau førhen, og meget få børn blev lukket ind. De nedbragte ventetider vidner derfor om, at proportionerne er mere rigtige nu.

Sådan gjorde vi: Idéen til artiklen udsprang af en tidligere artikel på avisen.dk, hvor stigningen i patienttallet blev forklaret som et resultat af skolepres. Derfor ønskede vi at belyse, om det var den overvejende årsag til stigningen. Alle kilder er kontaktet og interviewet over telefon. Kilder fra andre medier er ringet op, og udtalelserne er bekræftet.