Puls løs: Meget få gymnasier har rygeforbud

De unge på gymnasierne må gerne ryge i skoletiden, hvis de opholder sig udenfor skolens matrikel. Det har en række gymnasier gjort op med ved at indføre Røgfri Skoletid.
Foto: Simone Kjølbye-Dam

Trods det store fokus på folkesundhed og udbredelsen af folkebevidsthed om rygning, er der i dag, 12 år efter vedtagelsen af rygeloven, ingen lovgivning, der rammer landets gymnasier og deres elever.

Det er første gang i mange år, at der har været en stigning i antallet af rygere, og i alderen 16-19 er det en fjerdedel af de unge, som ryger dagligt eller lejlighedsvist.

Kun 7 ud af 168 gymnasier har indført Røgfri Skoletid, som betyder, at eleverne ikke må ryge i skolens åbningstider, uanset hvor de unge opholder sig.

Det viser tal fra Kræftens Bekæmpelse, som er samarbejdspartnere med skoler og gymnasier, der har Røgfri Skoletid.

Rektor for Nyborg Gymnasium, Henrik Vestergaard Stokholm, var den første rektor til at indføre Røgfri Skoletid sidste år.

– Vi var den første skole, der officielt meldte ud, at vi gjorde det, og på det tidspunkt der troede jeg, at der var mange andre, der gjorde det, siger Henrik Vestergaard Stokholm.

Læs også: Ingen snak og mobil: Skoler fjerner hyggen fra rygningen 

For ham var det helt naturligt at indføre Røgfri Skoletid, da det for ham tydeligvis ligger indenfor hans ansvarsområde, når nu rygeloven ikke rammer hans elever.

– Vi skal gøre eleverne klar både på den ene og den anden måde, men også til at leve et langt og sundt liv. Det er et holdningsspørgsmål, og som rektor står jeg ved det ansvar, siger Henrik Vestergaard Stokholm.

Rektorer må tage sagen i egen hånd

Rygeloven, som blev revideret sidste år, tillader de unge på ungdomsuddannelserne at ryge i skoletiden, såfremt de unge står udenfor skolens matrikel. Rygeloven overlader derved ansvaret hos de respektive rektorer på uddannelserne, hvis de aktivt ønsker at ændre de unges rygevaner.

– Det er jo paradoksalt. Jeg tænker faktisk, at det er et af de problemer, der er ved rygeloven, siger Niels Them Kjær, ph.d. og projektchef for tobaksforebyggelse ved Kræftens Bekæmpelse.

Vi skulle simpelthen have indført det meget tidligere
Anders Kloppenborg, rektor for Birkerød Gymnasium 

Mange sætter også spørgsmålstegn ved, at lovgivningen kun rammer gymnasiernes matrikel, og at de unge derfor stadig lovligt kan gå over på den anden side af gaden og ryge uhindret.

Hvad er Røgfri Skoletid? 

  • På de fleste gymnasier er rygning på matriklen forbudt, dog må de unge fortsat gerne ryge udenfor matriklen
  • Røgfri Skoletid kan forebygge rygestart og hjælpe rygere til at ryge mindre
  •  67 procent af gymnasieelever mener, at Røgfri Skoletid er et godt forslag til at undgå rygning blandt unge

Kilde: Kræftens Bekæmpelse

– Ungdomsuddannelserne synes, det er mærkeligt, at de tillader eleverne at ryge ude på fortovet, samtidig med at det er ulovligt for nogle af eleverne at købe tobak, siger Niels Them Kjær.

Den manglende lovgivning på området har resulteret i, at flere gymnasier selv har indført et total forbud mod at ryge i skoletiden.

Trods forbuddet har Nyborg Gymnasium taget elever i at ryge i skoletiden, og det har konsekvenser. Her skal man forbryde sig mod reglerne fem gange, før man kan blive smidt ud af skolen. Følgende sker, når man overtræder rygeforbuddet:

 1. Første gang får man en løftet pegefinger
 2. I andet tilfælde skal den unge snakke med en sundhedsambassadør, som er uddannet i rygestop og i at få de unge videre
 3. Hvis dette ikke hjælper, får man en skriftlig sanktion
 4. Den fjerde gang skal man til samtale hos rektor
 5. Den unge kan blive smidt ud af skolen

– Men vi har endnu ikke oplevet, at der har været nogen elever, der har været oppe hos mig eller at jeg har udskrevet nogle elever, siger Henrik Vestergaard Stokholm.

Mangler en politisk håndsrækning 

Dog er de syv gymnasier en lille andel af det samlede antal på landsplan. Det kan ifølge Niels Them Kjær skyldes, at rektorerne er bange for, hvordan eleverne vil tage imod rygeforbuddet.

– Der er rigtig mange gymnasier, som gerne vil, men som viger tilbage, fordi de er bange for, at der kommer protester fra de unge, eller at der kommer nogle kontroverser omkring det, siger han.

Læs også: Ekspert: Ironisk rygekampagne udstiller de unge

Indførelsen på Nyborg Gymnasium var ikke problemfri, og Henrik Vestergaard Stokholm håber nu, at politikerne vil hjælpe de resterende gymnasier for en røgfri fremtid.

– Jeg håber, der bliver gennemtrumfet en lovgivning, der indfører Røgfri Skoletid på alle ungdomsuddannelser i landet. Lovgivningen ville gøre det hele nemmere og give hjemmel for at gøre det, vi gør, siger Henrik Vestergaard Stokholm.

På samme vis har Birkerød Gymnasium også fået indført Røgfri Skoletid i indeværende skoleår. Anders Kloppenborg, rektor for Birkerød Gymnasium, føler, at eleverne har taget rigtig godt imod det nye rygeforbud, og at det nye rygeforbud hjælper på paradokset i rygeloven.

– Vi skulle simpelthen have indført det meget tidligere, siger Anders Kloppenborg.

Klik på infografikken for at lære mere om rygning, og hvordan det påvirker de unges helbred.

Sådan gjorde vi: Journalisten undrede sig over et debatindlæg i Politikens Kulturtillæg om skævvridningen af lovgivningen på rygeområdet på ungdomsuddannelserne. Det førte til research, der gjorde journalisten opmærksom på, at rygeloven modvirkede ønsket om at mindsket antallet af rygere. Kilderne er interviewet over telefonen.