De unge kvitter rygning online

Unge vælger rygestop på nettet. Foto: Valentin Ottone
Unge vælger rygestop på nettet.
Foto: Valentin Ottone/flickr

De fleste unge, der forsøger at lægge cigaretterne på hylden, benytter sig af online rygestoptilbud og skrotter gruppemøderne i forebyggelsescentrene. Anne Kristine van der Zaag er sygeplejerske og rygestoprådgiver på Nørrebro Forebyggelsescenters rygestopkursus. Som rådgiver møder hun ikke mange unge til gruppemøderne:

– De fleste på vores rygestopkurser er over 50, enkelte er yngre. Nogle af de helt unge, eller fra 15-16 år og op efter, stopper med at ryge af sig selv, uden at jeg har tal på det, men der er også en del som bruger Kræftens Bekæmpelses web-baserede sms-tjenester. Blandt unge er det oftere, at de ikke vælger at tage på et kursus, hvor du skal komme hver torsdag aften, to timer i 5 uger.

Læs også: Cigaret-fri verden i 2040?

De unge opfatter rygning på en anden måde end de voksne,
Per Kim Nielsen, der er projektchef i Kræftens Bekæmpelse.

Hos Kræftens Bekæmpelse har man de samme erfaringer. Det er svært at få de unge med på kurser, hvor de fysisk skal møde op:

– Det er svært at rekruttere unge til den traditionelle rygestopgruppe, da det for det første lugter for meget af undervisning, og det andet er, at det ikke kan foregå udenfor skoletiden, fortæller Per Kim Nielsen, der er projektchef for “Børn, unge og rygning” hos Kræftens Bekæmpelse.

Klik på de røde områder og se, hvilke kommuner der har rygestopkurser til unge rygere

Digital hjælp er vejen frem

– Det er lettere at gøre det digitalt end ved en personlig samtale, fordi ved samtalerne mødes man flere sammen, og så kan det være svært for rådgivere at huske, hvad den enkelte i rygestopgruppen har behov for, fortæller Per Kim Nielsen.

For ham at se er rygestopkurserne ikke tilrettelagt nok efter de unges behov. Derfor har Kræftens Bekæmpelse startet deres online rygestophjælp Xhale, der specifikt henvender sig til unge. Ifølge Per Kim Nielsen er programmet godt, fordi hjælpen er fleksibel og kan personliggøres, så den retter sig mod den enkelte:

– De unge tager bedre imod det personliggjorte program, da de får mere tid, de kan selv bestemme, hvor meget de bliver påvirket, spørge om hjælp, og de kan bruge det på den tid af døgnet, der passer dem bedst.

Læs også: Uvist om kampagner giver rygestop

I Xhale bliver de unge fulgt hele vejen. De modtager sms’er og e-mails, der giver tips og hjælp til, hvordan de bedre gennemfører deres rygestop.

De unge er ikke rigtige rygere

Det er de unges opfattelse af sig selv som rygere, der gør, at de ikke tilmelder sig rygestopkurserne, de tænker ikke på samme måde som voksne over rygningen:

– De unge opfatter deres rygning på en anden måde, end de voksne gør. Det kan godt være, det er et problem for dem, men de har ikke de samme faste beslutninger, som de voksne har, og siger ikke “jeg er ryger”, derfor kan ordet rygestop og det at være en del af en rygestopgruppe være en barriere, fordi de tænker “det er jo ikke til mig”. De unge kan hoppe fra at være rygere den ene dag og den næste dag, er de ikke.

Et sted mellem 3000 og 6000 tilmelder sig årligt rygestopprogrammet på Kræftens Bekæmpelse Xhale, hvor ca. 18 procent stadig er røgfrie et år efter. Det ser Per Kim Nielsen som et ret pænt tal sammenlignet med mange andre rygestopkurser, der ligger på omkring de 20 procent.

– Det virker, fortæller projektchef Per Kim Nielsen.

Læs også: Så skadelige er dine e-cigaretter