Røde Kors: Bedrageri må have konsekvenser

”Man skal være varsom med budgetstøtte, hvis man ikke er sikker på at kontrolsystemer har en reel villighed til at være korruptionsfri,” udtaler Anders Ladekarl, gene-ralsekretær for Dansk Røde Kors.

Udtalen kommer som reaktion på, at Danmark har valgt at fratage Uganda ulandsbi-standen. De ugandiske myndigheder har ikke kunnet forklare, at der er forsvundet fem millioner udviklingskroner fra kassen.

Anders Ladekarl mener, at bedrageriet sætter spørgsmålstegn ved ”et af hovedelementerne i dansk ulandsbistand” – budgetstøtten:

”Er denne støtte for risikabel både i forhold til bedrageri og om hjælpen kommer ud til de fattigste?”

Budgetstøtten
Budgetstøtten er en bistand, der ikke bliver givet direkte til bestemte projekter eller programaktiviteter. Pengene doneres i stedet direkte til det pågældende lands statskasse, hvor myndighederne derefter fordeler de økonomiske goder efter eget valg. Støtten er altså stærkt afhængig af, om landets ledelse og system er velfungerende. Derfor ydes støtten udelukkende til lande, der har et tæt og konstruktivt samarbejde med Danmark og samtidig opfylder en række kriterier.