Regeringen vil have flere søkvinder

Regeringen har afsat en million kroner til at få flere til at uddanne sig inden for den maritime branche – især vil man fokusere på at gøre uddannelserne mere attraktive for kvinder.
Foto: Pixabay.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den gamle vise går: “Alle sømænd er glade for piger”. Og nu skal alle pigerne være glade for søen.

Søfartsbranchen har historisk set været mandsdomineret, men det skal der nu laves om på.

I de maritime erhverv har man problemer med, at færre unge søger ind på uddannelserne. Derfor har man fået øjnene op for kvinderne som en ny arbejdsressource. I finanslovsforslaget for 2019 har regeringen afsat en million kroner til at få flere af hunkøn til at uddanne sig inden for den maritime branche.

Regeringen vil især fokusere på at rekruttere flere søkvinder. Det vil man gøre med konkurrencer og mentorordninger.

Det Blå Danmark, som er de virksomheder, der beskæftiger sig med sejlads, har søgt om midler til kampagnen World Careers, der fokuserer på, at få flere unge og især flere kvinder ind i branchen.

– Kampagnen har til formål at tiltrække unge til en uddannelse i det maritime, og vi har haft fokus på at gøre det attraktivt for kvinderne. Vi har netop ansøgt om nye fondsmidler, og her er kvinder også en del af vores strategi, fortæller kampagneleder Anne Bay Riisager.

World Careers afholdt i maj 2018 begivenheden ”Girls at Sea” for unge kvinder, der havde afsluttet en gymnasial uddannelse. Her prøvede man at vække de unges interesse ved foredrag om karriere- og uddannelsesmuligheder. Og der var konkurrencer, hvor man dystede i at løse nogle af de udfordringer, man også møder til søs.

Som kvinde kan man få heltestatus i at gå ind i maritime fag. Her kan man blive set som en ener, der formår at hæve sig over de almindelige kønsroller
Karen Sjørup, lektor emeritus og kønsforsker på Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv på Roskilde Universitet

Non-profit organisationen Maritime Development Center har fået støtte til at afholde arrangementer for kvinder i søfartsbranchen:

– Vi har i samarbejde med World Careers afholdt en række arrangementer med det formål, at flere kvinder finder det attraktivt at tage til søs – eller arbejde i den maritime branche. En af metoderne er at danne netværk, der kan hjælpe med at udveksle erfaringer samt f.eks. mentorordninger, fortæller Mikkel Hansen, direktør i Maritime Development Center.

Ekspert: Søkvinder får heltestatus

Der er da også flere og flere kvinder, der stiler mod en karriere inden for de blå erhverv – både til søs og i ledelse. Ifølge organisationen Lederne Søfart er der især kommet flere kvinder inden for passagerfarten, hvor flere kvinder vælger at blive stewardesser.

Karen Sjørup, lektor emeritus og kønsforsker på Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv på Roskilde Universitet, fortæller, at det er en tendens, at der kommer flere kvinder ind i de mandsdominerede jobs.

– Det ligner et billede, man har set inden for politiet. Her kommer der flere kvinder, der eksempelvis arbejder som jurister eller økonomer. Kvinder har specielt brudt kønsarbejdsdelingen ved at gå ind i højtuddannede grupper. Udviklingen kan også hænge sammen med, at søfart er blevet mere teknologisk og fjerner sig mere fra det hårde matrosarbejde, siger hun og fortsætter:

– Flere kvinder prøver nok også kræfter med de maritime erhverv for at bryde med de stereotype kønsroller. Som kvinde kan man få heltestatus i at gå ind i maritime fag. Her kan man blive set som en ener, der formår at hæve sig over de almindelige kønsroller.

Jeg synes, det er et råt erhverv. Man kommer ud i naturen og oplever en masse vilde og ”ægte” ting
Maja Høy, fremtidig elev på skoleskibet George Stage

Man oplever en masse vilde og “ægte” ting

Maja Høy er en af de unge kvinder, der gerne vil søge ind som elev på skoleskibet George Stage.

– Jeg synes, det er et råt erhverv. Man kommer ud i naturen og oplever en masse vilde og ”ægte” ting. Jeg synes også, det er motiverende, at man skal løse opgaver i fællesskab.

Selvom der er kommet flere søkvinder ind i branchen, er det dog stadig et meget mandsdomineret fag. Ifølge tal fra Uddannelses- og Forskningsministeriet var der i 2018 kun tre ud af 100 nye studerende på maritime uddannelser, der var kvinder.

 

Sådan gjorde vi: Journalisten havde læst, at man havde rekrutteringsproblemer i søfartsbranchen og ringede derfor folk op inden for branchen. Her fandt journalisten ud af, at man blandt andet prøvede at løse problemet ved at gøre faget mere attraktivt for kvinder.