Bydelsmødre vil have flere indvandrerkvinder i stemmeboksene

Indvandrerkvinde

I disse dage arbejder bydelsmødre over hele landet benhårdt på at få kvinder med etnisk minoritetsbaggrund til at stemme, når der er kommunalvalg den 19. november. Bydelsmødrenes Landsorganisation, som blandt andet finansieres af Social og Integrationsministeriet og Københavns Kommune, omfatter næsten 40 grupper af frivilligt arbejdende kvinder. De har oftest selv en anden herkomst end dansk og søger at hjælpe andre indvandrerkvinder, som lever isoleret uden uddannelse og job.

Bydelsmødrene laver lokale valgmøder og andre arrangementer for kvinderne, hvor de enten indbyder til at diskutere demokrati eller inviterer politikere, som kan besvare spørgsmål. Det er noget, der foregår lokalt ude i de enkelte grupper.

Maj-Britt Haugaard Jeppesen, seniorkonsulent i Bydelsmødrenes Landsorganisation

Mai-Britt Haugaard Jeppesen, som er seniorkonsulent i Bydelsmødrenes Landsorganisation, fortæller, at organisationen i øjeblikket yder en målrettet indsats for at opfordre de socialt udsatte kvinder til at gøre deres demokratiske pligt ved kommunalvalget d. 19. november.

– Bydelsmødrene har gennemført et kursus, hvor de bliver undervist i at kunne komme ud for at fortælle, hvordan demokratiet fungerer i Danmark, og hvorfor det er vigtigt at deltage. I forbindelse med kommunalvalget har vi brugt en del af den støtte, vi får fra Rådet for Etniske Minoriteter og Social- og Integrationsministeriet til at lave en kampagne, siger Maj-Britt Haugaard Jeppesen og uddyber:

– Bydelsmødrene laver lokale valgmøder og andre arrangementer for kvinderne, hvor de enten indbyder til at diskutere demokrati eller inviterer politikere, som kan besvare spørgsmål. Det er noget, der foregår lokalt ude i de enkelte grupper.

Læs også: Forsker: Nem stemmeafgivelse giver ikke flere stemmer

Positiv effekt fra begge sider

Ifølge Maj-Britt Haugaard Jeppesen har erfaringer vist, at arbejdet har haft positive konsekvenser for både de kvinder, der bliver bydelsmødre, og de kvinder, som bydelsmødrene hjælper.

– Evalueringer viser, at kvinder, der bliver bydelsmødre, får større selvtillid og anerkendelse, og det gør, at de bliver meget mere aktive medborgere i Danmark. De vil være mere tilbøjelige til at deltage i forældremøder, komme videre med deres uddannelser og få jobs. Så de kommer ofte igennem en meget stor personlig udvikling. De kvinder, bydelsmødrene hjælper, oplever også i høj grad, at det gør en forskel, når de skal finde sig til rette i Danmark, siger hun.

Læs også: For få kvinder i kommunalpolitik

Bydelsmødrene yder støtte til de socialt udsatte kvinder ud fra punkterne samtalebrobygning og netværk, som samlet set dækker over at besøge og tale med kvinderne, søge at bygge bro mellem kvinderne og lokalsamfundet samt at arrangere og invitere til forskellige arrangementer, hvor kvinderne har mulighed for at dele tanker og erfaringer med andre.

Ifølge tal fra Center for Valg og Partier lå valgdeltagelsen for indvandrere med dansk statsborgerskab på 46,9 procent ved kommunalvalget i 2009, mens kun lidt over en tredjedel af efterkommerne med dansk statsborgerskab brugte deres stemmeret dengang.