Region Sjælland: Hospitaler tvangs-bedøver stadig psykiatriske patienter

Region Sjælland er den region, der har oplevet den største stigning i antallet af gange, der gives beroligende medicin under tvang fra 2018 til 2019.
Foto: Line Egebjerg Knudsen

Af Maria Outze Nielsen & Line Egebjerg Knudsen

Brugen af tvang er fortsat et problem i psykiatrien. Det viser en ny årsrapport, der blev udgivet af Sundhedsstyrelsen torsdag d. 6. maj. Rapporten viser blandt andet, at stadig flere patienter får akut beroligende medicin under tvang. I Region Sjælland blev der i 2018 givet akut beroligende medicin under tvang 1.220 gange til patienter i psykiatrien, hvor det i 2019 er steget til 1.808 gange. Dermed har Region Sjælland oplevet en stigning på 588 antal gange på et år. Dorthe Juul Lorenz, vicedirektør for psykiatrien i Region Sjælland, tager udviklingen meget seriøst.

– Vi i Region Sjælland medgiver, at det er bekymrende, at der er denne stigning. Det er også derfor, at vi arbejder meget intensivt på at reducere brugen af tvang, siger Dorthe Juul Lorenz.

For Dorthe Juul Lorenz er det vigtigt at understrege, at Region Sjælland kun giver akut beroligende medicin med tvang for at hjælpe patienterne, og at det kan være en nødvendighed for patienternes bedring.

– Hvis patienten er stærkt opkørt, så giver vi medicinen, hvis det har en afgørende betydning for, at patienten får forbedring af deres tilstand, siger Dorthe Juul Lorenz.

Hos Psykiatri- og Socialudvalget i Danske Regioner tager de også udviklingen alvorligt. Minimeringen af tvang er et kernefokus i det rådgivende udvalg. Men Steen Jakobsen (V), næstformand for Psykiatri- og Socialudvalget i Danske Regioner, mener også, at medicinering med tvang kan være en nødvendig løsning for særligt syge borgere.

– Målet er, at det ikke skal være nødvendigt at anvende tvang. Men der er en gruppe af borgere, der indimellem er så syge, at man ikke kan nå dem på anden måde, end at fastholde dem og give dem medicin, siger Steen Jakobsen (V).

Målsætning: Reducering af tvang i psykiatrien

I 2014 indgik Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og Danske Regioner en aftale om at halvere anvendelsen af tvang i psykiatrien i 2020. Landets fem regioner indgik alle i en regional partnerskabsaftale, hvor målet er at nedbringe den samlede anvendelse af tvang i psykiatrien.

Der er særligt to målsætninger i psykiatrien, man i regionerne arbejder på at realisere:

  • Der skal ske en halvering af patienter, der tvangsfikseres.
  • Den samlede anvendelse af tvang skal mindskes.

Kilde: Årsrapport fra Sundhedsstyrelsen – Monitorering af tvang i psykiatrien – opgørelse for perioden 1. januar 2019 – 31. december 2019. Udgivet maj 2020.

En problematisk udvikling

Foreningerne Bedre Psykiatri og SIND, der dagligt arbejder for bedre vilkår for pårørende og patienter i psykiatrien, mener, at stigningen i anvendelse af tvang i psykiatrien er en problematisk udvikling.

Jesper Nissen, pressechef hos Bedre Psykiatri, mener, at meget af det tvang, der bliver brugt, kan undværes. Han understreger, at der er alvorlige konsekvenser ved at bruge tvang.

– Det er traumatiserende, det er nedværdigende og det er gammeldags, siger han.

I stedet mener han, at man skal sørge for bedre dialog med patienterne og deres pårørende.

Hos SIND mener man også, at der burde være et større fokus på at undgå situationer, hvor tvang bliver den sidste udvej.

– Det er vigtigt at huske på, at tvang altid er et voldsomt overgreb. Derfor skal man gøre alt, hvad man kan for at forhindre, at det bliver nødvendigt, siger Knud Kristensen, talsperson for SIND.

Tvang har konsekvenser

Ifølge Sundhedsstyrelsens årsrapport er brugen af tvang i psykiatrien en generel udfordring i landets fem regioner. 24-årige Lena Bech Christensen fra Give har flere diagnoser b.la. Borderline, og hun er en af de patienter, der har mærket tvang på egen krop under sine indlæggelser på psykiatrisk afdeling.

– Det påvirker stadig min hverdag. Jeg har mareridt hver nat. Det har traumatiseret mig mere, end det har hjulpet mig, siger Lena Bech Christensen og understreger, at hendes tilstand først blev bedre, da tvangen stoppede.

Tilbage i Region Sjælland har ledelsen igangsat flere initiativer, der skal forhindre, at tvang bliver nødvendigt.

– Vi har allerede igangsat et forebyggende arbejde, så vi kan se, hvordan vi kan undgå, at det bliver nødvendigt at give patienterne den akut beroligende medicin, fortæller Dorthe Juul Lorenz.

Sådan gjorde vi:
Idéen udsprang af, at Søren Brostrøm, direktør fra Sundhedsstyrelsen, tweetede om en stigning i brugen af tvang i psykiatrien, som er blevet fremlagt i en ny rapport fra Sundhedsstyrelsen. I rapporten så vi, at der var en særlig stigning i brugen af akut beroligende medicin under tvang i Region Sjælland. Vi kontaktede psykiatriledelsen i Region Sjælland og De Danske Regioner, så vi kunne få en kommentar på dette. Herudover tog vi kontakt til Bedre Psykiatri og SIND samt Lena Bech Christensen, som selv har været udsat for tvang. Alle interviews er foregået telefonisk.