Rødovre er nummer sjok i vild natur, men har vilde planer

Foto: Leif Jørgensen. Rødovre Kommune har masser af græsplæner, men der skal en noget vildere natur til at løfte deres score og placering i naturkapitalindekset.

Rødovre indtager en kedelig sidsteplads, for kommunens natur er kedelig, uden mange forskellige arter og er i det hele taget meget langt fra at være, hvad man kan kalde vild natur.

Det viser en undersøgelse udarbejdet af Projekt Biodiversitet Nu, der bedømmer Rødovre Kommune til at være den kommune med mindst vild natur ud af alle Danmarks 98 kommuner.

Projektet er, i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening og forskere fra Københavns- og Aarhus universitet, baseret på over 1 million observationer landet rundt, indsamlet af frivillige danskere fra 2015 til 2020.

Formålet med projektet er at finde ud af, hvordan det står til med den danske natur og mere specifikt, hvordan udvalgte arter af dyr og deres levesteder i kommunerne klarer sig.

Læs flere detaljer om projektet på biodiversitet.nu

Vi er jo Danmarks tredje tættest befolkede kommune. Det kan vi jo ikke lave om på
Jan Kongebro (A), formand for Teknik- & Miljøudvalget i Rødovre Kommune.

Kommunen har nået bunden

I undersøgelsen er de forskellige kommuner inddelt på et såkaldt naturkapitalindeks, som går fra højeste til laveste scorer. Placeringen på dette indeks er et billede på kommunens kvalitet af natur, værdien af kommunens områder og fordeling af forskellige arter i naturen. Det vil sige, hvor gode levestederne, for truede eller sårbare dyre- eller plantearter, er i kommunen.

Dette er f.eks. arter som planten ‘Ugrenet edderkopurt’, sommerfuglen ‘Bølleblåfugl’ og ‘Klokkefrøen’. Ruller man helt ned på bunden af naturkapitalindekset, finder man Rødovre Kommune med blot 7 ud af 100 mulige point.

I toppen af indekset er Fanø Kommune, med den bedste natur i Danmark (87 point). På en andenplads ses Læsø (81 point) og derefter Tårnby (75 point). I den anden ende af skalaen har vi Glostrup (10), Frederiksberg (8) og til sidst Rødovre (7 point). Du kan se hele indekset på her.

Naturkapitalindekset (NKI):

  • NKI viser fordelingen af arter, værdien og kvaliteten af naturen i den pågældende kommune. Selvom en kommune har skov og mark, kan de være placeret i bunden af listen, da det handler om kvaliteten af naturen. Områderne skal være beboelige for flere truede dyr og planter.
  • Naturkapitalindekset er udregnet på baggrund af en score fra det nationale biodiversitetskort for hver af Danmarks 98 kommuner. Du kan se biodiversitetskortet her – biodiversitetskort.
  • Scoren fortæller, hvor gode kommunens arealer fungerer som levested for de rødlistet arter – dvs. truede arter som kræver en specifik natur.
  • Indekset er udarbejdet som led i Projekt Biodiversitet Nu, og formidles i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening og Københavns- og Aarhus Universitet.

Kilde: Danmarks Naturfredningsforening

– Vi er jo Danmarks tredje tættest befolkede kommune. Det kan vi jo ikke lave om på, siger Jan Kongebro (A), formand for Teknik- & Miljøudvalget i Rødovre Kommune.

Men det kan de. I hvert fald hvis du spørger Simon Leed Krøs, projektleder på Projekt Biodiversitet Nu i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening.

– Bykommunerne. Det er jo tit dem vi hører fra, at så får man lidt en uretfærdig behandling, ikk? Der er altså rigtig mange bykommuner, som klarer sig noget bedre end Rødovre kommune gør. Det kan godt være, at bebyggelsesprocenten er højere i Rødovre kommune, men det betyder ikke, at man ikke kan forbedre sin scorer, siger Simon Leed Krøs.

Læs også: København og Fredensborg skal skabe sundhed i naturen for alle

Den københavnske forstadskommunes natur ligger ifølge undersøgelsen langt under Danmarks gennemsnitlige natur, og i en kommune med så tæt bebyggelse, som Rødovre Kommune, kræver det mere end blot kommunens indsats at komme højere op på naturkapitalindekset og skabe en vildere natur.

– Det handler om, at få fat i haveejere, virksomheder og bruge de parkarealer man har. I stedet for bare at plante noget græs, som man nok finder, hvis man tager til Rødovre. Men det er man nødt til at gøre noget ved, siger Simon Leed Krøs.

Ifølge Simon Leed Krøs skal kommunen have store træer, og gerne døde træer, så der opstår mere komplekse levesteder for de arter, som mangler i Rødovre Kommune. Men man kan ikke vente på at træerne vokser.

Åløb gennem kommunen

Rødovre Kommune har udviklet en plan for kommunens grønne fremtid, så de får en vildere natur, flere insekter og grønnere forhold for både dyr, planter og mennesker. Der skal blandt andet laves en lang å gennem kommunen, som skal løbe fra Vestvolden ud til Vigerslevparken.

– Vi laver en å hele vejen ned til Damhusengen og Vigerslevparken, hvor regnvandet kan løbe, når det er der, siger Jan Kongebro (A).

Omkring åen skal der være planter og græs, som skal stå vildt, så naturen kan få lov til at blomstre op. Og så vil formanden sørge for, at træer der vælter bliver liggende, så de bliver til såkaldte ‘døde træer’, som Krøs efterspørger.

– Det er jo meget godt for insekter. De kan lave insekthoteller i dem. Vi vil lade være med at slå græsset og plante vilde blomster, så vi har en langt større biodiversitet, siger Jan Kongebro (A).

Strategien, om en gennemløbende å i kommunen for at gøre kommunen grønnere, vil gøre en forskel for kommunens forskellige arter, og det vil give potentiale for, at flere arter kan flytte til kommunen.

– Alle de steder, hvor man åbner en å op, og lader den løbe gennem byen, der får man rigtig meget biodiversitet for pengene. Det ville give rigtig god mening, siger Simon Leed Krøs.

Tabt konkurrence på forhånd

Rødovre Kommune deltager også i kampen om at blive Danmarks vildeste kommune. En konkurrence udloddet af miljøminister, Lea Wermelin (A). Men selv med en ny å og planer i støbeskeen er Jan Kongebro ikke forhåbningsfuld i forhold til kommunens vinderchancer.

Læs også: TV: Selv små hverdagshandlinger har betydning i det store miljøregnskab

– Det er jo ikke en konkurrence, vi kommer til at vinde. Det er vi jo alt for tæt befolket til i forhold til mange andre kommuner. Det skal jo ikke afholde os fra at deltage. Hvad vi kan i fællesskab finde af løsninger på, hvordan vi gør kommunen grønnere, det er det mest interessante for os, siger Jan Kongebro (A).

Simon Leed Krøs har dog mere tiltro til kommunen end de selv har.

– De fleste kommuner er faktisk i gang med at tænke: “Hvordan kan vi forbedre vores bynatur?”. Så jeg tror, at Rødovre Kommune kan finde masser af inspiration bare ved at kigge til nabokommunerne, siger han.

Den vindende kommune findes i slutningen af 2022, og vil være den kommune med det mest fantastiske biodiversitetsprojekt. Det fremgår af miljøministeriets hjemmeside.

Sådan gjorde vi: Journalisten har været på besøg i Rødovre Kommune og talt med borgerne om, hvad der rør sig i kommunen. Borgerne udtrykte en bekymring for deres kommunes natur. Journalisten har herefter undersøgt på nettet, hvilke rapporter der for nyligt er udgivet om Danmarks natur. På denne måde er journalisten stødt på Projekt Biodiversitet Nu, og har herefter kontaktet kilderne for at forstå, hvordan Rødovre Kommunes naturs tilstand forholder sig, og hvad der kan gøres ved det.