Roskilde: Laveste arbejdsløshed siden finanskrisen

Beskæftigelses- og Socialudvalget i Roskilde vil fortsat arbejde med at formindske arbejdsløsheden. Foto: Kristian Brasen

Der er godt nyt for borgerne i Roskilde Kommune. Arbejdsløsheden er nu på 3,3procent, hvilket er det laveste, siden finanskrisen begyndte at påvirke beskæftigelsen. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik.

Som mange andre kommuner i landet har Roskilde været præget af høj arbejdsløshed igennem mange år. Siden slutningen af 2009 og begyndelsen af 2010 har arbejdsløsheden været svingende i Roskilde, og først siden starten af 2017 har arbejdsløsheden været faldende.

Unge stadig hårdt ramt 

I kommunens beskæftigelsesudvalg er de glade for den lave arbejdsløshed. Ifølge formand for Beskæftigelses- og Socialudvalget, Bent Jørgensen (V), har det længe været på dagsordenen i kommunen.

– Det er en særlig vigtig prioritet i øjeblikket, fordi man kan se at mange virksomheder på grund af højkonjunktur og andet mangler arbejdskraft her og nu. Jeg synes, at man som kommune og som samfund generelt har en vigtig opgave i at sørge for, at den arbejdskraft, der skal bruges, er til rådighed, siger han.

Alligevel er arbejdsløshedens fordeling stadig et problem. Den aldersgruppe, som har været hårdest ramt, og som stadig er den med den højeste arbejdsløshed, er de 25-34 årige. Det er ifølge Bent Jørgensen (V) bekymrende.

– Arbejdsløsheden for 30-årige og derunder er for høj. I den seneste strategi havde vi derfor særligt fokus på dem under 30. Det sker via straksaktivering, hvor de får en sagsbehandler med det samme, og at de hurtigt får afdækket deres kompetencer. De skal ikke gå for længe, uden at nogen hjælper dem, siger han.

Ny beskæftigelsespolitik

En nylig nedskæring i støtte fra staten, som skulle have været gået til jobcentrene, er en af grundene til, at Roskilde Kommune nu vil revurdere sin beskæftigelsespolitik. Der sker også, fordi at den nuværende politik sidst blev vurderet for år tilbage, og fordi højkonjunkturen har ændret på arbejdsmarkedet.

Kommunen vil nu fokusere meget på at aktivere de, som egentlig er jobparate, men som lige nu er arbejdsløse. Det er ifølge Bent Jørgensen (V) vigtigt, da konjunkturen nu er til det.

– Jo længere tid, du er væk fra arbejdsmarkedet, jo mere falder din værdi. Derudover falder motivationen meget, hvilket er den vigtigste faktor. Dem, der har været i systemet længe, kan godt miste gejsten. Så vi hjælper dem med dét, og så med at skrive ansøgninger og udvikle sig fagligt, så de bliver motiverede, siger han.

Satser på praktik

Ifølge Bent Jørgensen (V) har Roskilde Kommune altid været godt med i forhold til arbejdsløshed, hvis man sammenligner med de andre kommuner i Region Sjælland. Det viser tallene fra Danmarks Statistik også.

En af grundene kan være de initiativer, som kommunen igennem tiden har igangsat. Kommunen har både haft et samarbejde med Bella Centeret, hvor borgerne havde mulighed for praktik inden for service, rengøring eller catering. Bent Jørgensen (V) nævner, at det har været en succes, og der en pæn del af dem, som er kommet i fast beskæftigelse efterfølgende.

Gruppen af arbejdsløse har de sidste mange år også talt en del flygtninge. Der havde kommunen dog en taktik, som viste sig at virke.

– Det har virket godt for os at satse på virksomhedspraktik. Der laver man både en sproglig indsats i forhold til, at de skal lære dansk, samt at prøve de forskellige jobtyper af, siger Bent Jørgensen.

En tredje ting, han nævner, er den såkaldt chaufførplads.

– Vi har givet flygtninge mulighed for at få et stort kørekort for bagefter at kunne beskæftige dem i transportbranchen. Strategien er at finde de steder, hvor der er mangel på arbejdsmarkedet, og hvor man ikke behøver at være højtuddannet for at komme til. Så er der større chance for, at de kommer i deltids- eller fuldtidsbeskæftigelse efterfølgende.

Bent Jørgensen (V) håber, at den virksomhedsorientererede indsats mod arbejdsløsheden fortsat vil være brugbar i forhold til langtidsledige og flygtninge.

– Jeg håber, at vi fortsat kan have et samarbejde med erhvervslivet og de lokale virksomheder, og at forståelsen for, at vi skal tage denne her kamp sammen, vil forsætte, så vi kan skabe jobåbninger for dem, der har svært ved at komme ind på arbejdsmarkedet, siger han.

I diagrammet nedenfor kan du se udviklingen i arbejdsløsheden i Roskilde Kommune over tid.