RUC-ansatte vil holde protestmøde efter fyringer

Nicolas Padfield, leder af RUC's FabLab, bruger fritiden på at lave en videofilm, der skal oplyse om de besparelser, der rammer universitetet. Foto: Eskil Hansen
Nicolas Padfield, leder af RUC’s såkaldte FabLab, som er en form for laboratorium, hvor både studerende, forskere og eksterne virksomheder kan få hjælp til at udvikle forskellige idéer og konkrete produkter. Han bruger fritiden på at lave en videofilm, der skal oplyse om de besparelser, der rammer universitetet.
Foto: Eskil Hansen

Personalet på Roskilde Universitet vil råbe op og protestere mod de nedskæringer, der er lagt op til i den nye finanslov. Derfor indkaldes der snart til et stormøde for både det videnskabelige og det teknisk-administrative personale samt de studerende.

– Formålet med mødet er at brainstorme over, hvad vi kan gøre for at vise omverdenen, hvad der sker i forbindelse med de her besparelser, og hvordan vi kan protestere, siger lektor Allan Dreyer Hansen, der underviser på Institut for Samfund og Globalisering og sidder i det Samfundsfaglige Bachelorsekretariat.

Besparelser på Roskilde Universitet

Regeringen lægger op til, at alle landets universiteter skal spare to procent om året.

I budgettet for 2016 skærer RUC med cirka 16 millioner kroner, hvoraf de otte går fra lønninger. Resten spares i drift og administration.

Det betyder, at medarbejderstaben i første omgang reduceres med 24. Heriblandt er der fem ufrivillige fratrædelser.

Allan Dreyer Hansen påtog sig opgaven med at indkalde til stormødet, da han i sidste uge deltog i en sympatierklæring for de medarbejdere, der blev varslet fyret som en konsekvens af de besparelser, der højst sandsynligt vil ramme universiteterne næste år. Han oplever allerede nu, hvordan han må gå kompromis med både sin undervisning og sin forskning.

Læs også: »Prorektor: RUC bliver et mindre universitet«

– Der sker to ting med undervisningen: Holdene bliver større, og der bliver mindre tid til enkeltvejledning. Det er svært at forestille sig, at det gør undervisningen bedre, siger Allan Dreyer Hansen.

Oplysning via video

Også specialkonsulent Nicolas Padfield, der er leder af RUC’s FabLab, har involveret sig i det forestående arbejde med at gøre opmærksom på de konsekvenser, nedskæringerne vil få for RUC.

– Vi vil lave en klar og simpel visualisering i form af en videofilm, som vi håber, vil gå viralt. Vi forstiller os en studerende med en tallerken mad, som der så bliver skåret i, fortæller Nicolas Padfield, som indrømmer, at tallene for de reelle besparelser er svære at gennemskue.

Hør også: Studenterrådsformand: Fyringer går ud over de studerende

– Visse politikere har uimodsagt fået lov til at sælge det som om, at det kun er to procent, der skal spares. Det er så meget spin, at det næsten er løgn, lyder Nicolas Padfields forklaring på, hvorfor han vil bruge sin fritid på at lave den oplysende videofilm.

– Politikerne må gerne skære på uddannelse og forskning, men så skal de sige det, som det er, siger han.

V-regeringen har meldt ud, at alle universiteter skal spare to procent om året i deres budgetter, hvilket er en del af de igangværende finanslovsforhandlinger.

V: »RUC kan spare på administrationen«

Venstres uddannelsesordfører, Anni Matthiesen, siger, at det ikke er målet med besparelserne, at det skal påvirke undervisningen. Hun mener, at der er andre steder end på lønningerne, hvor universiteterne kan spare.

– Vi lytter, når personalet råber op. Omvendt må vi også erkende, at der skal bruges mange penge og uddannelsesområdet har været fritaget i en længere periode, så det må kunne lade sig gøre, at fjerne nogle ting i administrationen uden at forringe undervisningen, siger hun.

Visse politikere har uimodsagt fået lov til at sælge det som om, at det kun er to procent, der skal spares. Det er så meget spin, at det næsten er løgn.
Nicolas Padfield, specialkonsulent på RUC og leder af FabLab

Anni Matthiesen understreger, at regeringen har givet universiteterne friheden til selv at udføre besparelserne.

– Derfor er det er ærgerligt, hvis det er fyringer, man starter med, når man skal finde de to procent, siger hun.

Frygter et dårligere universitet

At uddannelsesområdet er gået fri indtil nu, er ifølge prorektor på RUC Peter Kjær en sandhed med modifikationer.

– RUC’s økonomi er allerede spændt for. Vi har været underkastet procentvise besparelser tidligere, siger prorektoren og forklarer, at hvor pengene før blev omfordelt til andre områder på uddannelsesområdet, så trækkes pengene nu helt ud af budgetterne. Medlemmer af rektoratet på RUC har tidligere udtalt, at man ikke kan gennemføre besparelserne uden at skulle afskedige flere ansatte.

Hør også: Fyringer på RUC trykker stemningen

Peter Kjær erkender, at en reducering i medarbejderstaben vil få konsekvenser, men siger, at de 16 millioner kroner, der skal spares i budgettet for 2016, kun dækker halvdelen af de besparelser, RUC skal udføre, i forhold til regeringens udspil til finansloven.

– Det er en ny situation, vi skal forholde os til. Der er ikke nogen enkel løsning på, hvordan vi reducerer, uden at det får konsekvenser, siger han.

Lektor Allan Dreyer Hansen ønsker med det kommende stormøde, at der kommer mere opmærksomhed omkring besparelserne. Han frygter, at yderligere besparelser vil føre til et dårligere universitet.

– Det er noget fis, at vi er kornfede. Vi vil gerne have ud, at det også er universiteterne, som rammes, når man skærer på uddannelsesområdet, siger han og henviser til, at uddannelses- og forskningsminister Esben Lunde Larsen (V) tidligere har sagt, at flere uddannelsesinstitutioner er “kornfede”.