Sandy er en prøvelse for USA’s politiske ledere

Den føderale regering – det vil sige præsidenten – er sat på prøve af orkanen Sandys ødelæggende vindstød. Sådan lyder det fra Edward Ashbee, der er lektor ved Department of Business and Politics på Copenhagen Business School. Med en katastrofe i Sandy-skalaen er det især »den føderale regering«, der står over for en prøvelse, vurderer Edward Ashbee.
 
Det kommer oven på de amerikanske myndigheders succes med at genopbygge befolkningens tillid til, at de kan håndtere en naturkatastrofe på både lokalt, statsligt og nationalt niveau:
 
”Siden Katrina har der været genopbygning af tillid og tro til den føderale regering, og den føderale og de lokale regeringers kapacitet til at håndtere nødsituationer,” siger Edward Ashbee.
 
Bush’ Katrina-fejl
 
Amerikanernes mistro til politikere og statsapparatet har især sine rødder i Bushadministrationens inkompetente håndtering af orkanen Katrina fra 2005, der bragte død og ødelæggelse til New Orleans. Katrina udstillede den amerikanske ledelse ført an af George W. Bush som et dårligt redningshold:
 
”Den måde man håndterede Katrina på, og den berømte sætning fra Bush ʼYou’ve done a heck of a job, Brownieʼ til ham, der ledede FEMA (det amerikanske katastrofeberedskab, red.), kom til at symbolisere inhabiliteten i at håndtere katastrofer hos regeringer på alle niveauer,” siger Edward Ashbee.
 
Bush’ rosende ord til lederen af FEMA kom på et tidspunkt, hvor mange mente at katastrofebredskabets indsats i Katrina-ramte New Orleans var utilstrækkelig. Det fik amerikanerne til at miste troen på den nationale indsats. Men i dag mener Edward Ashbee, at regeringerne har genoprettet tilliden siden Katrina-katastrofen:
 
”Man har genopbygget tilliden siden den tid gennem udgifter til specifikke planer og gennem håndteringen af efterfølgende katastrofer, bl.a. orkanen Isaac tidligere i år. Man har genopbygget tilliden til regeringens evner til at håndtere denne slags ting,” siger Edward Ashbee.
 
En gentagelse af Katrina?
 
Da Katrina ramte USA i 2005, var det først efter noget tid, at katastrofeberedskabet stå sin prøve:
 
”Hvis vi tænker tilbage til 2005 og orkanen Katrina, så det i de første 24 timer ud til at de klarede det, men katastrofens omfang blev tydelig over de følgende dage. Og regeringens uarbejdsdygtighed blev synlig,” siger Edward Ashbee.
 

Han understreger, at det er for tidligt at sige noget om den måde orkanen Sandy vil blive håndteret på. Derfor vil han heller ikke spå om orkanens mulige konsekvenser for befolkningens tillid til myndighederne.

Dog står han fast ved, at det er »en prøvelse for den føderale regering«.