Statslig fond afsætter millioner til iværksættere

Iværksættervirksomheden Me-Mover brugte crowdfunding til at finansiere deres opstart Foto: Lolek Konrad
Me-mover er en af de danske virksomheder, der har samlet penge ind gennem crowdfunding
Foto: Me-Mover

Et trådløst HDMI-stik, et science-fiction brætspil og en fold-ud stol, som man kan have i baglommen. Alle tre opfindelser har det til fælles, at de er lavet af danske virksomheder, som er blevet til virkelighed ved hjælp af crowdfunding.

Folk, der har lignende idéer, kan nu få hjælp fra statslig fond.

Crowdfunding er en finansieringsmetode, hvor almindelige mennesker kan bidrage til opstarten af nye virksomheder og projekter.

Konceptet har været i hastig vækst i de seneste år, og nu har Markedsmodningsfonden ved Erhvervsstyrelsen lavet et nyt initativ, som kan hjælpe crowdfundede virksomheder med finansiering af deres projekter. Idéen er, at virksomheder, som allerede er blevet crowdfundet, kan få resten af projektets budget finansieret af fonden:

Hvis ens projekt koster 1 million eller derunder, skal man rejse 250.000 og så topper vi op til det fulde projektbudget.
Rune Scharff Andreasen, Markedsmodningsfonden.

Markedsmodningsfonden

Markedsmodningsfonden er en fond, som får virksomheder nye produkter hurtigere på markedet. Fonden er en finansieringsmulighed i perioden fra færdigudviklet prototype eller beta-version til salgbart produkt.Fonden vil fremover udvælge de bedste forbrugerprodukter og matchfinansiere dem, hvis de rejser finansiering fra crowden.

Ansøgningsfristen er 19. marts 2015. Fristen forlænges muligvis til august 2015.

Der er afsat 135 mio. kr. årligt til Markedsmodningsfonden i perioden fra 2013 til og med 2015.

Kilde: Markedsmodningsfonden

Helt konkret vil Markedsmodningsfonden udvælge virksomheder og projekter, der får rejst mindst 250.000 kroner ved hjælp af crowdfunding og matche det beløb, som deres kampagne mangler for at få opfyldt sit samlede budget. De specifikke beløbsgrænser findes på Markedsmodningsfondens hjemmeside.

Markedsmodningsfonden håber, at tiltaget kan hjælpe iværksættere og mindre virksomheder, som lever op til tildelingskriterierne, til at få succes med innovative forbrugerrettede produkter.

Det møder ros hos Dansk Industri:

– Vi er meget positive over for, at staten tænker i de her baner og udvikler de statslige fonde i nye retninger og gør dem forenelige med de nye kapitalmuligheder, der opstår netop nu. Og der er crowdfunding det mest aktuelle eksempel på, hvordan nye forretningsmodeller får rejst kapital til at nye virksomheder ser dagens lys, siger chefkonsulent i Dansk Industri, Jes Lerche Ratzer.

Læs også: Professor: Det er blevet meget lettere at være iværksætter i Danmark

Nye finansieringsmuligheder skaber arbejdspladser

I Dansk Erhverv har man tidligere erfaret, at mange iværksættere ikke er på et stadie, hvor de kan låne penge af banker og kapitalfonde. Men crowdfunding har givet iværksætterne nye muligheder for at blive finansieret og realisere deres projekter.

– Der har været et hul i kapitalmarkedet, som nu ser ud til at være opfyldt med crowdfunding, siger Sigurd Schou Madsen, som er erhvervspolitisk konsulent i Dansk Erhverv med ansvar for iværksætterområdet og bestyrelsesmedlem i Dansk Crowdfunding Forening.

Derfor er man også positivt indstillet over for Markedsmodningsfondens tiltag og crowdfunding generelt.

– Iværksættere, der bruger crowdfunding, skaber jobs og virksomheder, der ellers ikke ville være blevet skabt. Nu giver Markedsmodningsfonden et ekstra skub til dem, der har bevist, at de er det værd. Og det er rigtig positivt, siger Sigurd Schou Madsen.

Læs også: Uklar lov sætter aktie-crowdfunding på Standby

Finansieringen afhænger af ansøgerne 

Markedsmodningsfonden åbnede op for ansøgninger til finansiering af crowdfundede projekter den 19. januar i år. Ansøgningsfristen er torsdag den 19. marts, men fristen bliver muligvis forlænget til august måned, oplyser fonden.

Størrelsen af det beløb, som fonden match-finansierer med, afhænger af, hvor meget det crowdfundede projekt selv har rejst, og hvor meget det samlede projektbudget er.

– Hvis ens projekt for eksempel koster 1 million eller derunder, skal man rejse 250.000 og så topper vi og til det fulde projektbudget, siger Rune Scharff Andreasen fra Markedsmodningsfonden.

Markedsmodningsfonden har 405 millioner kr. i finansiering på finansloven i 2013-2015. Fonden vil ikke lægge sig fast på, hvor stor en del af det samlede budget, match-finansiering af crowdfundede virksomheder kommer til at udgøre.

– Det afhænger af, hvor mange gode idéer der er, siger Rune Scharff Andreasen.

Det er uklart, om fonden vil blive tildelt flere midler i 2016.