Center for Kræft og Sundhed: “Læger skal blive bedre til at henvise kræftramte mænd til os”

Center for Kræft og Sundhed: “Læger skal blive bedre til at henvise kræftramte mænd til os”

“Mandetræning” er et af de tiltag, der blev oprettet i forbindelse med et udviklingsprojekt hos Center for Kræft og Sundhed. Projektet varede fra 2014 til 2015 og øgede rekrutteringen af kræftramte mænd til centerets rehabiliteringstilbud. Men antallet af mænd, der henvises til centret, skal stadig stige, mener “mandetræner” og fysioterapuet, Johnny Wejlgaard.