Center for Kræft og Sundhed: “Læger skal blive bedre til at henvise kræftramte mænd til os”

Center for Kræft og Sundhed ligger på Nørrebro og har en række af tilbud til kræftpatienter og deres pårørende.

Center for Kræft og Sundhed København (CKSK) afsluttede i 2015 projektet “mænd og kommunal kræftrehabilitering”. Projektet skulle øge antallet af henvisninger af mandlige kræftpatienter til centret og få flere mænd til at tage imod tilbud om genoptræning. Målet var at forøge antallet af mænd fra de 33 procent, der i 2014 var i genoptræning i CKSK, til 40 procent i 2015, og det lykkedes:

– Det var et projekt, der varede et års tid, og det blev sat i gang for at skabe PR og rekruttere flere mænd. Det var fordi, vi fandt ud af, at der var en stor ulighed i sundheden. Lige mange mænd og kvinder får kræft, men vi havde kun én tredjedel mænd i behandling herinde, hvorimod to tredjedele var kvinder, forklarer Johnny Wejlgaard, der er fysioterapeut og “mandetræner” hos CKSK.

Siden 2015 er antallet af mænd, der henvises til Center for Kræft og Sundhed, dog faldet til omkring 38 procent i 2016. Nedgangen skyldes blandt andet omstruktureringer og travlhed på nogle af Region Hovedstadens hospitaler. Det har betydet, at hospitalerne ikke altid når at sende patienter videre til genoptræningsforløb.

Fakta om kræft:

    • De seneste tal fra Kræftens Bekæmpelse viser, at 267.496 danskere har kræft.
    • Center for Kræft og Sundhed København ligger på Nørrebro og huser Kræftens Bekæmpelse, der tilbyder gratis rådgivning til kræftpatienter og pårørende. Derudover står Københavns Kommune for de rehabiliteringstilbud, der findes i huset. Rehabilitering kræver en henvisning fra lægen.
    • Center for Kræft og Sundhed tilbyder træning kun for mænd, for at få flere mænd i gang med et kræftrehabiliteringsforløb.
    • Mandetræning har i øjeblikket omkring 25 faste brugere, der træner sammen hver onsdag.

Kilde: Center for Kræft og Sundhed København

Læs også: Krammebamser skaber tryghed på danske hospitaler

Stadig for få henviste
Selvom “mandetræning” stadig er et af centrets populære tilbud, er der én ting, der står i vejen for succesen:

– Det, vi måler succesen på, er, at der kommer nye deltagere på holdet, og at det ikke er de samme, der bliver forlænget hele tiden. En negativ faktor er, at der er nedgang i antallet af henvisninger, forklarer fysioterapeuten.

Siden 2007 har ambulant genoptræning af kræftpatienter været kommunernes ansvar, og derfor er det lovpligtigt for læger at lave en genoptræningsplan til de kræftpatienter, der har behov for det efter et behandlingsforløb på hospitalet. Og den genoptræning kan for eksempel foregå hos Center for Kræft og Sundhed København, men mange patienter bliver aldrig henvist dertil:

– Jeg synes, det er et kæmpe problem, at mange ikke bliver henvist. Lægen behøver som udgangspunkt ikke at forholde sig til vores tilbud. Lægen skal bare henvise patienten, og så har vi ressourcerne til at hjælpe med genoptræning, siger Johnny Wejlgaard.

Mænd har særlig meget brug for træning
Og det er rigtig vigtigt, at der stadig er fokus på at få mændene til at takke ja til både træning og samtaler, mener han.

– Der er stadig ikke nok mænd i behandling. Det gælder både i forhold til samtaler, men det er også i forhold til, at mange mænd har behovet, fordi de kommer senere til lægen, hvilket gør, at deres sygdom typisk er mere progressiv, forklarer han.

Læs også: Hospitalerne mangler klovne

Mandetræning er stadig populært
“Mandetræning” er stadig et af CKSKs populære tilbud, og hver onsdag mødes omkring 25 mænd for at træne sammen:

– De kommer selvfølgelig også for at træne og mærke kroppen, men det er lige så meget for at mødes med andre, som de kan erfaringsudveksle med. Den snak, der foregår i omklædningsrummet efter træningen og i vores café er noget af det vigtigste for mændene, siger Johnny Wejlgaard.

Nyt tiltag på vej
Center for Kræft og Sundhed er i øjeblikket i gang med endnu et tiltag, der skal gøre fordelingen af mænd og kvinder mere lige:

– Vi er i gang med at lave et mødested for mænd, der bliver en del af Center for Kræft og Sundhed. Vi har fået en ekstra bygning, og her er målet, at der skal komme træningsrum, samtalerum og så det her mødested, som mændene kan bruge, som de har lyst, siger Johnny Wejlgaard.

Center for Kræft og Sundheds nye mødested er inspireret af et lignende koncept, der blev introduceret herhjemme af chefpsykolog på Rigshospitalet og formand for Forum for Mænds Sundhed, Svend Aage Madsen, i 2015.

Der er stadig en del beslutninger, der ikke er truffet endnu, men én ting er sikker: Center for Kræft og Sundhed åbner et mødested for mænd i efteråret 2017.