Hjulene på Kulturbussen drejer rundt til 2025: Værdifuldt initiativ, siger ekspert

Skolebørn på tur med Kulturbussen. Foto: Steen Olsson.

Tilbuddet om Kulturbussen gælder alle grundskoler i Holbæk, Kalundborg, Odsherred, Ringsted, Slagelse og Sorø Kommune og finanseres af de deltagende kommuner, private aktører og besøgsstederne. Samarbejdet involverer i alt 15 forskellige kulturinstitutioner på Sjælland, der samtidig tilbyder undervisningsforløb i forbindelse med skolebesøg. I Slagelse Kommune indgår Vikingeborgen Trelleborg, Slagelse Museum, Skælskør Bymuseum og Flakkebjerg Skolemuseum som en del af tilbuddet.

9. november besluttede Kultur-, Fritids-, og Turismeudvalget i Slagelse Kommune at forlænge Kulturbussens levetid til 2025. Initiativet har været en stor succes og til glæde for kommunen, fortæller Britta Huntley, byrådsmedlem i Kultur-, Fritids-, og Turismeudvalget i Slagelse Kommune.

– Vi har valgt at fortsætte med Kulturbussen, da det er et virkelig godt initiativ, og der er rigtig mange børn fra vores kommune, der får en masse læring ud af det. I år har vi brugt alle 41 klip og endda haft en ønske om endnu flere, så det har vi også søgt om. Vi tager efterspørgslen fra skolerne som et tegn på, at bussen er en god ordning, som de er glade for. I tilfælde af, at nogle af vores årlige klip ikke bruges, er vi ved at se ind i at bruge eventuelle resterende klip til daginstitutioner i vores kommune, så flere får gavn af tilbuddet, siger Britta Huntley.

LÆS OGSÅ: Millionindsprøjtning bringer Mosede Fort tættere på museumsdrøm

Og ifølge Britta Huntley er der en særlig grund til, at skolerne også er glade for ordningen.

– Kulturbussen har haft stor succes, fordi den har pædagogiske og lærerige indslag. Læringen begynder allerede i bussen, hvor skolebørnene oplyses om, hvad det er, de skal ud at se. Turene har altså et klart formål, i stedet for at børnene bare fragtes til et sted, hvor der derefter er fri leg, siger hun.

Fakta om Kulturbussen

– Slagelse Kommunes udgift til Kulturbussen er 222.820 kr. årligt til 46 klip

– Udgiften deles ligeligt mellem Børne- og Ungeudvalget og  Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget

– På alle museer er det obligatorisk at booke et undervisningsforløb i forbindelse med besøget

– Kulturbussen skal bookes mindst tre uger før, og har plads til 52 passager. Derfor kan to skoleklasser tage afsted på samme tid

Kilde: Kulturbus.dk og Slagelse.dk

LÆS OGSÅ: Initiativ i Greve har til formål at give børn job-inspiration til fremtiden

Flere folkeskoler landet over forsøger sig med mere undervisning udenfor skolens rammer og i naturen. Ifølge ekspert i udeskole og lektor på professionshøjskolen UCN, Marianne Hald, er et initiativ som Kulturbussen et vigtigt bindeled mellem skolerne og verden udenfor.

– Den viden man tilegner sig i et klasseværelse er teoretisk, forenklet og generel, hvor verden udenfor er kompleks. Ved at rykke undervisningen uden for skolens rammer er der helt andre muligheder for læring end i et klasseværelse. Børnene får mulighed for at sanse og med kroppen tilgå det fænomen, de skal lære noget om. Det har stor betydning at lugte, se, kravle op i et træ, sidde i en højteknologisk traktor eller stå inde i en jættestue og være tæt på det fænomen, man lærer om, siger Marianne Hald.

Marianne Hald er derfor heller ikke i tvivl om, at Kulturbussen spiller en værdifuld rolle for skolebørnene.

– Kulturbussen bringer eleverne steder hen, hvor de kan få mulighed for en mere sanselig læring. Hvis børn skal forstå kultur og samfund, bør de møde det og være en del af det, for at kunne leve sig ind i det, de skal lære om. Det skaber en vigtig sammenhæng mellem den viden, de lærer i skolen og verden udenfor. Det betyder både motivation og en meningsfuldhed for mange elever, som er vigtig for deres lyst til at lære. Så jeg tænker, at Kulturbussen er et rigtig vigtigt element, for at skabe frihed for skolernes bevægelse udenfor skolen, siger hun.

Kulturbussen opstod som et forsøg på at komme de store afstande og dårlige transportforbindelser mellem byerne i Midt- og Vestsjælland til livs.

Sådan gjorde vi: Journalisten så i Slagelse Kommunes mødereferater, at beslutningen om at forlænge Kulturbussen var blevet vedtaget. Begge interviews blev foretaget telefonisk.