Udlandet tørster efter dansk vandteknologi

Dansk vandteknologi er populært i udlandet, hvor det møder stor anerkendelse.
Foto: Hovedstadens Forsyningsselskab

Danmark er attraktivt for resten af verdenen, når det kommer til vandteknologi. USA, Kina og Tyskland er blot nogle af de lande, Danmark har eksporteret vandteknologi til, og nu vil en Argentina nu også have fingrene i den danske viden.

I disse dage er miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen i Argentina, hvor han tirsdag satte sin underskrift på en samarbejdsaftale med Pablo Bereciartua, der er viceminister for vand og infrastruktur i Argentina.

Samarbejdsaftalen skal give landene mulighed for at udveksle erfaringer med mere effektiv brug af vand i landbruget og industrien. Argentina ønsker at udnytte deres vandressourser mere bæredygtigt.

– En af de ting, jeg er helt sikker på, at Jakob Ellemann-Jensen fortæller nede i Argentina, er, at vi har en meget grundig beskyttelse af vores grundvand, siger Hans-Jørgen Albrechtsen, der er professor hos Institut for Vand- og Miljøteknologi på DTU.

Politiske krav har hjulpet
Netop Danmarks evne til at benytte og beskytte grundvandet fremhæves som en helt særlig og unik kvalitet ved den danske model.

Mange andre lande benytter overfladevand, hvilket kan være nemmere. Men det er dårligere for miljøet, da det kræver flere kemikalier at rense.

I Danmark har vi i rigtig mange år fået vores drikkevand fra undergrunden. Og erfaringerne med at finde og behandle grundvand, gør os helt særlige, mener Karsten Bjørno, der er kommunikationschef hos DANVA, som er interesseorganisation for drikkevands- og spildevandsselskaber.

– Vi har en teknologi til at gå ud og finde grundvand, hvilket gør os helt ‘outstanding’ her i Danmark, siger Karsten Bjørno.

Men det har krævet flere tiltag at gå fra rent grundvand til et stærkt eksportprodukt. Både Karsten Bjørno og Hans-Jørgen Albrechtsen peger på det politiske krav om maksimalt ti procent spildevand fra vandanlæggene som et afgørende punkt for dansk vandteknologis succes.

Vi har en teknologi til at gå ud og finde grundvand, hvilket gør os helt ‘outstanding’ her i Danmark. – Karsten Bjørno, kommunikationschef hos DANVA

– Når det gælder grundvand og spildevand, har vi på den ene side en miljøstyrelse, der har været rimelig restriktiv både i forhold til at beskytte vandkilderne og krav til, at drikkevandet er godt nok. Og når vi lukker spildevandet ud, så er det også renset, siger Hans-Jørgen Albrechtsen.

– Det har så gået hånd i hånd med udviklingsprojekter i samarbejde med staten, der har gjort, at vi har teknologier, som gør, at vi er førende på dette område.

Læs også: Sushi skal rulles i dansk tang

Karsten Bjørno peger desuden på den vandmission, som blev lanceret i 2015. Her gik branchen sammen med Dansk Industri og Dansk Miljøteknologi og åbnede laboratorierne for forskere, rådgivere og producenter.

Det skulle give et teknologispring til gavn for alle parter. Vandselskaberne får udviklet nye teknologier, som producenterne efterfølgende kan sælge videre.

Vandmissionen har et mål om at skulle fordoble eksporten og skaffe 3-5000 arbejdspladser i det private.

Det har så gået hånd i hånd med udviklingsprojekter i samarbejde med staten, der har gjort, at vi har teknologier, som gør, at vi er førende på dette område

Hans-Jørgen Albrechtsen, professor på Institut for Vand- og Miljøteknologi på DTU

Lavt energiforbrug
Det er dog ikke kun vandets kvalitet og det lave vandspild, som andre lande kigger misundeligt efter. Danmark er også rigtigt god til økonomisere med energien.

– I Danmark har vi en teknik på langt de fleste spildevandsanlæg, hvor man enten er energineutral eller producerer så meget energi, at man kan sende det ud på nettet igen, siger Karsten Bjørno.

Læs også: Nyt traktorkamera kan skåne miljøet og spare penge

Førerpositionen kan dog blive en sovepude for Danmark. Pesticider og nitrat kan true vores grundvand i fremtiden, hvis vi ikke beskytter det. Samtidigt har forskningspuljerne de senere år fokuseret mere på eksport og arbejdspladser, hvilket ærgrer Hans-Jørgen Albrechtsen.

– Jeg synes, vi er i en situation nu, hvor vi diskret kan gøre opmærksom på, at de nuværende forskningspuljer ikke er så målrettet på at udvikle ny teknologi, for at sige det mildt. Det kan godt være, at det er nu, at man skal genbesøge den model, der har virket så godt fra 70’erne og videreudvikle på den, siger Hans-Jørgen Albrechtsen.

I Danmark bruger en gennemsnitlig dansker ca. 106 liter vand om dagen.

Læs også: Nyt hashtag udfordrer dig til at samle skrald

Sådan gjorde vi: Journalisten så pressemeddelelsen om, at Danmark har lavet en samarbejdsaftale vedrørende vandteknologi med Argentina. Begge kilder er interviewet per telefon.