Ulovligt påbud om minkaflivninger kan betyde bedre dyrevelfærd

.

Foto: Pixabay

Med regeringens ulovlige påbud (der nu er fremsat som lovforslag, red.) om aflivning af alle landets mink, fulgte desuden et forbud mod at holde mink, foreløbigt frem til 31. december 2021. Udsigten til et muligt forbud mod minkavl, om end midlertidigt, finder dyrerettighedsorganisationen Anima passende, og de betragter derfor påbuddet som et skridt i retning mod bedre dyrevelfærd.

– Det som man ikke må glemme er, at så længe et land har minkavl, så bliver millioner af mink aflivet hvert efterår. Der er over 15 lande i Europa, der allerede har forbud, og Danmark har allerede selv forbudt rævefarme og handel med hunde- og kattepels. Så det er et område, hvor vi har været klart bagud, når det gælder dyrevelfærd, skriver Animas direktør Joh Vinding i en mail.

Anima forklarer derudover, hvorfor de mener, at en landsdækkende aflivning af mink er vejen frem mod bedre dyrevelfærd.

– Det er altid trist, når dyr udsættes for noget så grumt, men den eneste måde at forhindre, at processen gentages år efter år, er ved ikke at avle nye dyr, skriver Joh Vinding.

Opbakning til minkaflivning 

Det netop opstillingsberettigede parti, Veganerpartiet, mener ligesom Anima, at påbuddet kan medføre bedre dyrevelfærd, og bakker desuden op om regeringens beslutning om at aflive alle landets mink. Det skriver Veganerpartiets partileder Henrik Vindfeldt i en mail.

– Vi bakker regeringen op i deres beslutning om at aflive alle mink i Danmark. Vi kan ikke løbe en sundhedsrisiko, hverken med eller uden mutation, for at tilgodese erhvervets interesser. I vores optik er der ikke et dyreetisk argument for ikke at aflive minkene, da de ellers ville være blevet aflivet og pelset inden for en måned. De forhold, som pelsdyr holdes under i Danmark er i vores optik forfærdelig dyremishandling. Vi var for et forbud inden corona, og argumenterne er kun blevet stærkere nu, skriver han.

Fakta om mink

  • Minken er et lille rovdyr, der har en kropslængde på mellem 31-45 cm
  • Minkens naturlige leveområde er Nordamerika
  • Danmark er verdens største producent af minkskind
  • Danske minkavlere producerer omkr. 12-13 millioner minkskind årligt

Kilder: Miljøstyrelsen og Landbrug & Fødevarer

Krav om aflivning af mink var ulovlig

Da regeringen på et pressemøde forrige onsdag beordrede alle mink aflivet, og Fødevarestyrelsen to dage senere udsendte brev til alle landets minkavlere med samme besked, var det ulovligt, fordi der ikke var det påkrævede lovgrundlag. Det fastslår juraprofessor ved Københavns Universitet, Jens Elo Rytter, der mener, at regeringens påbud om aflivning af samtlige mink er et indgreb i minkavlernes grundlovssikrede frihedsrettigheder.

– Hvis man med minkavlernes frihedsrettigheder også tænker på deres næringsfrihed og private ejendomsret, så er det helt klart et meget alvorligt indgreb, at man fra den ene dag til den anden mister hele grundlaget for det erhverv, man har levet af, siger Jens Elo Rytter.

Påbuddet er ikke bare grundlovsstridigt, men strider også imod et grundlæggende retsprincip.

– Som udgangspunkt er det ulovligt, når der ikke er nogen lovhjemmel. Når en myndighed i en retsstat foretager et indgreb over for borgere, herunder minkavlere, skal myndighederne have hjemmel til det. Det er fordi myndighederne kun må gøre det, de udtrykkeligt har fået lov til i en lov. Derfor er påbuddet i strid med legalitetsprincippet, det vil sige kravet om, at alle indgreb, som en myndighed foretager sig skal have grundlag i en lov, siger Jens Elo Rytter.

Sådan gjorde jeg: Min interesse for minksagen opstod for alvor, da jeg i et indslag i TV-avisen hørte fødevareminister Mogens Jensen (S) sige, at han ikke havde været bekendt med den manglende lovhjemmel bag påbuddet, hvilket jeg som tidligere jurastuderende fandt påfaldende. Jeg var ved artiklens start interesseret i at se minksagen belyst fra et dyrerettighedsmæssigt perspektiv, og jeg tog derfor kontakt til Anima, Veganerpartiet og Dyrenes Beskyttelse, hvoraf sidstnævnte desværre ikke havde mulighed for at stille op til et interview.